Fogyasztói jogviták egyszerű, gyors egyezséggel – Költségmentes vitarendezés bíróságon kívül – Hatékony fogyasztói jogvédelemFontos tudni, hogy faterméket, tüzelőanyagot csak speciális, külön erre a célra készített szállítólevéllel lehet szállítani. A fatermékek, tüzelőanyagok kereskedelmének jogi szabályozása jelentős változásokon ment keresztül a 2016-2017-es időszakban. A beérkezett visszajelzések alapján látszik, hogy a területen működő vállalkozások sok esetben nincsenek tisztában ezeknek a jogszabályi változásoknak a tényével, valamint azzal, […]

Fatermékek, tüzelőanyagok szállítására vonatkozó szabályok


A korábban megjelent hírekkel ellentétben nem büntet a fogyasztóvédelmi hatóság azért, mert a cég nem, vagy nem helyesen tüntette fel üzletében a fogyasztóvédelmi esetekben is eljáró hivatal címét.   Ilyen jogszabályi kötelezettsége a vállalkozásoknak nincsen. Az üzlettel rendelkező vállalkozásoknak a következőket kell feltüntetniük jól láthatóan és olvashatóan üzletükben:   székhelyének […]

Üzlettulajdonosok figyelmébe!Egységes nyomtatványokkal találkozhatnak a járási hivataloknál azok, akik fogyasztóvédelmi panaszukkal érkeznek a hatósághoz. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Infokommunikációért és Fogyasztóvédelemért Felelős Államtitkársága azzal a kéréssel fordult a kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületekhez, hogy – ha egyébként megfelel a fogyasztóvédelemről szóló törvényben előírtaknak, –, ne utasítsák el az ezen […]

Megkönnyítik a fogyasztóvédelmi panasszal érkezők dolgát


A 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnt, fogyasztói panaszokkal a járási hivatalokhoz lehet fordulni ezután. Az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz kerülnek a […]

Megszűnt a Nemzeti Fogyasztóvédelmi HatóságMit tehet akkor, ha nem a várt ajándékot kapta karácsonyra? Kedvenc könyvével két példányban lepték meg, vagy a nagymama által ajándékozott pulóver nem megfelelő méretű, színű? Mire kell ügyelnie még az ünnepi időszakban, mihez van joga csere esetén? Termékek cseréje esetén két eshetőség áll fenn. Ha a vásárolt, kapott termék […]

Karácsonyi vásárlás – erre vigyázzunk!


A Gazdasági Versenyhivatal a beérkező panaszok, bizonytalanságra utaló piaci jelzések alapján néhány területen tájékoztató anyagokban hívja fel a fogyasztók figyelmét egyes aktuális kérdésekre: A GHV több versenyfelügyeleti eljárásban vizsgálta az üdülési jog továbbértékesítésével kapcsolatos üzleti gyakorlatokat, valamint az annak népszerűsítésére szolgáló szóbeli tájékoztatásokat, valamennyi vizsgált esetben jogsértést állapított meg, és […]

Gondolja végig higgadtan – üdülési jogA békéltető testületekhez több alkalommal érkezett már olyan tárgyú kérelem, amelyben a fodrászok tevékenységével kapcsolatban tettek panaszt a fogyasztók. Probléma adódott többek között a fodrász által megrendelt póthaj minőségével, rögzítésével, továbbá a hajfestés eredményével is. Milyen lehetőségei vannak a fogyasztónak ilyen esetben? A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint a fodrász vállalkozási szerződés alapján végzi a […]

Nem vagyok elégedett az eredménnyel – a szépségipar szolgáltatásai


Dr. Vári Kovács Józsefet választották meg az újjáalakult Fejér Megyei Békéltető Testület elnökének. 2004 óta folyamatosan elnökhelyettesként tevékenykedett a szervezetben, 2016. január 20-án nevezték ki a testület élére. Több mint tíz éve vesz részt a Békéltető Testület munkájában, januártól, pedig mint a szervezet elnöke tevékenykedik tovább. Hogyan fogadta az új […]

Elnökként is igazságos és méltányosÚjjáalakult a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett független testületként működő Fejér Megyei Békéltető Testület. Az alakuló ülésre 2016. január 20-án került sor a Gazdaság Házában. A 20 tagú testület új elnököt és elnökhelyettest választott. Elnök dr. Vári Kovács József (ügyvéd) és elnökhelyettes dr. Reichert Péter (ügyvéd) lett. Tisztújító választásra került sor […]

A Fejér Megyei Békéltető Testület összetétele


Tilos lesz az árubemutatóval egybekötött termékértékesítéshez kapcsolódó ajándék, árengedmény, vagyoni előny reklámja, kötelező lesz az ügyfélszolgálat működtetése, és nem lehet a bemutatókon hitelt kínálni a részvevőknek. 2015 januártól a fogyasztóvédelmi hatóság kiemelten ellenőrzi az árubemutatókon értékesítő cégeket, miután a parlament kedden elfogadta a kereskedelmi törvény rájuk vonatkozó módosítását. A cégek, amelyek […]

Változnak a termékbemutatókra vonatkozó előírások