GYIK


Gyakran ismételt kérdések

Csak személyesen járhatok el a testület előtt?

Nem, lehetőség van meghatalmazott útján is eljárni, ehhez meghatalmazás szükséges.

Mennyibe kerül az eljárás?

A békéltető testületi eljárás ingyenes a fogyasztó részére. Fizetni (eljárási költségeket) csak abban az esetben kell, ha a testület a fogyasztó hátrányára dönt. Az eljárás költségét az a fél viseli, akinek terhére a tanács az ügyet eldöntötte.

Mennyi ideig tart az eljárás?

Az eljárás átlagos időtartama 60 nap, vagyis a tárgyalás az eljárás megindítását követő legkésőbb 60. napra kitűzésre kerül. A tanács az eljárást az annak megindulását követő 90 napon belül befejezi, indokolt esetben ezt a határidőt a testület elnöke legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja.

Milyen döntést hozhat a testület?

Egyezség hiányában a testület az ügy érdemében kötelezést tartalmazó határozatot hozhat, vagy ajánlást tehet.

Hova fordulhatok, ha a vállalkozás nem teljesíti a testület kötelező határozatát?

Ha a kötelezésben meghatározott teljesítési határidő letelt és a vállalkozás nem teljesítette az abban foglaltakat, a fogyasztó az illetékes törvényszékhez fordulhat.

Hova fordulhatok, ha a vállalkozás nem teljesíti az ajánlást?

A testület ebben az esetben a vita tárgyát és az eljárás eredményét nyilvánosságra hozhatja.

Nem egyértelmű, hogy mit tartalmaz a testület döntése?

A testület döntésétől számítva 15 napon belül kérhető, hogy a testület a kötelező határozat vagy az ajánlás meghatározott részére adjon értelmezést. Amennyiben a testület ezt indokoltnak tartja, 8 napon belül megadja az értelmezést.