Ajánlásokat nem teljesítő vállalkozások
A Fejér Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsai által az alábbi ügyekben hozott ajánlásait, a fogyasztói jogvitában érintett vállalkozások nem teljesítették:
Sun&Fun Holidays Kft. (1138 Budapest, Meder u. 8/D.)
A fogyasztó kérelemmel fordult a Békéltető Testülethez, amelyben előadta, hogy utazási szerződést kötött a vállalkozással a Török riviérára négy felnőtt részére, delux szobát foglalva. Az internetes honlapon megnézték a szálloda honlapján, hogy hogy néz ki a foglalt szoba. majd a szállodába érve azt tapasztalták, hogy a szoba mérete kisebb, mint az általuk lefoglalt szoba. A vállalkozás katalógusában látták, hogy a foglalt szoba 44 m3 amely a valóságban kisebb volt.
Az iroda helyi képviselője az üdülés másnapján érkezett a szállodába. Jelezték számára a problémát, rögzítette, hogy a képviselőnek is azt mondták, hogy a legnagyobb delux szobában lettek elhelyezve. Azonban a szobacsere nem lehetséges mert telt ház van a szállodában.
A négy ágy közül az egyik nagyon kicsi volt, maximum 160cm. Többször ígérték, hogy kicserélik az ágyat nagyobbra.
A szoba területét a fogyasztót lépésszám alapján 33 m3ben jelöli meg.
A további probléma az volt, hogy az utolsó napon nem kaptak semmilyen ellátást, holott a vállalkozás ÁSZF-jében is rögzítésre került, hogy az ellátás reggelivel ér véget, amennyiben az elutazás a reggeli órákban történik úgy a szálloda reggeli csomagot készít.
Az ágyat nem cserélték ki és nagyobb szobát nem kaptak.
Azt mondták neki, hogy nem is tudnának bevinni nagyobb ágyat.
A fogyasztó fényképeket csatolt az ágyról és a szobáról.
A kicsi ágy pótágy, de nem az volt a gond, hanem hogy gyermek méretű volt.
Az utazás teljes ára 1.201355 Ft volt, amelyre még 60 ezer ft-ot rá kellett fizetni.
A vállalkozás részéről válaszirat érkezett, melyben rögzítette, hogy kéri a kérelem elutasítását, mert biztosította a fogyasztó részére a delux kategóriájú szobát, ez a szálloda a környékbeli 47 szállodából a 10. helyen áll a rangsorban. Hivatkozott az ÁSZF azon megfogalmazásárára, hogy a pótágy többnyire összecsukható ágy, vagy kemping ágy. 
Ajánlás: Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen 160.000 Ft sérelmi díjat a szerződésszegés miatt a fogyasztó részére.
Szabó Dávid e.v. (8083 Csákvár, Káposztáskert u. 19.)
Fogyasztó 2022 szeptember 28-án fordult panaszával a Békéltető Testülethez. Ebben előadta, hogy 11 darab ajtó felújítására kért ajánlatot vállalkozótól, aki a helyszínen megnézte az ajtókat majd árajánlatot adott az ajtók felújítására. A vállalkozó azonban ezt a munkafolyamatot rendkívül hanyag módon végezte el és volt olyan ajtó ami nem lett alapozva, nem lett javítva vagy meg csiszolva. A fogyasztó a kilenc ajtóra kialkudott munkadíjat, 290.000 Ft-ot a vállalkozónak átadott 2022 június 11-én, a munka befejezésére csak szóbeli ígéretet kapott. Mivel a munka részben nem, illetve részben nagyon hanyag minőségben készült el, ezért fogyasztó 2022 nyarán (júniusban) igazságügyi szakértőhöz fordult, aki megvizsgálta az elvégzett munkát és a fogyasztóval hasonló megállapításokra jutott. A szakvéleményében leírta, hogy a vállalkozó által végzett munka minősége nem elfogadható, a munkavégzés hiányos az ajtók nem lettek megfelelően előkészítve, a festék sok helyen meg van folyva, a rétegvastagság nem egyenletes, a zárszerkezetek is lefestésre kerültek és az anyagfolytonossági hiányok az előkészítés során nem lettek kipótolva. Az árajánlat az ajtók felújítására szólt és nem csupán az ajtók lefestésére, így ennek a kötelezettségének pedig a vállalkozó nem tett eleget.
A fogyasztó igénye a 290.000 Ft munkadíjból 200.000 Ft visszatérítése, valamint további 20.000 Ft kártérítés fizetése a lefestett zárszerkezetek cseréjére, javítására.
 
A vállalkozás 2022 október 13-án válaszlevelet küldött. Ebben leírta, hogy a november 10-i meghallgatáson nem tud személyesen megjelenni. A válaszirata érdemi részében azt is leírta, hogy szándékában állt az ajtók javítása és a munkafolyamat befejezése. Számára érthetetlen, hogy a fogyasztó miért fordult szakértőhöz és a fogyasztó állításával ellentétben leírta azt is, hogy számlát állított ki az átvett munkadíjról. A számlát a vállalkozás csatolta. A számla kiállításának dátuma 2022 július 21 napja.
Ajánlás: Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen vissza a fogyasztó részére 200.000 Ft-ot átutalással
Xentury Xchange Kft. (1012 Budapest, Pálya u. 2. A/5.)
A kérelemben a fogyasztó rögzítette, hogy kettő darab autós látássegítőt vásárolt, internetes rendelés útján a vállalkozástól. Ezt szakszerűen felszerelték. A megrendelést megérkezése után pár nappal később adta át a lányának a terméket, még aznap felszerelték. A felszerelést követően a kocsi a kültéri parkolóban állt, másnap reggel vették észre, hogy a tartócsipesz eltört és az ülésen hever a látássegítő. A másik terméket ki sem bontották, mert szerintük konstrukciós hiba és vélhetően az is eltörne. próbálta a fogyasztó a céget elérni több emailt is küldött, illetve telefonon is, azonban telefonon nem érte el őket és az e-mailere sem válaszoltak. Csatolta a számlát és az e-maileket a kérelméhez. A fogyasztó kéri a 4.946 Ft visszafizetését. A fogyasztó által bemutatott számla szerint a vállalkozás székhelye 1012 Budapest, Pálya u. 5. A/5.
A vállalkozás válasziratot nem küldött.
Ajánlás: Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül térítse meg 15 napon belül a termék visszavételével egyidejűleg a fogyasztó részére a termékek vételárát 4946Ftot, azzal, hogy a termékek visszaszállításának a költsége a vállalkozást terheli
Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.)
A fogyasztó 2022. 08. 31-én előterjesztett kérelmében előadta: 2022.05. 31-én a vállalkozás munkatársa felhívta, hogy 160.000,- Ft összegben lehetősége van ingyenes eszközbeszerzésre. Az ügyintézővel úgy állapodtak meg, hogy az okosórát és a tabletet választja. Pár percen belül ezt a megállapodást, ugyancsak telefonon úgy egészítették ki, hogy a   tablethez 1500,- Ft/ hó korlátlan internet elérést biztosító sim kártyát  vásárolhat. 2022. 06. hónapban megkapta az eszközöket, azonban a sim kártya nem illeszkedett a tablethez. A fogyasztónak az eszközöket le kellett adnia vállalkozás üzletében, majd amikor 2022. 07.05-én az új eszközökért ment, akkor – tudtán kívül – új előfizetői szerződést kötöttek vele. Az első számlát 2022.08.12-én kapta meg. Nem tudta, hogy a  tabletnek is telefonszáma van. Előadása szerint nem tudta, hogy mit ír alá. Beadványában az ingyenes tabletre kötött előfizetői szerződés törlését, a kifizetett díj visszafizetését vagy a későbbi díjakból történt levonását kérte. A fogyasztó 2022.08. 12-én ezen a napon panaszt tett a vállalkozásnál.
A vállalkozás a 2022.09.12-én kelt válaszirat szerint a fogyasztó 2022.07.05-én a személyes ügyfélszolgálaton keresztül mobil illetőleg vezetékes szolgáltatásokra kötött szerződést 2 éves hűségidő vállalásával az alábbi szolgáltatásokra:
–          Mobil L+ Gigaerős Net
–          Mobil L+ Gigaerős Net
–          Mobil L+ Gigaerős Net
továbbá az I
–          PTV_M_díjcsomag 202204
–          Net 250/70 díjcsomag 202110
A szerződéskötéshez egy Samsung Galaxy Watch 4 és egy Huawei MatePad  P10-es típusú eszközvásárlás kapcsolódott, 161.480,- Ft kedvezménnyel, így a fogyasztónak csak 13200 Ft-ot kellett fizetnie.
Hangfelvétel  hiányában nem tud nyilatkozni, mi hangzott el a telefonos ügyfélszolgálaton, de a munkatársainak minden esetben az ÁSZF és a hatályos szolgáltatások szerint kell eljárni.
Amennyiben a fogyasztó meg kívánja szüntetni az előfizetési szerződését, a vállalkozás jogosult az általa igénybe vett 161.840,- Ft kedvezmény felszámítására. Alávetési nyilatkozatot nem tett.
Ajánlás: Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a tablet tekintetében a szerződést szüntessék meg, azzal, hogy időarányos használati időtartamot számoljanak fel, engedjék ki a fogyasztót a 2 é hűségidőből és engedjék el részére a további fizetési kötelezettséget.
Székesfehérvár Városgondoksága Kft. (8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A.)
A fogyasztó részéről 2022. augusztus 09. napján kelt kérelmében azzal fordult a Békéltető Testülethez, hogy 2022. június 30-án a 8011-es zónában késve, 15 perccel a várakozás megkezdése után kezdeményezett telefonon keresztül parkolást 540.- Ft értékben az NPT516 frsz-ú gépjárműre, melyre akkor már pótdíjfizetésre felszólítást (15 napon belül 5.070 Ft) helyeztek el járművén. A díjat a parkolásért fizetett összeggel csökkentett mértékben (4.530 Ft) fizette meg, azonban ezt a vállalkozás nem fogadta el, mert nem a teljes összeg került kiegyenlítésre. Tekintettel arra, hogy az elutasítást nem fogadta el, a fogyasztó a Békéltető Testülethez fordult.
Ajánlás: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy a határozat közlésétől számított 15 napon belül vizsgálja felül álláspontját, hogy a jogszerűen alkalmazott (érvényes parkolás hiányában alkalmazott) pótdíjazás mellett azonos napon, ugyanazon parkolási zónán belül, helyben maradó gépjármű esetében a később megfizetett parkolási díjnak (díjköteles időszakra) van-e jogalapja (lehet-e kétszeres díjat adott jármű és szolgáltatási hely vonatkozásában érvényesíteni), és amennyiben nincs, úgy az igazoltan megfizetett parkolási díj pótdíj részteljesítéseként történő beszámítására van-e lehetőség, mert ha igen, úgy a fogyasztó a pótdíjat 15 napon belül megfizette.
Royal Red Kft. (Székhely: 8151 Szabadbattyán, Dózsa György u. 73.)
A fogyasztó és a vállalkozás között 2019. 11. 20-án létrejött szerződés szerint a kötött a vállalkozással, amely szerint a VEKOP -5.2.1-17/GINOP 8.4.1. Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásnak növelését célzó pályázat keretében a vállalkozás vállalta a fogyasztó családi háza fűtéskorszerűsítését. Felek a szerződést a vállalkozás árajánlata szerint kötötték meg. A fogyasztó a szerződés alapján banki átutalással 500.000,- Ft előleget fizetett meg a vállalkozás részére. A szerződés a támogatási kérelem benyújtását követően az előleg megfizetésével lépett hatályba.
Az előleg megfizetését követően a vállalkozás a teljesítést többszöri felszólítás ellenére sem kezdte meg.
A fogyasztó a 2022. 07.11-én előterjesztett kérelmében a vállalkozás előleg visszafizetésére kötelezését kérte.
A vállalkozás válasziratot nem terjesztett elő, a meghallgatáson nem jelent meg.
Ajánlás: Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül az 500.000 Ft felvett előleget fizesse vissza a fogyasztó részére.
Masszív ajtó Kft. (2454 Iváncsa, Kandó Kálmán u. 6.)
A fogyasztó 2021.07.18-án szerződést kötött a vállalkozással és megrendelt tőle 5db nyílászárót. A vállalkozói díj 630.000Ft, melyből a fogyasztó szerződéskötéskor 300.000 Ft előleget fizetett meg. Annak ellenére, hogy 2021. szeptemberi befejezésben állapodtak meg, a vállalkozás az ablakokat 2021.10. hónapban, míg az ajtót csak 2021.11. hónapban szállította le. A nyílászárók beszerelése több részletben történt, a fogyasztó a hátralékot kifizette, melyről bizonylat nem készült. A vállalkozás nem végezte el az ablakok szegését, és a párkányok felszerelését.
A fogyasztó 2022.07.28-án kérelmet terjesztett elő a Testület felé, melyben kérte a maradék munkák elvégzését.
A vállalkozás válasziratot nem terjesztett elő, a meghallgatáson nem jelent meg.
Ajánlás: A vállalkozás a határozat kézhezvételétől számítva 15 napon belül szállítsa le a párkányokat a fogyasztó részére és végezze el a fennmaradt munkálatokat.

CCC Hungary Shoes Kft.  (1123 Budapest, Alkotás u. 53.)
A fogyasztó 2021. 07. 20-án a vállalkozás Székesfehérvár, Palotai u. 1. sz. alatti üzletében 8.240,- Ft vételáron vásárolt egy pár 5903419     152023  termékkódú, Lasocki for men MI07 A-933 A-761 -01 megnevezésű lábbelit. A fogyasztó a termék meghibásodását követően 2022. 05. 28-án fogyasztói kifogást jelentett be. A jegyzőkönyvben hibaként a következők kerültek rögzítésre: „Cipőbélés kopás bal jobb. ”  Kérte a termék javítás vagy cseréjét illetőleg a vételár visszafizetését. A vállalkozás szakvéleményt szerzett be. A Shoes Bau Hungary KFT 2022. 05. 31-én kelt CCC/2337  2022/05/31. sz. szakvéleménye roncsolásmentes módszerrel történt vizsgálata megállapította, hogy a „ A lábbeli fent leírt elváltozása, a cipő gyártása a jegyzőkönyvben leírt elváltozása nem vezethető vissza gyári eredetű hibára. A lábbelit ért külső hatások befolyásolják a lábbeli szerkezetét, azonban nem vezethető vissza hibás gyártási technológiára. Figyelembe véve a leírtakat, a vásárló reklamációja nem megalapozott.”
 A szakvélemény következtetése alapján a vállalkozás a kifogást elutasította.
 A fogyasztó a 2022. 06. 10-én előterjesztett panaszában rögzítette, hogy használhatatlan a cipő. Kérte a termék javítás vagy cseréjét illetőleg a vételár visszafizetését vitatta a szakvélemény megállapításait.
Ajánlás: Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a termék vételárának a 40%-át fizesse vissza a fogyasztó részére, azzal, hogy a fogyasztó a lábbelit megtarthatja.
Brilián Autószalon Kft.  (1223 Budapest, Nagytétényi u. 180-196.)
Fogyasztó panasza a Békéltető Testülethez 2022 május 30-án érkezett. Ebben fogyasztó előadta, hogy 2022 március 28-án vásárolt a vállalkozástól egy személygépkocsit. A hirdetés és az eladó elmondása alapján a személygépjármű korának megfelelő műszaki állapotban volt. Két autószerelő vizsgálta át a vételt követően, mivel a műszaki vizsga aktuálissá vált. A katalizátort kivágták alóla, az egész kipufogó rendszere sérült volt az autónak, pedig úgy vette meg a fogyasztó – állítása szerint -, hogy az autó a műszaki vizsga feltételeinek az értékesítéskor is megfelel. A klíma a hirdetés szerint hibátlanul működött az autón, azonban az autószerelők ezt hibaként jelezték a fogyasztó számára. A hirdetésben ráadásul a műszaki vizsga érvényessége hosszabb időre volt feltüntetve, az autó pedig fiatalabbként került megjelölésre, mint volt ténylegesen.
A fogyasztó megkísérelte a panaszának a rendezését a vállalkozással, a vállalkozás azonban az ügy rendezését teljes mértékben ellehetetlenítette. 
Fogyasztó a katalizátor csere számláját is csatolta, mely 53800 Ft-jába került. A gépjármű vételára 330000 Ft volt.
A fogyasztó kérelme 210.000 Ft összegű kárának megfizetése, melyet a fogyasztó részben számlával igazolt, részben összegszerűen nevezett meg.
Ajánlás:  Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül 53.800Ft-ot a katalizátor cseréjének költségét  térítse meg a fogyasztó részére banki átutalással.
CCC Hungary Shoes Kft. (1123 Budapest, Alkotás u. 53.)
A fogyasztó panasza a Békéltető Testülethez 2022 július 5-én érkezett. A fogyasztó előadta, hogy a vállalkozás üzletében 2022 március 8-án egy 13.497 Ft-os férfi és egy 14.390 Ft-os női sportcipőt vásárolt. A cipőket a férjével április közepétől kezdték el használni, rendeltetésszerűen. Mindkettő cipőnek a hátsó sarok táji bélése elengedett, elkopott, elszakadt. A cipők mindössze három hónaposak voltak és összességében 15-20 órát voltak használatban. A vállalkozáshoz visszavitték a cipőket, aki szakértővel vizsgáltatta meg azokat. A fogyasztó reklamációját a vállalkozás – a független szakértő véleményére hivatkozva – elutasította. A fogyasztó véleménye szerint a vállalkozás csak állította, de bizonyítani nem tudta a rendeltetésellenes használatot. A szakértői állításai a fogyasztó álláspontja szerint a valóságnak nem felelnek meg, feltételezései nincsenek alátámasztva. Mindkét esetben a szakértő azt próbálta állítani, hogy a cipőket nem bekötött cipőfűzővel használták és a meghibásodás – kopás, szakadás a cipőbélésen – ezért következett be.
A fogyasztó előadta, hogy tekintettel a korukra – 62 és 65 évesek – a napi mozgás – a séta és a sport – megkívánja a fokozott figyelmet és körültekintést tőlük. Koruknál fogva sem engedhetik meg maguknak, hogy a cipőfűző bekötése nélkül közlekedjenek. Ortopédiai problémával nem küzdenek, lábuk rendben van. Nyilván a balesetveszélyt egy nem bekötött cipő esetében nem vállalják.
Ajánlás: Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen vissza a fogyasztó részére 27.887 Ft-ot, a lábbelik teljes vételárát banki átutalással.

Lakatos István e.v.  (3377 Szihalom, Rákóczi Ferenc u. 104.)
Fogyasztó 2022 június 20-án fordult a Békéltető Testülethez. Panaszában előadta, hogy vállalkozóval vállalkozási szerződést kötött írásban 35 négyzetméter alapterületű melléképület bontására, majd meglévő családi házának bővítése céljából generálkivitelezésre. A vállalkozási szerződés alapján a generálkivitelezésnek a vállalkozási díja bruttó 17 millió forint volt. A rendelkezésre álló dokumentumokból megállapítható, hogy a fogyasztó a vállalkozói díjat teljes egészében megfizette, valamivel nagyobb összeget is, mint a vállalkozási szerződésben meghatározott. A vállalkozó vállalta, hogy 2021 szeptemberében a munkálatokat befejezi jelenleg azonban a falak felhúzása sem készült el. A vállalkozó sokszori keresésre sem jelentkezik, nem végez munkát, folyamatosan kifogásokat talál. A fogyasztó kérte, hogy a kifizetett pénzzel számoljanak el, erre sem volt hajlandó. Számos munkálatot már a 17 millió Ft-os vállalkozási díjon felül a fogyasztó fizetett ki, így a tervrajzot, a tégla árát, stb.
Ajánlás: Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül számoljon el írásban a fogyasztó felé, a nála lévő számlák és az elvégzett munka alapján.
Gellén Dávid e.v.  (8052 Fehérvárcsurgó, Széchenyi u. 96.)
A fogyasztó részéről 2022. május 30. napján érkezett kérelmében azzal fordult a Békéltető Testülethez, hogy a vállalkozástól egy megsüllyedt síremlék helyreállítását rendelte meg 2022. április végén, majd miután a munkát a vállalkozó készre jelentette, a fogyasztó a megállapodás szerinti vállalkozói díjat, 130.000.- Ft-ot a részére megfizetett. A javítás ellenőrzését követően vette észre, hogy a sír egyik oldala szét van repedve, valamint a fedlapja cementtel szennyezetté vált. Tekintettel arra, hogy többszöri telefonos egyeztetés megkísérlése, és a levélben történő felszólítás sem vezetett eredményre, ezért a Békéltető Testülethez fordult, kérve az ügy kivizsgálását a síremlék javításának érdekében.
Ajánlás: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy a határozat közlésétől számított 15 napon belül, a fogyasztóval előzetesen egyeztetett időpontban a székesfehérvári, Szedreskerti temetőben található síremlék megkezdett helyreállításához szükséges munkálatokról közösen felvett jegyzőkönyv alapján azt végezze el 2022. szeptember 30-ig, amennyiben ez nem lehetséges, úgy a megállapodás szerinti díjat, 130.000.- Ft-ot térítse vissza a fogyasztó részére postai úton.
 
CCC Hungary Shoes Kft. (1123 Budapest, Alkotás u. 53.)
A fogyasztó 2022. 03. 29-én a vállalkozás Székesfehérvár, Holland fasor 1. sz. alatti üzletében 14.245,- Ft vételáron vásárolt 9 éves kisfia részére egy pár 5904248208196  termékkódú, Adidas Lite Racer CLN 2.0. GZ 7739 megnevezésű lábbelit. A fogyasztó a termék meghibásodását követően 2022. 05. 24-én fogyasztói kifogást jelentett be. A jegyzőkönyvben hibaként a következők kerültek rögzítésre: „A vásárló észrevétele szerint mindkét cipőnek az orr részén szétjött az anyag, és a gumi rész, a talpa is nagyon hamar elkopott, mivel a termék nincs kettő hónapos.”  Kérte a termék cseréjét. A vállalkozás szakvéleményt szerzett be. A Shoes Bau Hungary KFT 2022. 05. 27-én kelt CCC/3795  2022/05/27. sz. szakvéleménye roncsolásmentes módszerrel történt vizsgálata megállapította, hogy a „ A lábbeli fent leírt elváltozása, a cipő gyártása a jegyzőkönyvben leírt elváltozása nem vezethető vissza gyári eredeti hibára. A lábbelit ért külső hatások valamint az elváltozás befolyásolják a lábbeli szerkezetét, azonban nem vezethető vissza hibás gyártási technológiára.”
Ajánlás: Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a termék vételárának a 75%-ának megfelelő összegben biztosítson másik termékre történő cserelehetőséget, azzal, hogy a pozitív vételárkülönbözet a fogyasztót terheli.
CCC Hungary Shoes Kft. (1123 Budapest, Alkotás u. 53.)
A fogyasztó 2022. 05. 25-én a vállalkozás Székesfehérvár, Palotai u.1. sz. alatti üzletében 9.490,- Ft vételáron vásárolt egy pár SKECHERS 87900    88 BKCC megnevezésű lábbelit. A fogyasztó rövid hordást (2022.05. 26-án néhány órán keresztül)  követően a termék meghibásodását követően 2022. 05. 27-én fogyasztói kifogást jelentett be. A jegyzőkönyvben hibaként a következők kerültek rögzítésre: „Mindkettő cipőben irritálja a lábat egy idő után, belilult tőle a vevő lába körme.”  Kérte a termék cseréjét illetőleg a vételár visszafizetését. A vállalkozás szakvéleményt szerzett be. A Shoes Bau Hungary KFT 2022. 05. 31-án kelt CCC/2327 2022/05/31 sz. szakvéleménye roncsolásmentes módszerrel történt vizsgálata megállapította, hogy a „ A lábbeli fent leírt elváltozása, a cipő gyártása a jegyzőkönyvben leírt elváltozása nem vezethető vissza gyári eredeti hibára. A lábbelit ért külső hatások nem befolyásolják a cipő szerkezetét, valamint nem vezethető vissza hibás gyártási technológiára.”
 A szakvélemény következtetése alapján a vállalkozás a kifogást elutasította.
 A fogyasztó a 2022. 06. 07-én előterjesztett panaszában előadta vitatta a szakvélemény megállapításait és kérte a termék cseréjét.
Ajánlás: Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a lábbelit cserélje ki másik lábbelire a vételár erejéig.
Paróka Shop Bt. (6791 Szeged, Kökény u. 43.)
A fogyasztó egy csatos póthajat vásárolt a webáruházon keresztül. Kifizette a vételárat, amely 147500 Ft volt, majd megkapta a terméket, mivel a színválasztás nem volt megfelelő. Sértetlenül visszatette a dobozába és 14 napon belül visszaküldte a vállalkozás részére. A vállalkozás ÁSZF-je szerinti elállási nyilatkozatot is kitöltötte és a dobozba tette, melyet le is fotózott és emailt írt a vállalkozás számára, melyben rögzítette az elállási szándékát és mellékelte a fotót. Az email küldés hibát nem jelzett, nem jött vissza. Eltelt két hét A vételárat nem kapta vissza a fogyasztó. Később sikerült a vállalkozás egy kollégájával beszélni, aki elmondta, hogy költöznek emiatt csúsznak a kifizetések. Fogyasztó részére a postai feladóvevény rendelkezésre áll. Azóta nem veszik fel a telefont, illetve az emailekre sem válaszolnak. Fogyasztó csatolta a bankkártyás fizetésről az igazolást, az emaileket, illetve a postai feladó vevény másolatát. Rögzítette, hogy számlát nem küldött a vállalkozás. Kérelmében előadta, hogy a visszaküldött termék vételárának a visszafizetését kéri, mely 147500Ft.
Az összeg visszaküldését postai úton a lakcímére kéri.
 
A vállalkozás válasziratot nem küldött, a meghallgatáson nem képviseltette magát.
 Ajánlás: Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 14 napon belül fizesse vissza postai úton a fogyasztó címére a termék ellenértékét, amely 147.500 Ft.
Lencsés Lajos e.v. (8000 Székesfehérvár, Morvai u. 11.)
Fogyasztó 2022 április 1-jén fordult panaszával a Békéltető Testülethez. Ebben előadta, hogy vállalkozással szerződést kötött, mely alapján a vállalkozás átvett tőle 2021 október 6-án 135.000 Ft-ot. A megállapodásuk alapján az összeget gázkonvektor vásárlásra és beszerelésre kívánta a volna a fogyasztó fordítani. Megállapodtak a felek abban, hogy két héten belül, de maximum egy hónap határidővel, a vállalkozó a gázkonvektort megvásárolja és beszereli fogyasztónál. Ez azonban a mai napig nem történt meg. A munkát nem végezte el, a gázkonvektort nem adta át.
A fogyasztó panaszából nem derül ki, hogy a megállapodást a felek írásban vagy szóban kötötték, és az sem derül ki, hogy a csatolt levelezés alapján 2022 márciusában a fogyasztó a megfizetett vállalkozási díjat visszakapta-e vagy sem.
Fogyasztó határozott kérelme az ügy kivizsgálására irányul.
A vállalkozó válasziratot nem küldött, a tárgyaláson nem jelent meg.

Ajánlás: Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a fogyasztó részére fizessen vissza 120.000 Ft-ot.

Vista Utazási Irodák Kft. (8000 Székesfehérvár, Basa u. 2.)
A fogyasztó 2022. 04. 29-én előterjesztett kérelmében előadta, hogy a 2020. évben utazási szerződést kötött a 34945 szerződésszámú Róma Húsvét útra. 2020. 02.13-án a szerződés díját 150.000.- Ft értékben befizette. 2020.02.18-án két Colosseum belépőt is befizetett 17.800,- Ft értékben. A pandémia miatt az utazás elmaradt. 2020.03.18-án a vállalkozás egyoldalú nyilatkozattal 2021.12. 31-ig terjedő időtartamban utazási utalványt biztosított 150.000,- Ft értékben a fogyasztó által a vállalkozás által meghirdetett utazások valamelyikére. A fogyasztó ezt önhibáján kívül nem tudta igénybe venni. A vállalkozás a visszafizetés iránti kérelmet elutasította azzal, hogy legfeljebb 5 %-os engedményt tud felajánlani a következő utazás árából.
A fogyasztó kérelmében az utazás igénybevehetősége 2022. 12. 31-ig történő meghosszabbítását vagy a jelzett összeg visszafizetését kérte.
A vállalkozás válasziratot nem terjesztett elő és a meghallgatáson sem jelent meg.
 
A fogyasztó a meghallgatáson nyilatkozott, hogy a kérelem benyújtását követően az ügyben változásnem történt. Előadta, hogy 2021 októberben személyesen kereste fel a vállalkozás  utazási irodát, ahol szóban azt az ígéretet kapta, hogy az utalvány 2022-ben is érvényes lesz. Ezt irattal bizonyítani nem tudja, szóbeli ígéretet kapott akkor. Elnök kérdésére bemutatja az utazási irodával kötött szerződést, illetve későbbi nyilatkozatát melyet az iroda töltetett ki vele. A nyilatkozat tartalmazza az iroda által felajánlott módosítási lehetőségeket, melyek közül a fogyasztó az átfoglalás lehetőséget választotta. A nyilatkozatban lejárati dátum nem szerepel. A nyilatkozatot a kérelméhez csatolta. Kérelmét az írásbeli előterjesztésben foglaltak szerint fenntartotta.
Jelen ügyben az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet, a Ptk és a Fgy.Tv. rendelkezéseit kellett alkalmazni.
 
A csatolt iratokból megállapítható, hogy a fogyasztó az utazási szerződés módosításával egyetértett, azonban annak határidejében felek nem állapodtak meg. A vállalkozás az átfoglalásra vonatkozó határidőt egyoldalúan állapította meg, melyre vonatkozóan a fogyasztó elfogadó nyilatkozatot nem tett. A határidő egyébként is rövid, figyelemmel a Covid járvány utóhatásaira és arra a tényre, hogy a megváltozott életfeltételek között hosszabb idő kell egy ilyen program igénybevételére
Ajánlás: Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől a fogyasztó részére a 2022.12.31.-ig 150.000 Ft értékben biztosítson választási lehetőséget a kínálatából utazásra. Amennyiben árkülönbözet jelentkezik, az a fogyasztót terheli.
 
Deichmann Cipőkereskedelmi Kft.  (1134 Budapest, Kassák Lajos u. 19-25.)
A fogyasztó 2021. 11. 06-án a vállalkozás Székesfehérvár, Palota u. 1. sz. alatti üzletében 10.990,- Ft vételáron vásárolt egy pár Easy Street márkájú női lábbelit. A fogyasztó a termék meghibásodását követően 2022. 04. 11-én fogyasztói kifogást jelentett be. A jegyzőkönyvben hibaként a következők kerültek rögzítésre: „Mindkét lábbeli orrát elengedte a ragasztás, illetve mindkettő felsőrész az orránál hólyagos.” Kérte a termék cseréjét illetőleg a vételár visszafizetését. A vállalkozás szakvéleményt szerzett be. A CIPŐKONTROLL PLUSZ KFT 2022. 04. 22-én kelt szakvéleménye organoleptikus (érzékszervi) és eszközhasználatos, roncsolásmentes vizsgálata megállapította, hogy a „lábbelin anyag-  és gyártási hibából eredő meghibásodás nem azonosítható.  A fentiekben részletezett meghibásodás használati eredetű, a külső mechanikai koptató, feszítő hatások, valamint a nem megfelelő – nedves – közegben való használat miatt keletkezett.”  A szakvélemény következtetése alapján a vállalkozás a kifogást elutasította. A fogyasztó a 2022. 05. 16-én előterjesztett panaszában előadta, hogy kb. egy hónapig használta a cipőt, március hónapban, amikor az időjárás nem volt csapadékos. A lábbelit vízzel nem mosta. Vitatta a szakvélemény megállapításait és kérte a vételár visszafizetését.
A vállalkozás a 2022. 06. 10-én beérkezett válasziratban, hivatkozással a Cipőkontroll Kft által készített szakvéleményben foglaltakra, a panaszt megalapozatlannak tekintette. Egyezségi ajánlatot és alávetési nyilatkozatot nem tett.
Ajánlás: A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül az eredeti vételár 50%-ának megfelelően cserélje ki a lábbelit, vagy az 50%-nak megfelelő összeget térítsék vissza a fogyasztó részére.
Deichmann Cipőkereskedelmi Kft.  (1134 Budapest, Kassák Lajos u. 19-25.)
A fogyasztó 2022. 02. 09-én a vállalkozás Dunaújváros, Kenyérgyári u. 2. sz. alatti üzletében 16.990,- Ft vételáron vásárolt fiának egy pár Skechers márkájú lábbelit. A fogyasztó a termék meghibásodását követően 2022. 05. 06-án fogyasztói kifogást jelentett be. A jegyzőkönyvben hibaként a következők kerültek rögzítésre: „Mindkét cipő belső kérge, saroknál a talpbélés kikopott, kiszakadt.” Kérte a termék cseréjét illetőleg a vételár visszafizetését. A vállalkozás szakvéleményt szerzett be. A CIPŐKONTROLL PLUSZ KFT 2022. 05. 17-én kelt CKP 2329 sz. szakvéleménye organoleptikus (érzékszervi) és eszközhasználatos, roncsolásmentes vizsgálata megállapította, hogy a „károsodás nem anyag-  és gyártási hibára vezethető vissza. A hiba oka az átadás után keletkezett. A vásárló hibás teljesítésre vonatkozó szavatossági igénye  a fentiek tekintetében nem megalapozott.”
A szakvélemény következtetése alapján a vállalkozás a kifogást elutasította.
A fogyasztó a 2022. 06. 15-én előterjesztett panaszában vitatta a szakvélemény megállapításait és kérte a termék cseréjét vagy a vételár visszafizetését.
A vállalkozás a 2022. 07. 04-én beérkezett válasziratban, hivatkozással a Cipőkontroll Kft által készített szakvéleményben foglaltakra, a panaszt megalapozatlannak tekintette. Egyezségi ajánlatot és alávetési nyilatkozatot nem tett.
 Ajánlás: Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a cipőt a fogyasztó részére cserélje ki, az eredeti vételár 75%-át figyelembe vételével, tehát 12-13ezer Ft értékben kártalanítsa a fogyasztót.
Wizz Air Hungary Kft.  (1103 Budapest, Kőér u. 2/A)
A fogyasztó a kérelmében előadta, hogy repülőjegyet vásárolt a vállalkozástól 2021.12.05-én oda-vissza útra. A kiutazás megtörtént 2022.02.12-én, majd ezen a napon kapott egy számlát a vállalkozástól, hogy visszatérítenek észére 23.100 Ft-ot, ellenőrizte, hogy a visszaútra be tud e csekkolni, azonban azt a választ kapta, hogy a foglalása nem létezik.
Ezt követően hívta az ügyfélszolgálatot, ahol azt a tájékoztatást kapta, hogy arra a gépre, amelyre korábban megvette a visszaútra szóló jegyet, még lehet jegyet vásárolni, azonban magasabb áron 28.288 Ft illetve plusz 21.214 Ft összegben.
 Rögzítette, hogy a visszaszámlázott 23.100 Ft-ot sem kapta meg a vállalkozástól és a reklamációját visszautasították. Csatolta a számlákat, illetve a panaszra a választ. Kérelme, hogy a vállalkozás fizesse meg részére a 72.602 Ft-ot.
Ajánlás: A Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen meg a fogyasztó részére 49.502Ft-ot.
 
HM Start Kft.  (2400 Dunaújváros, Dózsa György u. 5. fsz 1.)
A fogyasztó kérelmében előadta, hogy szerinte időskorú megtévesztése történt. Irreális áron szúnyogháló igénylése kapcsán rábeszélte a vállalkozás a redőny beépítésére.
280.000 FT készpénzt kért a vállalkozás, amelyet a fogyasztó ki is fizetett, a megrendelő lapra foglalóként került rögzítésre az összeg.
A vállalási díj 474994 Ft-ban került megjelölésre.
 A fogyasztó előadta, hogy ezt követően beszélt egy szakemberrel, aki azt mondta, hogy irreális ez az ár.
Ügyvédi egyeztetést követően sms üzenetben lemondták a redőnybeépítést és kérte a fogyasztó a 280000 Ft visszafizetését.
Ajánlás: A Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse vissza az általa átvett 280.000 Ft-ot – a fogyasztó lakcímére postai fizetés útján.
Illyés Erzsébet e.v.  (2760 Nagykáta, Kövidinka u. 4.)
A fogyasztó kérelmében előadta, hogy vásárolt internetes webáruházon keresztül a vállalkozótól egy borhűtőt, amelynek a vételárát kifizette, azonban a terméket nem kapta meg.
A vételár 58.390 Ft. volt. Kereste a webáruházat a fogyasztó, azonban nem sikerült elérnie és a vételárat sem utalta vissza.
 Csatolta a vételár kifizetést igazoló banki visszaigazolást az átutalásról, illetve a webáruház visszaigazolását a megrendelésről, melyen szerepel a termék, a vételár, illetve, hogy GLS futárszolgálat fogja szállítani. A fogyasztó csatolta továbbá az elállási nyilatkozatát is, tekintettel arra, hogy nem kapta meg a terméket.
 Az egyéni vállalkozó jogi képviseletében eljáró ügyvéd rögzítette, hogy a vállalkozónak nincs tudomása a nevezett rendelésről, a weboldallal kapcsolatosan több büntető eljárás is folyamatban van. A weboldalt nem a vállalkozó működteti, hanem az unokaöccse kérte meg, hogy nyisson neki egy bankszámlát, illetve az ő nevében eljárva váltott ki vállalkozói igazolványt a vállalkozó nevére. Rögzítette, hogy a számlára érkező összegből a vállalkozó nem költött, illetve a számla felett az unokaöccse rendelkezett. Előadta, hogy a webáruházhoz semmi köze a vállalkozónak, ő is az ügy sértettje. Kérte az eljárás megszüntetését.
Ajánlás: A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse vissza a fogyasztó részére – postai úton történő fizetéssel a fogyasztó lakcímére az 58.390 Ft vételárat.

Fix-R Szerviz Kft. (1143 Budapest, Ilka u. 11.)
A fogyasztó kérelemmel fordult a Békéltető Testülethez, amelyben előadta, hogy mivel az elektromos sütője elromlott, ezért a szükséges alkatrészt interneten keresztül rendelte meg a vállalkozástól. Amikor az alkatrész megérkezett, látta, hogy más típusszám van rajta. A vásárlástól elállt, mivel ezt az alkatrészt más vállalkozásról jóval olcsóbban tudta volna beszerezni, nem az a termék érkezett meg, amelyet ténylegesen megrendelt.
A terméket 2022. február 01-jén rendelte, február 3-án érkezett meg, február 4-én e-mailen keresztül reklamált, mely reklamációjára válasz nem érkezett, február 5-én bejelentette, hogy eláll a vásárlásától, február 7-én érdeklődött a vállalkozásnál, mivel a bejelentésére a vállalkozás nem reagált. Ekkor azt a választ kapta, hogy küldje vissza az alkatrészt és írja bele a bankszámlaszámát is a levélbe. Február 8-án gondosan becsomagolva postára adta a kapott terméket. Február 22-éig hiába várta, hogy elbírálják a bejelentését, többszöri érdeklődésére sem kapott pontos választ. Márciusban jelezték számára, hogy nem áll a vállalkozásnak módjában a vásárlás összegét visszatéríteni 11480 Ft összegben.
A fogyasztó kérése, hogy a vállalkozás fizesse meg számára a 11480 Ft-ot, a termék vételárát és szállítási díját.
 Ajánlás: Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse vissza fogyasztó által megadott bankszámlaszámra a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is, azaz összességében 11.480 Ft-ot.
 

PCLand Online Kft (1135 Budapest, Jász u. 71.)
.A fogyasztó 2020. 07. 20-án interneten vásárolt a vállalkozástól egy KINGSTON FCR-HS4 típusú kártyaolvasót. A termék meghibásodott, ezért a fogyasztó kifogást jelentett be és a terméket 2021. 11. 16-án visszaküldte javítás végett a vállalkozásnak. A fogyasztó 2022.01. 10-én kérte a megjavított termék visszaküldését. A vállalkozás a termék értékét a fogyasztónak visszatérítette.
A fogyasztó a 2022.02. 22-én előterjesztett 7.759,- Ft garanciális ügyintézés során keletkezett kiadás, 1.940,- Ft késedelmi kamat és 5.820,- Ft további kártérítés megfizetését kérte.
Ajánlás: Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül térítse vissza fogyasztónak a Foxpost költség 1699 Ft és 1010 Ft tértivevényes levél költségét a fogyasztó által megadott bankszámlára történő utalással.
2022. Lidl Magyarország kereskedelmi Bt. (1037 Budapest, Rádl-árok 6.)
A fogyasztó részéről 2022. március 28. napján kelt kérelemében azzal fordult a Békéltető Testülethez, hogy a vállalkozástól 2021. szeptemberében vásárolt W5 kereskedelmi megnevezésű rovareltávolító folyadékot, melyet a gépjárműve első lökhárítóján alkalmazott a leírásban foglaltak szerint, ennek ellenére a folyadék a festést megmarta, mely helyenként elkezdett leperegni. Felvette a kapcsolatot a vállalkozással, azonban megegyezésre nem jutottak, ezért a Békéltető Testülethez fordult.
A vállalkozás válasziratot nem küldött, a tárgyaláson nem képviseltette magát.
Ajánlás: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy a határozat közlésétől számított 15 napon belül, a fogyasztóval egyeztetett időpontban a hibás termék (W5 rovareltávolító folyadék) cseréjéről – amennyiben ez nem lehetséges a vételár visszatérítéséről – gondoskodjon, valamint a termék által okozott kár kapcsán a jármű lökhárítójának fényezésével felmerülő költségeket térítse meg legalább a már korábban felajánlott 20.000.- Ft mértékben.
2022. Krausz Henriett egyéni vállalkozó (8360 Keszthely, Zámor u. 23.)
A fogyasztó a kérelmében előadta, hogy rendelt egy szivartartó dobozt a vállalkozástól a webshopjából, amelyet készhez kapott 2022.01.28-án. igényes csomagolás volt, a fogyasztó ajándéknak szánta a dobozt ezért a papírdobozból nem vette ki, belülről nem nézte meg, külsőleg hibátlan állapotban volt. 2022.02.23-án jelezte a fogyasztó a vállalkozás részére, hogy a dobozban el van törve a páramérő helyéül szolgáló gyűrű. Megítélése szerint ez gyártási hiba, ne a hanyag tárolásból eredhet. A vállalkozás elutasította a fogyasztó kérelmét arra hivatkozva, hogy 28 nap múlva jelezte a hibát. Több levélváltás történt a vállalkozó és a fogy között, azonban a vállalkozás elutasította a fogyasztó cserére vonatkozó igényét. Rögzítette a fogyasztó, hogy a vállalkozás honlapján közzétett ÁSZF szerint 12 hónap jótállást vállalt a vállalkozás a termékre.
Ajánlás: A Fejér Megyei Békéltető Testület ajánlja a vállalkozásnak, hogy 15 napon belül cserélje ki  az ügyben megjelölt szivardobozt egy hibátlan, új szivardobozra.
2022. E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (1134 Budapest, Váci út 17.)
A fogyasztó részéről 2022. február 23. napján érkezett kérelmében azzal fordult a Békéltető Testülethez, hogy a vállalkozás által 2020-tól üzemeltetett áramhálózati rendszer felszültségingadozása miatt az inverter védelmi okokból sokszor letiltotta annak működését és így teljesítménye jelentősen csökkent a vállalkozásnak felróható okból, továbbá kazánja is többször meghibásodott. Szerződés szerint a névleges rendszerteljesítményig vállalják az energia visszatáplálását, azonban ennek kb. 60%-a történt meg, így a mért fogyasztás szerinti fizetési kötelezettség (412.000.- Ft) mértékét vitatja a fogyasztó. A vállalkozás tartalom nélküli választ kapott a panaszára (1/00066512-02/2022/1) 2022. január 27-én, ugyanakkor a fogyasztó feszültségpanaszát a vállalkozás korábban bemérte és megállapította, hogy a panasz megalapozott. A fogyasztó ezt nem fogadta el a fogyasztásáról megküldött számlát a hibák miatt visszatermelt csökkentett mérték miatt, ezért a Békéltető Testülethez fordult az ügy kivizsgálását kérve
Ajánlás: A Fejér Megyei Békéltető Testület ajánlja a vállalkozásnak, hogy vizsgálja felül álláspontját az Elosztói Üzletszabályzat szerinti következménykárra vonatkozó feltétel értelmezésével, mert a vállalkozás elismert hibás teljesítése okozza a fogyasztó elvárthoz képest megnövekedett fizetési kötelezettségét, így a felszerelt napelem rendszer névleges rendszerteljesítményének és a ténylegesen mért fogyasztásnak a különbözetén túl felmerült fizetési teher olyan következménykárnak minősülhet, melynek érvényesítését a felek kizárták. Amennyiben a vizsgálat eredményeként a vállalkozás azonos álláspontra jut, úgy indokolt a korábbi fizetési kötelezettség fentiek szerinti korrekcióját elvégezni és annak számítási módszerét is kifejtve a fogyasztót tájékoztatni.
2022. E.On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a)
A fogyasztó részéről 2022. február 23. napján érkezett kérelmében azzal fordult a Békéltető Testülethez, hogy 2021. február 16-án üzemelték be otthonában a napelem rendszert, mely kapcsán már pár nap múlva érezhető volt, hogy a vállalkozás által üzemeltetett áramhálózati rendszer túlfelszültsége miatt az inverter védelmi okokból sokszor letiltotta annak működését és így teljesítménye jelentősen csökkent a vállalkozásnál fennálló okból, ezért a hibát már 2021. február 25-én jelezte. Szerződés szerint a névleges rendszerteljesítményig (10 kW) vállalják az energia visszatáplálását, azonban ennek 60%-a történt meg, így a mért fogyasztás szerinti fizetési kötelezettség mértékét vitatja a fogyasztó. A hálózati feszültséget a vállalkozás bemérte és ígéretet tett annak csökkentésére 2022. május 31-ig, elismerve a feszültségpanaszt, kizárva a következménykárokért való érvényesítés lehetőségét az Elosztói Üzletszabályzat 5.9 pontjára hivatkozással. A fogyasztó ezt nem fogadta el és a Békéltető Testülethez fordult azzal az igénnyel, hogy a vállalkozás a szerződésben foglaltak szerint számoljon el. 
 Ajánlás:
Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül hogy vizsgálja felül álláspontját az Elosztói Üzletszabályzat szerinti következménykárra vonatkozó feltétel értelmezésével, mert a vállalkozás elismert hibás teljesítése okozza a fogyasztó elvárthoz képest megnövekedett fizetési kötelezettségét, így a felszerelt napelem rendszer névleges rendszerteljesítményének és a ténylegesen mért fogyasztásnak a különbözetén túl felmerült fizetési teher olyan következménykárnak minősülhet, melynek érvényesítését a felek kizárták. Amennyiben a vizsgálat eredményeként a vállalkozás azonos álláspontra jut, úgy indokolt a korábbi fizetési kötelezettség fentiek szerinti korrekcióját elvégezni és annak számítási módszerét is kifejtve a fogyasztót tájékoztatni.
2022Deichmann Kft.1134 Budapest, Kassák L. u. 19-25.1. A fogyasztó előadta, hogy 2021. szeptember 27-én vásárolt cipőt a vállalkozástól 11.495.-Ft vételárért. 2021. december 22-én visszavitte az üzletbe, mert a cipő megkopott, belülről kiszakadt. Az üzletben az eladó elutasította a fogyasztót, aki kijavítást, ill. cserét kért. Előadja továbbá, hogy a baráti körében is három embernek is ugyanilyen típusú cipője van, mindegyik ugyanott szakadt ki belülről. 2. Vizsgálatra küldték a cipőt, melyben elutasítottak mindent, szakvéleményben. Továbbá mellékelte a fogyasztó a minőségi kifogásáról felvett jegyzőkönyvet, a vételárra vonatkozó blokkot, valamint a vállalkozás részéről átadott szakvéleményt, melyet a Hoffer Bt. készített. A fogyasztó nyilatkozik, hogy az igénye a cipő kicserélése, ennek hiányában pedig a vételár visszafizetése.3. A szakvélemény azt rögzítette, hogy az anyaghiányos állapot visszavezethető arra, hogy a lábbeli viselője egyéni lábsajátosságokkal rendelkezik, valamint a lábbeli a lábhoz nem megfelelően került rögzítésre a használat során. A lábbeli cipőkanál nélküli felvétele is hozzájárult a kopáshoz. A szakvélemény szerint a hiba nem vezethető vissza sem anyag, sem gyártási hibára. AJÁNLÁS: Ajánlja a vállalkozásnak, hogy az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül cserélje ki az ügyben megjelölt cipőt, amennyiben ez nem lehetséges az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse vissza a 11.495.-Ft vételárat a fogyasztó részére.
2022Deichmann Kft.1134 Budapest, Kassák L. u. 1-25.1. A fogyasztó a kérelmében előadta, hogy 2021.09.09-én vásárolt a kisfia részére egy cipőt a vállalkozásnál, melyet két-három hónapnál tovább nem használt a hideg időre tekintettel. Azonban ezen kevés idő alatt is a lábfej részénél a vászon és a műbőr találkozásánál elengedte a ragasztás. Ezáltal hordhatatlanná vált. 2022.01.20-án visszavitte a fogyasztó, az üzletben közölték, hogy bevizsgálásra elküldik. Majd szakvéleményt kapott a fogyasztó, melyben elutasították; a cserére vonatkozó kérelmét. Rögzítette a fogyasztó, hogy független cipésznek is megmutatta, aki szintén azt mondta, hogy nem javítható a cipő. A vételár 15 ezer forint volt, a fogyasztó úgy gondolja, hogy egy márkás cipőnek többet kell bírnia 2-3 hónapnál. A blokkon 7.495.-Ft szerepel, tekintettel arra, hogy az utolsó párat hozta el az üzletből. 2. Csatolta a fogyasztó a vásárlásról a blokkot, a jegyzőkönyvet bejelentéséről, a minőségi hibáról, ill. a Cipőkontroll Plusz Kft. szakvéleményét, amelyben azt rögzítette a szakértő, hogy megítélése szerint a lábbeli hosszmértékben megfelelő, de bőségben nem, valamint a lábbeli nincs cipőfűzővel megfelelő mértékben a lábhoz rögzítve, ezáltal a láb előre csúszott. Ezért a fejrészen a viselés során több irányú, nagy méretű bőségráncok képződtek. Ezen gyűrődés hatására szétfoszlott az anyag. AJÁNLÁS: Ajánlja a vállalkozásnak, hogy az ajánlás kézhezvételt követően 15 napon belül cserélje ki az ügyben megjelölt cipőt, amennyiben erre nincs lehetőség, úgy az ajánlás kézhezvételt követően 15 napon belül  fizesse vissza a cipő 7.495.-Ft vételárát a fogyasztó részére.
2022Extreme Digital-Emag Kft1047 Budapest, Ezred u. 1-3. C21. A kérelemben a fogyasztó rögzítette, hogy vásárolt 1 db fiókos hűtőszekrényt és azt vette észre, hogy túlmelegedett a készülék és a műszer mínusz 5 fokot mutatott. Bejelentette a hibát a vállalkozás részére, ahol azt a választ kapta, hogy csak fizetés ellenében tudja a javítást elfogadni. Rögzíti a fogyasztó, hogy a készüléket 2019.12.06-án vette át és akkor fizette ki a vételárat is, ezt a becsatolt fuvarlevéllel bizonyítja. A hibát 2021.12.05-én jelezte, rögzítve, hogy ez belefér a garanciába. Mellékletként csatolta a fényképfelvételt a hőmérőről, a fuvarlevelet, és a szerinte téves dátummal kiállított jótállási jegyet. Kérelme, hogy javítsa meg a készüléket a vállalkozás garanciában. Megállapítható a csatolt fuvarlevélből, hogy azon dátumként 2019.12.06-a szerepel átvételként. A jótállási jegyen az szerepel, hogy a jótállási idő az 24 hónap és a vásárlás dátuma 2019.12.02. A készülék vételára 149.370.-Ft. AJÁNLÁS: Ajánlja a vállalkozásnak, hogy a jótállásig kötelezettsége keretében az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül  javítsa meg az ügyben megjelölt mélyhűtőszekrényt.

2021.

2021Comphub. Hu Kft1144 Bp, Füredi u 60-62. 1/16A fogyasztó 2021. 01. 12-én előterjesztett kérelmében előadta, hogy 2020. 11. 20-án a vállalkozástól akciósan, 130.589,- Ft vételáron vásárolt egy LG 32” GK850 F-B márkájú monitort. A terméket futárszolgálat útján kézbesítették részére 2020. 11. 25-én. A fogyasztó megkezdte a termék használatát. Egy nap használat után megállapította, hogy a képernyő a jobb felső sarkában pixelhibás. A fogyasztó előbb a termék gyártójával tárgyalt, amely azt javasolta, forduljon a kiskereskedelmi céghez. Ezután a fogyasztó 2020. 11. 27-én jótállás jogcímén cserét kért, majd a terméket 2020. 12. 07-én visszaküldte a vállalkozásnak. A fogyasztó a termék cseréjét kérte, a vállalkozás a vételár visszafizetését ajánlotta fel. A fogyasztó kérelmében a termék cseréjét kérte. A vállalkozás a 2021. 02. 17-én kelt válasziratában nyilatkozott, hogy a gyártó a pixelhibákat rangsorolja, és ezt a készüléket nem cseréli ki. A terméket 2021. 01. 21-én javítatlanul visszaküldte a fogyasztónak. Korábbi ajánlatát visszavonta. Kifogásolta a fogyasztó vele szemben tanúsított magatartását.  Egyezségi ajánlatot és alávetési nyilatkozatot nem tett. A meghallgatáson nem jelent meg. Ajánlás: Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a monitort hibátlan termékre cserélje ki postafordultával.
2021Benkő Dávid Dániel9441 Agyagosszergény, SZÉCHENYI UTCA 43.Fogyasztó a vállalkozástól interneten keresztül vásárolt egy gőzsütőt. A sütőt úgynevezett „B” kategóriás termékként árusította a vállalkozás, ami azt jelentette, hogy gyári csomagolás nélküli, esetleg szépséghibás vagy használt termék. A terméknek a kiszállítását követően a fogyasztó észlelte, hogy annak több kiegészítő eleme hiányzik, amelyek összértéke 94.620 Ft. A Békéltető Testület ajánlja a Vállalkozásnak, hogy az ajánlás kézhezvételétől számított 30 napon belül a fogyasztó által vásárolt gőzsütőhöz a fogyasztó által megjelölt hiányzó – tartozékokat – eszközöket (577551 Pároló tepsi 29.952 Ft értékben, 577552 Pároló edény 23.450 Ft értékben, 577553 Pároló edény 24.615 Ft értékben, 12026693 Maghőmérő 16.603 Ft értékben) postai úton küldje meg fogyasztó részére. Amennyiben ezen eszközök nem állnának rendelkezésre, a hiányzó tartozékok árát a jelen ajánlásban meghatározott értékben ugyancsak 30 napon belül vállalkozás térítse meg fogyasztónak.
2021E.ON Áramszolgáltató Kft.1134 Budapest, Váci út 17.A fogyasztó tulajdonát képező a Bicsken található ingatlan. Az ingatlant 2008. évben csatlakoztatták az áramhálózatba.  Az ingatlanon 2018. 07. 22-én lejárt hitelesítésű mérőcsere történt. mint felhasználási helyen 2018.07.22-én mérőcsere történt. A fogyasztó és a vállalkozás úgy állapodtak meg, hogy havonta bediktálja az értékeket. Erre nem mindig került sor, ezért havonta becsült mérőállással készültek a számlák A fogyasztó ezt követően az új mérőeszköz által mutatott és a számlában rögzített értékeket nem fogadta el és 2020.04. 07-én mérőpontossági vizsgálatot kért. A mérőt 2020. 05.18-án szerelték le, egyidejűleg új mérőt szereltek fel. A mérőpontossági vizsgálatról 2020. 10. 02-én jegyzőkönyv készült, a mérő a kivizsgálás során megfelelt. A kivizsgálás eredményéről a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatta. A fogyasztó az eredményt nem fogadta el. A fogyasztó a 2021. 01. 18-án beérkezett panaszában azt kérte, hogy a 2020. 05. 18-án felszerelt mérő átlagfogyasztása szerinti fogyasztás alapul véve számolják újra a 218.07.07-én felszerelt mérő helyett a 2019.03.20- 2020.05.18. közötti időszak fogyasztását. Ajánlja a vállalkozásnak: 1./hogy amennyiben rendelkezésre áll a leszerelt és már bevizsgált …… számú óra, úgy azt az ilyen eszközök bevizsgálására jogosult független laboratóriummal, lehetőség szerint a Budapesti Műszaki Egyetem közreműködésével vizsgáltassa felül. 2./Ajánlja továbbá, hogy vizsgálják meg azt a tényt, hogy a fogyasztó által lakott területen (Bicske Csabdi felől ellátott külterülete, Előhegy, Középhegy és Baboshegy) a kérdéses időszakban volt-e áramingadozás és amennyiben igen, az okozhatta-e a fogyasztó által vitatott túlfogyasztást. 3./ Amennyiben a fenti két pontban rögzítettek szerint nem állapítható meg egyértelműen a ténylegesen fogyasztott és a számlázott mennyiség közötti eltérés oka, vizsgálják felül az új mérőeszköz általi áramfogyasztás havi átlagát, és a fogyasztó által vitatott időszakra ennek a fogyasztási átlagát számolják el fogyasztásként és ennek megfelelően korrigálják a számlát.
2021Easy-Shop Kereskedelmi és Szolgáltató Kft6400 Kiskunhalas Bem u 9.A fogyasztó 2021. 01. hónapban on-line felületen megrendelt a vállalkozástól egy Philips 23,8” 246E9QJAB/00 – fekete/ezüst IPS LED monitort. A termék vételára 48.161,- Ft volt. A fogyasztó a terméket a 2021. 01. 13-án a vállalkozás újpesti átvételi pontján vette át. A  csomagolt termék birtokbevételekor a doboz külső felületén néhány centimétere sérülés volt tapasztalható. A doboz felnyitásakor azonban sem a monitort védő hungarocell borításon, sem pedig a terméken nem volt  tapasztalható sérülés. A fogyasztó a terméket a helyszínen nem tudta kipróbálni. Az átvételt a fogyasztó a termék üzembehelyezésével otthon fejezte be. A termék dobozában jótállási jegy nem volt. A fogyasztó a terméket otthon bekapcsolta, s megállapította, hogy az hibás. Külsérelmi nyom nem volt rajta. A fogyasztó ezt követően a vállalkozásnál mindjárt kifogást jelentett be, majd 2021. 01. 13-án a terméket azátvételi ponton leadta és elállást jelentett be. Ennek tényét jegyzőkönyvben rögzítették. A vállalkozás a fogyasztót 2021. 01. 19-én telefonon arról tájékoztatta, hogy nem téríti vissza a termék ellenértékét, azt annak hibája miatt csak 100 %-os árcsökkentés mellett hajlandók visszavenni. Ezt a fogyasztó nem fogadta el, másnap e-mailben igényét fenntartotta és a vételár visszafizetés elmaradása esetén kilátásba helyezte a fogyasztóvédelmi eljárás megindítását. A fogyasztó a 2021. 02. 07-én benyújtott panaszbeadványában a vételár visszafizetését kérte. A vállalkozás a 2021. 03. 03-án érkezett válasziratában a panasz elutasítását kérte. Hivatkozott az ÁSZF-je 6.7. pontjára, miszerint amennyiben átvételkor a fogyasztó személyesen győződik meg a termék állapotáról, úgy a vállalkozás a termék sérülésére, esztétikai állapotára vonatkozó panaszt nem fogad el. Alávetési nyilatkozatot nem tett. AJÁNLÁS: Ajánlja a vállalkozásnak, hogy a jelen döntés kézhezvételét követő 15 napon belül a termék vételárát a fogyasztó részére fizesse vissza.
2021Modkonsole Kft1036 Bp, Bécsi u 85. Fsz 5A fogyasztó 2020. 11. 30-án a vállalkozás által működtetett Modkonzole.hu honlapon 81990,- Ft vételáron vásárolt egy Xbox One s 1 TB  számítástechnikai eszközt. A megrendelt 1 TB tárhelyű termék helyett csak egy 500 GB terméket kapott. A fogyasztó a vállalkozáshoz küldött e-mailben 2020. 12.11-án fogyasztói kifogást terjesztett elő és kérte a probléma megoldását.  Mivel választ nem kapott, a 2020.12. 17-én kelt e-mailjében kérte a vételárból a kapott és a megrendelt termék árkülönbözetét, azaz 20.000,- Ft-ot megtérítését.  garanciális javítását. A fogyasztói kifogást a vállalkozás a 2020. 12. 17-én kelt levelével válaszolta meg. A fogyasztó által kért árkülönbözetet eltúlzottnak tartotta, legfeljebb 3.000,- Ft-ot tartott indokoltnak. Felajánlotta, hogy utánanéz a problémának és küld egy másik 500 GB-set, így meglenne a megrendelt tárhely. Másodlagosan felajánlotta, hogy a fogyasztó elállása esetén, ha visszahozza a terméket, visszafizeti a vételárat. A fogyasztó a 2021. 02. 04-én benyújtott panaszbeadványában a két termék vételára közötti különbözet, 15.000,- Ft visszatérítését kérte. A vállalkozás válasziratot nem terjesztett elő.  Alávetési nyilatkozatot nem tett. Ajánlja a vállalkozásnak, hogy a jelen döntés kézhezvételét követő 15 napon belül – előzetes időpontegyeztetés szerint –  saját költségére vizsgálja meg a fogyasztónak szállított terméket és amennyiben a  termék tárhelye valóban csak 500 GB, a termék szállítása idején érvényes saját árjegyzékében foglaltak szerint a két termék közötti árkülönbözetet a fogyasztónak fizesse vissza.
2021Autó Select Kft1152 Bp, Illyés Gy. U 2-4A fogyasztó részéről 2021. február 12. napján érkezett kérelmében azzal fordult a Békéltető Testülethez, hogy a vállalkozástól 2021. február 5. napján távollévők között (interneten keresztül) rendelt egy fejhallgatót 21.346.- Ft vételár egyidejű megfizetésével (átutalás), azonban ezt a részére nem küldték el postai úton és későbbi megkeresésekre sem reagáltak, ezért a Békéltető Testülethez fordult. A Fejér Megyei Békéltető Testület ajánlja a vállalkozásnak, hogy a fogyasztó részére (lakcímére, postai úton) a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen meg 21.346.- Ft-ot. 
2021Alba Plaza/ Mall Management Beta Kft1148 Bp, Kerepesi u 52A fogyasztó részéről 2021. február 4. napján kelt és február 11. napján érkezett kérelmében azzal fordult a Békéltető Testülethez, hogy a vállalkozás által üzemeltetett székesfehérvári Alba Plaza parkolóját vette igénybe 2021. január 28-án reggel 8:09-kor és egy óránál rövidebb időn belül távozott, melynek során észlelte, hogy a parkolójegyet nem találja. Ennek következménye a Parkolási Szabályzat szerinti jegypótlás volt, melynek során 4.000.- Ft díjat fizetett meg. Az eset kapcsán bejegyzést írt a vásárlók könyvébe, melyre a vállalkozás azt a választ küldte január 28-án kelt levelében, hogy a később megtalált jegy a pótjegy visszaváltására a szolgáltatás igénybe vevőjét nem jogosítja. A Fejér Megyei Békéltető Testület ajánlja a vállalkozásnak, hogy a jelen ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a fogyasztó lakcímére, postai úton fizessen meg 4.000.- Ft-ot, amennyiben pedig ezt csökkentett mértékben fizeti vissza, úgy tételesen mutassa ki, az „új jegy” igénylésével összefüggésben keletkezett, a 4.000.- Ft-ot csökkentő költségeit. 
2021Meritum Kft1139 Bp, Röppentyű u. 61A fogyasztó 2019. 06. 01-én a Seka-Möbel Haus Kft-től vásárolt egy Starlight nevű ülőgarnitúrát 604.000,- Ft vételáron. A terméket használatba vette. A bútorszöveten 2020. év végén meghibásodást észlelt: a szövetből vékony fehér szálak jönnek elő és vállnak ki, továbbá a szövet felülete több helyen bolyhosodik. A fogyasztó a vállalkozásnál, mint a bútorszövet forgalmazójánál 2021. 02. 12-én fényképekkel és videóval illusztrált fogyasztói kifogást terjesztett elő. A vállalkozás válasza alapján a meghibásodást a 2021.02. 15-én ugyancsak fénykép- és video- melléklettel a Seka-Möbel Haus Kft-nél is bejelentették. Ezt követően 2021. 02. 23-án a vállalkozás a fogyasztó panaszát elutasította. A vállalkozás a panasz elutasítását a nem rendeltetésszerű használattal és a szakszerűtlen tisztítással indokolta. Ajánlja a vállalkozásnak: 1./hogy a fogyasztó által rendelkezésére bocsátott bútorszövetet az átvételtől számított 15 napon  a nem akkreditált laboratóriumában vizsgáltassa be és ennek eredményéről a fogyasztót tájékoztassa; 2./Amennyiben a fogyasztó az 1./ pont szerinti vizsgálat eredményét nem fogadja el, saját költségére független akkreditált szakértővel vizsgáltassa meg a bútorszövetet és ajánlja a vállalkozásnak, hogy a szakértő vélemény alapján járjon el; ha a szakértői vélemény a fogyasztói igény megalapozottságát állapítja meg, a fogyasztó részére a vizsgálat költségét is térítse meg részére.
2021Bravo Hungária Telekom Kft.1196 Budapest, Rákóczi u. 129.fszt.3.Fogyasztó meghatalmazott képviselője útján 2021 március 3-án fordult a Békéltető Testülethez panaszával. Előadta, hogy vásárolt 2020 decemberében egy Huawei freebuds 3i típusú vezeték nélküli fülhallgatót, mely február 1-jén meghibásodott. Február 5-én emailt írt a vállalkozásnak, amire nem érkezett válasz, majd ezt követően 2021 február 18-án tértivevényes levelet küldött.  A vállalkozás mindennek ellenére nem jelentkezett. A Fejér Megyei Békéltető testület ajánlja a vállalkozásnak, hogy a jelen döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a fogyasztó által vásárolt termék kijavításáról vagy kicseréléséről gondoskodjon, vagy amennyiben ez nem lehetséges, akkor fizesse vissza a fogyasztó részére a termék vételárát.
2021Mojuma Working Kft.1204 Budapest, Szerdahely u. 16.A fogyasztó a kérelmében előadta, hogy 2020.12.11-én rendelt a vállalkozástól 2 db mobiltelefont, egyenként 73.000 Ft értékben. A készülékeket 2020.12.15-én átvette. Az egyik készülék esetében nyolc napon belül élt a fogyasztó a szerződéstől való elállási jogával, kérte a készülék visszaszállítását és a vételár visszafizetését. A vállalkozás a készüléket elszállította futárszolgálat igénybevételével. A vállalkozás honlapja a vásárlási feltételeknél rögzítette, hogy a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni nyolc napon belül és ebben az esetben a vállalkozás legkésőbb 30 napon belül visszafizeti a készülék vételárát. A fogyasztó a kérelméhez csatolta a hivatkozott iratokat. A fogyasztó többszöri levelére sem történt meg a vállalkozás által a vételár visszafizetése. A Fejér Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa ajánlja a vállalkozásnak, hogy az ajánlás kézhezvételétől számított nyolc napon belül fizesse vissza a fogyasztó részére a 73.000,-Ft vételárat a vállalkozástól vásárolt – a fogyasztó által már a vállalkozás részére korábban visszaküldött –  mobiltelefon ellenértékét.
2021Dóka Attila egyéni vállalkozó2400 Dunaújváros, Zecher J. tér 4.Fogyasztó kérelme a Békéltető Testülethez 2021 március 8-án érkezett. Ebben előadta, hogy 2020. október 6-án telefonon felhívta a vállalkozást a gázkazánja tisztításával és javításával kapcsolatosan. A régi kazán beindítását a vállalkozás nem tudta elvégezni, ehelyett a fogyasztónak egy új gázkazánt kellett vásárolnia. Ezt még aznap felszerelték, de a beüzemelési munkálatokkal nem lettek teljesen készen. A kazán üzemeléséhez szükséges papírokat a vállalkozás kitöltötte, fogyasztó pedig aláírta. A vállalkozó megígérte, hogy másnap visszajön és befejezi a munkálatokat. Ez azonban nem történt meg. Fogyasztó többször telefonált a vállalkozónak, de ennek ellenére a mai napig a munkák nem lettek befejezve. Fogyasztó álláspontja szerint a kazán életveszélyes, így nem lehet használni csak felügyelettel. A fogyasztó a vállalkozói díjat számla ellenében hiánytalanul kifizette, azonban a kazánt biztonságosan nem tudja használni. Fogyasztó kérelme a kazán biztonságos beüzemelése. A vállalkozás a Békéltető Testület megkeresésére válasziratot nem küldött. A Fejér Megyei Békéltető testület ajánlja a vállalkozásnak, hogy a jelen döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a fogyasztó által vásárolt és a vállalkozás által felszerelt gázkazán hibátlan, szabályszerű és működőképes beüzemeléséről gondoskodjon oly módon, hogy a fogyasztót ezen határidőn belül vele előre egyeztetett időpontban keresse fel lakóhelyén.
2021SEPA UNIÓ Kft.2020 Budaörs, Zombori u. 16.G. ép.A fogyasztó előadta, hogy 2018.11.23-án vásárolt a vállalkozástól egy darab rieker cipőt 13.900,-Ft vételárért. Kettő év használat után mindkettő cipő talpa megrepedt. Előadta, hogy több ilyen márkájú cipője is volt, melyek 8-10 évig is tudott használni. Teljesen normál használatban volt a cipő. 2020.11.09-én bejelentette a hibát az üzletben, ahol jegyzőkönyvet vettek fel a 19/2014. NGM rendelet szerint.  Kérte, hogy vegyék vissza a hibás cipőt és vásárolhassa le az üzletben a vételárat. Az üzletben elmondták, hogy határidőben van még az igény érvényesítése, küldjön fotót a cipőről. Ezt elküldték a gyárba és onnan az a válasz érkezett vissza, hogy a hiba nem gyártási eredetű, a talptörés a cipő sajátos egyéni használatának az eredménye. A fogyasztó a kérelmében hivatkozott dokumentumokat csatolta a beadványához. A vállalkozás a válasziratában nem vitatta, hogy szavatossági igényről van szó, azonban rögzítette, hogy a hiba nem gyártási eredetű, a talptörés a cipő sajátos egyéni használatának az eredménye, hivatkozva a gyár levelére. A kérelem elutasítását kérte. A Fejér Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa ajánlja a vállalkozásnak, hogy az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse vissza a fogyasztó részére a 13.900,-Ft vételárat a vállalkozástól vásárolt cipő vállalkozás részére történő visszaszolgáltatásával egyidejűleg, vagy – a fogyasztó választása szerint – ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül tegye lehetővé, hogy az üzletében 13.900,-Ft értékben cipőt (vagy egyéb terméket) vásárolhasson a fogyasztó.
2021Magyar Posta Zrt.  Bicskei Fiók2060 Bicske, Kossuth tér 4.A fogyasztó a kérelmében előadta, hogy három éve élnek a Bicske, …… alatt. Az első évben a Posta (a vállalkozás) minden gond nélkül kézbesítette a leveleket , a küldeményeket erre a címükre. Kézbesítő váltás történt a Postánál és attól kezdve nem történt meg a címünkre a kézbesítés. A vállalkozás ingyenes postafiókot kínált fel, amit a fogyasztó kénytelen volt elfogadni.A postafiókkal kapcsolatosan is mindig probléma keletkezik, mert nem kap időben értesítést a postafiókra érkező levelekről, illetve felcserélik a leveleket a postafiókban az apósa leveleivel. Előadta, hogy minden más kézbesítéssel foglalkozó cég ki tudja szállítani a csomagokat a címükre, és hangsúlyozta, hogy a kézbesítést a Posta is megtette az első évben. A Fejér Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa ajánlja a vállalkozásnak, hogy az ajánlás kézhezvételétől számított 15 eltelte után – és ezt követően folyamatosan – tegyen eleget a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvényben meghatározott azon postai szolgáltatói kötelezettségének, hogy a fogyasztó, illetve a vele együtt élők, bejelentettek 2026 Bicske, ……. címére érkező postai küldeményeket a 2026 Bicske, ……. címen személyes átadással kézbesítse.
2021Shoebox Kft.1033 Budapest, Szőlőkert u. 9.A fogyasztó előadta, hogy kettő pár Skechers márkájú cipőt vásároltak ő és a férje számára a vállalkozástól. Mindegyik cipő esetében két helyen a sarkánál megbomlott az anyaga. Mindegyik cipő esetében ugyanaz a hiba jelentkezett. A cipőket eltérő időpontban vásárolta, az egyiket 2020.03.14-én, a másikat 2020.09.12-én. A hibákat 2021.03.02. napján jelentette be a vállalkozásnak.A fogyasztó nyilatkozott arról, hogy régebb óta vásárolnak ilyen márkájú cipőket, és ilyen problémám még nem jelentkezett. A rendeltetésének megfelelően használták a cipőket, a méretük teljesen megfelelő. A vállalkozás a válasziratában rögzítette, hogy a fogyasztó panaszának a jogosságát nem ismerik el. Álláspontja szerint a hiba keletkezésének az volt az oka, hogy nem rendeltetésszerűen használták a cipőket. A Fejér Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa ajánlja a vállalkozásnak, hogy az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül cserélje ki a 2020.09.12. napján vásárolt egy pár Skechers márkájú cipőt, amennyiben ennek nem tud eleget tenni, úgy fizesse vissza a fogyasztó részére a 2020.09.12. napján vásárolt egy pár Skechers márkájú cipő 21.991,-Ft összegű vételárát az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a vásárolt cipő vállalkozás részére történő visszaszolgáltatásával – amennyiben már visszaküldte a fogyasztó részére a cipőt – egyidejűleg.
2021TMX Mobile Solution Kft2040 Budaaörs, Kinizsi u. 2/BA fogyasztó részéről 2021. március 26. napján érkezett kérelmében azzal fordult a Békéltető Testülethez, hogy a Magyar Telekom Nyrt-től 2020. november 6-án vásárolt Lenovo TAB M10 #BLK rövid használat során meghibásodott és tölteni nem lehetett, ezért azt a Nyrt. szerződött javító partnerének, a vállalkozásnak küldte javításra postai úton 2021. február 26-án. A készüléket a vállalkozás 2021. március 1. napján vette át, sérülésmentes csomagolásban és javította az észlelt hibát, majd a készüléknek a fogyasztó részére történő visszaküldéséről gondoskodott szintén postai úton. A fogyasztó 2021. március 18-án vette át a készüléket ugyancsak sértetlen csomagolásban, azonban a kicsomagoláskor azt tapasztalta, hogy az sérült volt. Ezt jelezte a vállalkozásnak, amely utólag küldte meg részére a kiállítás dátuma szerint március 16-án kelt jegyzőkönyvet, amely utal a mechanikai sérülésre és fényképeket is mellékelt a kijelző sérüléséről. Tekintettel arra, hogy a felek álláspontja a kijelző sérülésének időpontját tekintve eltérő volt, így a vállalkozó helytállásának a hiányában a fogyasztó a Békéltető Testülethez fordult és kérte a töltőhiba elküldésekor sérülésmentes kijelzőjű készülék javítását. A Fejér Megyei Békéltető Testület ajánlja a vállalkozásnak, hogy a jelen ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül tájékoztassa a fogyasztót az átvételkor (2021. március 1.) észlelt mechanikai sérülés rögzítését alátámasztó dokumentumokról különös tekintettel arra, hogy a 2021. március 16-án kelt jegyzőkönyvben a készülék mechanikai sérülésének rögzítése ellenére, mint a jótállást kizáró körülmény, a töltéssel kapcsolatos hibát javították. Amennyiben az átvétel időpontjában a mechanikai sérülést tényét igazoló bizonyíték nem áll rendelkezésre, úgy gondoskodjon a készülék sérült kijelzőjének a cseréjéről. 
2021Autóalkatrész Team Kft?A fogyasztó 2021. 02. 21-én megrendelt a vállalkozástól egy gépkocsi alkatrészt. A vállalkozás a terméket 2021. 02. 23-án leszállította.  A fogyasztó megállapította, hogy nem azt kapta, amit megrendelt, erről tájékoztatta a vállalkozást. A vállalkozás a terméket visszaszállította azzal, hogy a megfelelő alkatrészt fogja elküldeni. Később kiderült, hogy az nem lehetséges, ezért a fogyasztó kérte a vételár visszafizetését.  A vállalkozás erre nem volt hajlandó, hivatkozva arra, hogy céges megrendelés volt. A fogyasztó csatolta a számlát, amely a Trenkwalder Kft nevére szólt. Ugyanakkor előadta, hogy magánszemélyként rendelte meg a terméket, csak a termék kézbesítése megkönnyítése végett jelölte meg a munkahelyét. Kérte a vételár visszafizetését. A vállalkozás 2021. május 21-én megküldött válasziratában felajánlotta a termék vételára, 15.870,- Ft levásárlása lehetőségét. Ajánlás: Vállalkozás a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a számla teljes összegét 16.770 Ft-ot banki utalással fizessen vissza fogyasztónak bankszámlára.
2021Bronzoportal. Hu Kft1071 Bp, Damjanich u. 51A fogyasztó részéről 2020. december 2. napján érkezett kérelmében azzal fordult a Békéltető Testülethez, hogy a vállalkozástól távollévők közt a bonzoporta.hu interneten keresztül vásárolt 6.990.- Ft-ért egy masszírozógépet 2020. december 9. napján. A készülék 2021 februárjában meghibásodott, ezért annak javítása érdekében felvette a kapcsolatot a vállalkozással. Elektronikus levélváltások után a terméket személyesen visszavitte bevizsgálásra, azonban az üzlet zárva volt és telefonon sem tudta elérni a vállalkozást. Mivel egy idő után már az elektronikus levelekre sem reagáltak, ezért a fogyasztó a Békéltető Testülethez fordult és kérte a termék javítását/cseréjét, vagy a vételár visszafizetést. A Fejér Megyei Békéltető Testület ajánlja a vállalkozásnak, hogy a fogyasztó részére (postai úton) a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen meg 6.990- Ft-ot, mellyel egyidejűleg a fogyasztó a terméket (masszírozógép) a vállalkozás részére visszaküldi postai úton. 
2021Kanizsa Trend Kft.8800 Nagykanizsa, Szemere u 4A fogyasztó részéről 2021. május 18. napján érkezett kérelmében azzal fordult a Békéltető Testülethez, hogy a székesfehérvári Otthon Bútoráruházban áruvásárlási előjegyzést vettek fel agy Dream sarokgarnitúra megnevezésű bútorra 80.000.- Ft előleg megfizetése mellett, majd a fennmaradó vételárat 2020. december 14-én megfizették (450.000.- Ft). A bútor átadását követően a fogyasztó jelezte, hogy a vállalkozás által a vállalt időhöz képest később készített bútor polcos eleme sérült, valamint olyan elemeket extraként adtak el, amelyek álláspontja szerint egyébként is a bútor részét képezik, ezen túl egyes elemek között hézag van, nem esztétikus, illetve van olyan elem, amely alacsonyabb a bútornál és a fejtámlák áthelyezése esetén azok a kisebb elemről lelógnak. Eltérőek az ülőpárna méretek, fejtámla alján a varrás kilátszik. A hibák jelzése után hónapokat kellett várni, hogy megvizsgálják a felvetett hibákat. A fogyasztó jelezte, hogy mivel minden elem hibás, így a vételár visszatértését kérte és a Békéltető Testülethez fordult. A vállalkozás válasziratot küldött, melyben előadta, hogy panasz jogosságát nem ismeri el, mert a megrendelt elemekből összeállított bútor nem kellően átgondoltan lett kiválasztva. Ezt előzetesen jelezték, azonban kis módosítást követően a bútor elkészült és útközben megsérült egy polc, melyet cseréltek az első alkalommal. Álláspontja szerint az elemek illeszthetőségének hiánya, nem egyirányba lejtő ülőfelületek, magasságbeli eltérés mind előre ismert körülmény volt a fogyasztó részéről. A varrásra javítást ajánlott fel, azonban erre írásbeli válasz nem érkezett, ezt továbbra is fenntartja. A Fejér Megyei Békéltető Testület ajánlja a vállalkozásnak, hogy a határozat közlésétől számított 15 napon belül vegye fel a fogyasztóval a kapcsolatos a javítással kapcsolatos egyeztetés érdekében és a javítást megelőzően, a – helyben történő javítás lehetősége hiányában – elszállításkor a felek pontosan rögzítsék az egyes hibákat, azok javítási módját és várható idejét (pl. ülésmagasságok azonos szintbe hozása, esetleges varrási javítások, fejtámlák beállítása, sérült polc azonos polcra történő cseréje, külön álló elem átalakítása). 
2021Elekes Zoltán EV80893 Lovasberény, Rákóczi u. 17.A fogyasztó részéről 2021. május 17. napján érkezett kérelmében azzal fordult a Békéltető Testülethez, hogy a vállalkozástól egy 947.000.- Ft-ról szóló 2021. márciusi árajánlat és szerződés alapján rendelt meg burkolat bontást, csempe és járólap burkolást, járólap szegély burkolást, zuhanyzó építést, műkő burkolat ragasztást, melyről a vállalkozó 2021. április 13-án átutalásos számlát állított ki és a fogyasztó részére megfizetett. Ezt követően a fogyasztó jelezte, hogy az előszobai burkolat cseréje során karcossá váltak a járólapok, valamint az újonnan cserélt ajtófélfára járólap szegőt ragasztott a vállalkozó, amely csere esetén sérül, az nem megbontható. A hibák kijavítására felhívta a vállalkozó figyelmét, valamint jelezte, hogy ennek 343.477.- Ft a költsége, melyet megfizetni tartozik részére az okozott kár miatt. Mivel ennek a vállalkozó nem tett eleget, ezért a fogyasztó a Békéltető Testülethez fordult a kár megtérítése érdekében. A fogyasztó a meghallgatáson megjelent. A vállalkozás válasziratot küldött, melyben előadta, hogy a 2021. április 6-án megtörtént az átadás-átvétel, melyről teljesítési igazolás készült a felek együttes aláírásával, ezért nem fogadja el, hogy a kifogásolt sérülés a nem megfelelő munkára vezethető vissza. Megjegyezte, hogy a sérülés jelzése az átvételtől (2021. március 27.) számított közel két hét elteltével történt, miközben ezen időszak alatt asztalosipari, vízszerelési és villanyszerelési munkák is folytak, melynek során a burkolat károsodhatott. A Fejér Megyei Békéltető Testület ajánlja a vállalkozásnak, hogy a fogyasztóval előre egyeztetett időpontban a fogyasztó címén az előszobai hibás járólapokkal kapcsolatos szavatossági jogok érvényesítése érdekében, hogy a keletkezett hibákat jegyzőkönyvben rögzítsék annak érdekében, hogy amennyiben az megalapozottnak bizonyul, úgy a jegyzőkönyv megállapításai alapján tegyen eleget a szükséges javításnak/cserének.
2021TiGátVill Kft.8000 Székesfehérvár, Tompa M. u. 24.Fogyasztó 2021. június 9-én fordult a Békéltető Testülethez. Kérelmében előadta, hogy elektromos főzőlapot vásárolt 2020. június 15-én 86.500 Ft-ért, mely főzőlapot a vállalkozás szakembere augusztus 10-én kötött be otthonában. A vállalkozás – fogyasztó álláspontja szerint – hibásan teljesített, mivel a főzőlap 2020. augusztus végén meghibásodott és a márkaszervizben megállapították, hogy javíthatatlan, mivel hibásan került bekötésre. A fogyasztó a kérelméhez csatolta az Electrolux Kft. vizsgálatának az eredményét bizonyító jegyzőkönyvet, és csatolta a jótállási jegyét is. A jótállási jegyen a 2020. augusztus 10-i dátum szerepel a beüzemelés időpontjaként, valamint a bekötő szerviz neveként a vállalkozás kézzel beírt neve, valamint a közreműködő szakember olvashatatlan aláírása. A jótállási jegy sem bélyegzőt, sem egyéb azonosítót nem tartalmaz. A bekötésről a fogyasztó számlát nem nyújtott be. A fogyasztó állítása szerint többször próbálkozott egyezségre jutni a vállalkozással, azonban ez nem sikerült. A fogyasztó követelése egyrészt a használhatatlan főzőlap árából, valamint a szeptember 22-én általa megfizetett, az új főzőlap bekötési díjából (16.500 Ft) tevődik össze.A vállalkozás válaszirata a testülethez 2021. július 19-én érkezett. Ebben a vállalkozás előadta, hogy ő közvetlen kapcsolatban soha nem állt a fogyasztóval, mivel a fogyasztónál csak, mint alvállalkozó dolgozott, és villanyszerelési munkálatokat végzett a házban. Összesen két alkalommal jelent meg fogyasztónak a címén, 2020. április 8-án és 2020. május 5-én. Mivel a későbbiek során a vállalkozás megállapította, hogy a fogyasztó iszkaszentgyörgyi címén villanyszerelői hibajavítást más is végzett és álláspontja szerint az kontár munka volt, így a későbbiek során az általa korábban kiépített hálózathoz már nem nyúlt hozzá és jelezte a tulajdonosnak azt is, hogy minden garanciális kötelezettsége a kontár munka miatt megszűnt. A fogyasztóval szemben – állítása szerint – követelése maradt fent a vállalkozásnak 150.000 Ft összegben, mivel a három napig tartó feltárást a fogyasztó nem volt hajlandó kifizetni a részére. Vállalkozás egyezségi ajánlata, hogy a 150.000 Ft tartozásba beszámítja a fogyasztó által követelt összeget. A Fejér Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa ajánlja a Vállalkozásnak, hogy az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.)  32.§ b) pontja alapján fizessen meg 86.500 Ft-ot, azaz az elektromos főzőlap árát, és 16.500 Ft-ot, azaz az új elektromos főzőlap beszerelési díját fogyasztónak átutalással a fogyasztó  bankszámlaszámra.
2021CCC Hungary Shoes Kft1123 Bp, Alkotás u 53.A fogyasztó kérelemmel fordult a Békéltető Testülethez, amelyben előadta, hogy vásárolt egy 14500 Ft értékű PUMA sportcipőt, az erre vonatkozó nyugtát a fogyasztó becsatolta. A termék ezt követően a fogyasztó beadványa szerint meghibásodott oly módon, hogy mindkettő cipő sarkánál kikopott a bélés. 2021.05.29-én a hibát bejelentette és erről a vállalkozás jegyzőkönyvet vett fel, melyet csatolt a fogyasztó. A fogyasztó beadványa szerint a cipő nem használható, és a vállalkozás jótállási körében kérte, hogy kerüljön visszafizetésre részére a vételár a cipő visszaadásával egyidejűleg. Előadta a fogyasztó továbbá, hogy mindig használt hasonló cipőket, de ilyen típusú minőségi probléma egyetlen egy esetben sem volt. A cipőt a vásárlástól a reklamáció benyújtásáig kb. 3 hétig használta, de nem mindennap használta. Ilyen rövid idő alatt, állítja a fogyasztó ilyen kopás nem jelentkezhetne a lábbelin. A vállalkozás válasziratot küldött, melyet csatolta a vállalkozás által felkért szakértő Kun Tamás szakvéleményét. A szakvélemény szerint a lábbeli nem gyári vagy anyaghibás. A szakértő azt rögzítette, hogy megítélése szerint a kopás oka az lehet, hogy a vásárló nem használ cipőkanalat vagy nem megfelelően rögzített állapotban használja a cipőt és a feszítő behatások során a kéregbélés anyaga elszakad. A vállalkozás a válasziratában egyezségi ajánlatot tett, mely alapján visszafizetne a fogyasztónak 2900 Ft-ot, mely a vételár 20%-a azzal, hogy a fogyasztó a cipőt megtarthatja. A fogyasztó a jegyzőkönyvre válaszul nyilatkozatot küldött, melyben rögzítette, hogy megfelelően használja a cipőt, cipőkanalat is alkalmaz. A cipőkanálról fényképfelvételt is küldött. Illetve azt is rögzítette, hogy megfelelően befűzi a cipőt, tehát ez kopást nem okozhat az anyagban. Továbbra is fenntartotta a kérelmét, rögzítve, hogy ha nem lenne anyaghibás a cipő, ilyen rövid használat után ez a hiba nem fordulhatna elő. A vállalkozás egyezségi ajánlatát nem fogadta el a fogyasztó. AJÁNLÁS: Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse vissza az ügyben megjelölt PUMA sportcipő 14.500,-Ft vételárat fogyasztónak a sportcipő egyidejű átadásával együtt.
2021Szinga Sport Kft1038 Bp, Tündérliget u. 2A fogyasztó kérelemmel fordult a Békéltető Testülethez, amelyben előadta, hogy 2020.12.13-án vásárolt fogyasztó egy sportcipőt, csatolta a nyugtát,16999 Ft volt a vételár. 2021.02.27-én visszavitte a kereskedésbe, mert a sarokrésznél mindkettő cipő esetében kikopott az anyag. Becsatolta a fogyasztó a reklamációt követően a reklamációs jegyzőkönyvet, illetve Kis Béla műszaki tanácsadó által készített szakvéleményt, akit a vállalkozás kért fel. A szakvélemény azt rögzíti, hogy habár a kopás, illetve az anyaghiányos állapot megállapítható a cipők esetében, azonban ez szerinte nem vezethető vissza arra, hogy gyártás vagy anyaghibás lenne a lábbeli. A szakvélemény azt rögzíti, hogy a kopás oka lehet az, hogy a láb sarokcsontján kisméretű deformáció lehet, vagy valamely láb elváltozás okozhatja, vagy nem megfelelő méretű lábbelit választott a fogyasztó, bőrkeményedés lehet a sarokrészen, illetve a lábbeli nem megfelelő használata, cipőkanál nélkül vagy nem megfelelően befűzve használja a fogyasztó. A fogyasztó válasziratában rögzítette, hogy semmilyen lábproblémája nincs, a cipőt megfelelően használja, és más sportcipőket is használ egyidejűleg, azoknál ilyen probléma nem merül fel, illetve szerinte ilyen rövid idő alatt a vásárlástól számítva 2 hónap telt el, nem jelentkezhetne ilyen kopás mindkettő cipő sarokrészénél. Továbbra is fenntartja az igényét, hogy a termék vételárát kéri vissza azzal, hogy egyidejűleg átadja a sportcipőt a vállalkozás részére. Nehezményezi, hogy a szakértő „látatlanul vízionál lábhibákat” a fogyasztó esetében. AJÁNLÁS: Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a sportcipő egyidejű átadása mellett fizesse vissza a fogyasztónak a 16.999 Ft vételárat a vállalkozás jótállási kötelezettségére való tekintettel.
2021M-Fix Autoker. KftSZfv, Új Csóri u 9A fogyasztó 2021. 06. 25-én előterjesztett kérelmében előadta, hogy a vállalkozástól 2021. évben vásárolt egy Ford típusú személygépkocsit. A gépkocsi már hazafelé úton meghibásodott. A szervizben történt átvizsgálást követően a légbeömlőt és a turbót meg kell javítani. A javítási költségek 230.000,- Ft-ba kerültek. A vállalkozás 30.000,- Ft árleszállítást ajánlott fel, melyet a fogyasztó nem fogadott el. A fogyasztó kérte a javítási költségek megtérítését. A vállalkozás érdemi nyilatkozatot tartalmazó válasziratot nem terjesztett elő. Ajánlás: A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 8 napon belül 40.000 Ft árcsökkenést fizessen meg fogyasztónak postai úton.
2021BLR Kanapé Kft2040 Buadörs, Építők u. 2-4Fogyasztó panasza a Békéltető Testülethez 2021. július 2-án érkezett. Ebben előadta, hogy június elsején személyesen választotta ki a vállalkozás üzletében egy bemutató darab u alakú kanapét, melyre előleget is még aznap fizetett. Remélte, hogy rövid időn belül kiszállításra kerül a bútor. Azért rendelte a bútort a vállalkozástól, mert korábban rossz tapasztalata volt már, mivel a 2021. február 10-én egy másik bútoráruházból rendelt kanapét a határidő többszöri módosítását követően sem szállítottak ki részére. Ebből arra következtetett, hogy olyan bútort választ, ami esetleg azonnal elvihető, mert már négy hónapja bútor nélkül volt. A bútorboltban megnyugtatták, hogy egy héten belül megkapja a bemutatott darabot. Ezt követően adásvételi szerződést is aláírt, bár az legyártandó bútor rendelésre szólt. Erre természetesen ráírták, hogy bemutató darab, amiből egyértelmű, hogy a részére rendelt bútorról van szó. A bútor kiszállítása azonban az ígért napon nem történt meg, ezért emailben kérte a rendelése törlését, mivel nem állt módjában tovább várni a kiszállításra. Az e-mailre válaszolva a vállalkozás közölte vele, hogy a bútor már a szállítónál van és napokon belül kiszállításra kerül. A vállalkozás a megrendelést nem volt hajlandó törölni, bár nem egyedi megrendelésről volt szó. A megrendeléskor fizetett összeget a fogyasztó a mai napig nem kapta vissza, bár egy másik bútorboltból szerezte be végül a kanapét, azonnali kiszállítással. Fogyasztó álláspontja szerint semmilyen pluszköltséget nem okozott, ezért úgy gondolja, hogy az előleget vissza kellene kapnia. Az előleg összege 30000 Ft volt.A vállalkozás válaszirata a Békéltető Testülethez 2021. augusztus 9-én érkezett. Ebben előadta, hogy a fogyasztó a termék vásárlásakor háromféle szállítási lehetőség közül választhatott. A fogyasztó egy olyan körjáratos szállítást választott, amely sajnos több időbe telik, mivel egy külsős cég végzi, aki összevárja a szállításokat és így tud adni egy kedvezőbb szállítási díjat. A fogyasztó egyébként a szerződés megkötésekor nem jelezte, hogy kizárólag egy meghatározott időpontig tudja elfogadni a szállítást. A lemondás pillanatában a bútor már a cégnél volt, úton a vásárlóhoz, így már az addigi költségeken felül a szállítás költsége is állítása szerint a vállalkozást illeti. A befizetett 30000 Ft-ot, mint kötbért tartja vissza a vállalkozás, hogy fedezze a cégbe hárult felesleges kiadásokat, így a szállítás költségét. A Fejér Megyei Békéltető Testület ajánlja a Vállalkozásnak, hogy az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen vissza a fogyasztónak 30.000 Ft előlegként befizetett összeget.
2021Safe work Solutions Kft1117 Bp, Október huszonharmadika u 8-10. 4. emFogyasztó panasza a Békéltető Testülethez 2021. július 6-án érkezett. Ebben fogyasztó előadta, hogy 2021. május 24-én a vállalkozás által működtetett webshopban megrendelést adott le. A megrendelést követő napon e-mailben kiküldték a megrendelés összegére kiállított számlát, melyet még azon a napon átutalással ki is egyenlített. Többször próbált ezt követően telefonon érdeklődni a megrendelés állapotáról, de egyszer sem sikerült elérni őket. 2021. május 31-én emailben is rákérdezett a rendelés várható kiszállítására, de erre sem kapott választ. Egy héttel később ismét írt a vállalkozásnak, de arra sem érkezett válasz. 2021. június 11-én kérte, hogy utalják vissza a vételárat, mert nem teljesítették a megrendelést. 2021. június 15-én felszólító levelet küldött a vételár megtérítésére. Konkrét válasz levelére nem érkezett, de a megrendelés állapotát átállították „visszautalás szükséges”-re, a megrendelés összegét azonban azóta sem kapta vissza.A Fejér Megyei Békéltető Testület ajánlja a Vállalkozásnak, hogy az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül 17.579 Ft-ot utaljon vissza a fogyasztó bankszámlájára.
2021Express Építő Plusz kft1173 Budapest, Pesti u. 17Fogyasztó panasza a Békéltető Testülethez 2021. július 6-án érkezett. Ebben a fogyasztó előadta, hogy 2021. június 17-én rendelt a Konzolkastély nevű weboldalról egy Xbox one IT játékkonzolt 74 158 forintért. A vásárlásról való visszaigazolás még aznap megérkezett hozzá. A rendelés tartalma lett volna egy darab játékkonzol, egy darab vezeték nélküli kontroller, egy darab tápkábel és 30 darab előre telepített játék. 2021. június 18-án délelőtt a csomag megérkezett, de a vezeték nélküli kontroller és a számla hiányzott. Másnap a fogyasztó megpróbálta elérni a vállalkozást, akik azt kérték, hogy jelentkezzen később, hétfőn, hiszen éppen hétvége volt. A beüzemelés során kiderült, hogy nem csak ezek a hibák vannak, hanem számos más is, pl. a 30 darab telepített játék sem elérhető.Telefonon és emailben is jelezte a fogyasztó a hibákat és hiányosságokat, mire azt kérte a vállalkozás, hogy a GLS pontra küldje el a hibás konzolt, a 30 darab játék eléréséhez pedig küldenek egy útmutatót.A konzol azóta visszaérkezett fogyasztóhoz, mivel vállalkozás a csomagot a GLS ponton sem kereste.Fogyasztó igénye: a vételár visszafizetése.A Fejér Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa ajánlja a Vállalkozásnak, hogy az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse vissza a megrendelt termék vételárát, azaz 74 158 Ft-ot a fogyasztó bankszámlájára.
2021Hajnesz-luxury Kft.Hosszúpályi, Szabadság tér8. A5Fogyasztó kérelme a Békéltető Testülethez 2021. július 23-án érkezett. Ebben a fogyasztó előadta, hogy vállalkozástól 2021. május 16-án 1.300.000 Ft értékben hálószoba bútort vásárolt. A terméket török, illetve olasz bútorként hirdették, de nem azt kapta meg, amit a bemutatóteremben kiválasztott. A bútort az ígérthez képest 1 héttel később szállították le számára. A bútor vételárán kívül a szállításért kellett még fizetnie 70000 Ft-ot, de ezt az összeget a vállalkozás bizonylattal nem igazolta, valamint 30000 Ft-ot a harmadik emeletre történő felvitelért. A megküldött iratok alapján a vállalkozás 1 év garanciát vállalt a szállított termékekre és a csatolt iratban a hiányos szállításnak a kiegészítését is vállalta. Vállalkozás a fogyasztó panaszára válasziratot nem küldött. A Békéltető Testület eljáró tanácsa előtt 2021. október 14. napján megtartott tárgyaláson a fogyasztó megjelent, a vállalkozás nem. A meghallgatás során fogyasztó előadta, hogy hiányos az általa megrendelt és leszállított termék, a vitrinből hiányzik az üveg, és a párnák sem a fogyasztó megrendelésének megfelelőek. A vállalkozás a teljesítés során, valamint azt követően nem egyeztetett a fogyasztóval. A Fejér Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa ajánlja a Vállalkozásnak, hogy az ajánlás kézhezvételétől számított 30 napon belül egyeztessen a fogyasztóval a megrendelt termékek hiánytalan teljesítésével kapcsolatosan.
2021VF-MAX Bau Kft.8000 Székesfehérvár, Sziget u. 15. 8/36.1. A fogyasztó kérelmében előadta, hogy a vállalkozással vállalkozási szerződést kötött egy gárdonyi ház ráépítési munkáinak elvégzésére. A vállalkozás nem fejezte be határidőre félig sem a munkát, majd az új határidőre sem. Ezentúl nem vezette az elektronikus építési, úgynevezett e- naplót és ebből kifolyólag nem kapta meg a fogyasztó a lakhatási engedélyt, mert hiányzott a kivitelezői, felelős műszaki vezetői nyilatkozat is. 2. A fogyasztó rögzítette, hogy a vállalkozási szerződés szerint 2020 szeptemberében kellett volna befejeznie az építkezést a vállalkozásnak. A fogyasztó a vállalkozás számláit átutalással rendezte. Sok volt az elmaradás és a hibás teljesítés a munkavégzés során a fogyasztó szerint. 3. 2020 decemberében A tetőig sikerült eljutni a munkákkal a vállalkozásnak, de még csak szerkezetkész volt a ház, gépészet, ablakok nélkül. 4. 2021 márciusában felbontásra került a vállalkozási szerződés, kérte a fogyasztó a vállalkozótól, hogy zárja le az e-naplót. Ezen kötelezettségének a vállalkozás nem tett eleget és nem vonultak le hivatalosan a munkaterületről sem. Ezt követően fogyasztó nem tudta elérni a vállalkozást. 5. A kérelméhez csatolta a fogyasztó az ügy dokumentációját, a kifizetések listáját, a számlákat, a vállalkozással folytatott levelezést. Kérelme arra irányult, hogy a vállalkozás zárja le a jogszabálynak megfelelően az e-naplót. Ajánlás: Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül – a jogszabálynak megfelelően – zárja le az ügyben megjelölt építési munkával kapcsolatosan az e-építési naplót.
2021CCC Hungary Shoes Kft1123 Bp, Alkotás u. 53Fogyasztó panasza a békéltető testülethez 2021. szeptember 21-én érkezett. Ebben a fogyasztó előadta, hogy 2021. május 25-én cipőt vásárolt a vállalkozás üzletében. 2021. szeptember 3-án a cipőt visszavitte az üzletbe, mert a cipő belső sarokrészén a bélés kiszakadt. Az üzlet elküldte a cipőt a szakértőhöz, aki megállapította, hogy a kéreg bélésanyagának szerkezeti kopása elváltozásait a nem rendeltetésszerű használat okozza. A szakadt bélés nem függ össze az esetleges gyenge anyag szerkezettel, sokkal inkább külső mechanikai és fizikai behatás eredménye. A lábbeli anyagainak ezeket a külső behatásokat nem kell károsodás nélkül elviselni. A lábbelinek a problémáját az okozhatta, hogy a cipőfűző segítségével a lábbeli kellőképpen nem került a lábon rögzítésre. A fogyasztó a hibát nem ismerte el, álláspontja szerint a cipő három hónapig rendeltetésszerű használatban volt, nem mindennap hordta a cipőt és az jelenleg is újszerű állapotban van és a szakértői véleményben leírt feltételezések egyike sem helytálló. A szakértői vélemény álláspontja szerint nem elfogadható, mivel a szakvéleményben arra nézve adat, indoklás nincs, hogy miért nem vizsgálta a szakértő az anyag vagy gyártási hibát és arra sincsen semmilyen magyarázat, hogy milyen vizsgálati folyamatok eredményeként jutott arra a megállapításra, hogy ezeket – mint a hiba forrását – kizárja. A fogyasztó döntési indítványa arra irányul, hogy a vállalkozás a cipő árát fizesse vissza. A vállalkozás válaszirata a békéltető testülethez 2021. október 19-én érkezett. Ebben a vállalkozás előadta, hogy a szakértői véleményben foglaltakat továbbra is fenntartják, de annak ellenére, hogy álláspontjuk szerint a fogyasztói igény nem jogos, egyezségi ajánlatot kívánnak tenni. Egyezségi ajánlatuk szerint a cipő vételárának 20%-át – 3300 Ft – visszautalását vállalják. A Fejér Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa ajánlja a vállalkozásnak, hogy az ajánlás kézhezvételéről számított 15 napon belül a fogyasztó által vásárolt lábbeli vételárát, 16.500 Ft-ot fizessen vissza a fogyasztónak.
2021Varga Csaba EV2475 Kápolnásnyék, Deák F. u. 4Fogyasztó panasza a Békéltető Testülethez 2021. szeptember 22-én érkezett. Ebben előadta, hogy a vállalkozással szerződés alapján lakóház külső szigetelésére és színezésére munkát végeztetett. Az elkészített vakolat azonban egy-két hét után repedezni kezdett. Ezt követően igazságügyi szakértővel megnézette a házat, aki megállapította, hogy a szóban forgó kivitelezés nem felel meg az első osztályú kivitelnek, a minőségi hibák miatt a munka egyáltalán nem sorolható minőségi osztályba, az teljes mértékben elfogadhatatlan. Minden talált hibának a szakszerűtlen, hanyag, gondatlan kivitelezői munka az oka. A hibákat csak a teljes felület újjáépítésével lehet megjavítani. A javítások becsült anyagköltsége 200.000 Ft, munkadíja pedig 800.000 Ft. A fogyasztó igénye a kárának megtérítése.A Fejér Megyei Békéltető Testület ajánlja a Vállalkozás részére, hogy az ajánlás kézhezvételétől számított 30 napon belül 1.000.000 Ft-ot, azaz  egymillió forintot, mint kártérítést fizessen meg a fogyasztó részére.
2021Whirlpool MagyarországH-1117 Budapest Bercsényi utca 25.A fogyasztó részéről 2021. szeptember 30. napján kelt kérelemében azzal fordult a Békéltető Testülethez, hogy a vállalkozástól 2020. április 18-án vásárolt egy WHIRLPOOL SMC 604F/NE megnevezésű indukciós főzőlapot 106.109.- Ft vételáron, mint prémium minőségű termék. 2020. augusztus 24-én szervízbe (Mikro 2001 Kft.) került a készülék, mert rendszeresen túlmelegedett és kikapcsolt. Miután visszakapták, megtörtént a beépítés – korábban talpakon állt – azonban az egyik főzőzóna nem érzékelt, valamint akkor a hőt termelt használat közben, hogy az alatta lévő fiókban az evőeszközök felforrósodtak, a bútorlap laminálása megolvadt, összezsugorodott. 2021. júliusában ismételten szervizelést kezdeményeztek (Soltform Kft. vitte el a készüléket), mely során egy hónapig nem történt semmi, a főzőlapot az ígért alkatrészcsere helyett javítás nélkül adták vissza. A főzőlap azóta sem működik, nem tudják használni, a helytelen beépítésre hivatkoznak a vállalkozás részéről, az elszállított készülék pedig nincs a birtokukban.  Tekintettel arra, hogy a főzőlap nem működik megfelelően és azt szervizelés után vissza sem kapták, így az előzményekre tekintettel a vásárlástól való elállási szándékkal fordult a fogyasztó a Békéltető Testülethez kérve a vételár visszafizetését. A fogyasztó a tárgyaláson megjelent. A vállalkozás válasziratot küldött, melyben előadta, hogy a fogyasztó részére értékesített termék kapcsán a jótállásra kötelezett a Media Markt Saturn Holding Kft. A javítási igényt nem áll módjában teljesíteni, mert a készülék nem hibás, a panasz vizsgálata az eljárás megindulását követően ismételten megtörtént. A megismert adatok alapján a vállalkozás szerint a fogyasztó nem megfelelő edényeket használ a készülékhez, mellyel összefüggésben hivatkozik a használati útmutató 6. oldalának részletes leírására. Csatolta a 2021. augusztus 19-én 533443 sorszámon készült munkalapot, mely szerint a készülék minden főzőzónája megfelelően működik a helyesen megválasztott edényekkel, így kérte a megalapozatlan kérelem elutasítását. Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy a WHIRLPOOL SMC 604F/NE indukciós főzőlap ismételt vizsgálatáról gondoskodjon a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül akként, hogy ennek során térjen ki az egyes főzőzónák teljesítményének, működési módjának részletes vizsgálatára, valamint a főzőlap melegedésének mértékére összevetve a gyári specifikációval. Amennyiben a főzőlap hibásnak bizonyul, úgy az eltelt időre tekintettel pótolt eszköz miatt elsősorban a termék vételárának visszatérítéséről, árleszállításról gondoskodjon. 
2021DVCSH Kft2400 Dunaújváros Építők u 21. A fogyasztó kérelemmel fordult a Békéltető Testülethez, amelyben előadta, hogy a vállalkozás 2021. májusban éves leolvasást végzett. Majd augusztus hónapban küldték meg az éves elszámoló számlát, melyben 40 377 forint túlfizetést állapítottak meg. 2021 július 1-től a vállalkozás távhő szolgáltatás jogosultságát visszavonták, ez alapján nem állíthatott volna ki számlát. 2. A fogyasztó kérte a túlfizetés visszautalását, de ez nem történt meg, majd ezt követően a túlfizetésből vonták vissza a számlák összegét- 2 vízszámla és 2 távhő számla. 8. hó távhő – 11125 ft. 9. hó távhő – 15254 ft. A fennmaradó részt 13 998 forintot 2021 november 5-én visszautalták. A fogyasztó a vállalkozástól 26 379 forint – 8-9 havi távhő díj -visszautalását kéri. 3. A fogyasztó becsatolta a vállalkozással folytatott levelezést és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól kapott levelet.4. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal rögzíti, hogy 2021 július 1-től visszavonta a vállalkozás távhő szolgáltatásra vonatkozó engedélyét. 2021 júniusig terjedő időszakra vonatkozó távhő számlázást adhat csak ki. 5. A vállalkozás válasziratot nyújtott be, melyben rögzítette, hogy a vállalkozás a szolgáltatást elvégezte, így jogosult volt a díjra, kérte a fogyasztói kérelem elutasítását. AJÁNLÁS: Ajánlja a vállalkozásnak, hogy az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse vissza a 26 379 forint távhő díjat a fogyasztó részére.
2021M Mixer 92 Építőipari KftSZFV, Budai u. 14. F11. A fogyasztó előadta, hogy vállalkozási szerződést kötött a vállalkozással a teljes fürdőszoba felújításra. Árajánlatot küldött a vállalkozás, melyet a fogyasztó elfogadott. A vállalkozási szerződést becsatolta a fogyasztó. A vállalkozói díj a szerződés szerint 1.011.619 Ft volt. Szerződés szerint a munkát 2021.09.10-én kellett volna befejezni. A vállalkozói díjból fogyasztó 951.400 Ft-ot megfizetett.2. 2021. aug.23-án kezdtek, lebontották a komplett fürdőszobát, csempét leverték, bojler, wc, mindent leszereltek. Utána a vízvezeték és a csatornázást és betonozást csináltak. Több helyen szivárgott a víz. Szakszerűtlenül csinálták meg. Reklamált a fogyasztó, hogy szeretné elvégeztetni a javításokat. Már be volt falazva maga a vezeték. A zuhanyzó kiállásán annyit láttak, hogy csöpögött a csap. Nem látták, hogy szivárog-e a víz, mert befalazták. Ez vályogház. Kívül látták csak szivárgást. A wc kivezetése is szivárgott, többször kellett javítani mindent. Ami be van falazva, azt feltételezték, hogy szivárog. A bojlernél a flexibilis csővel kötik össze, próba nélkül lefalazta. A mosdónál a csatornát a földbe vezette el, és fordítva lett beszerelve a könyök. 3. Szakszerűtlen volt, amit a vállalkozás végzett, olyannyira, hogy az új vállalkozó nyilatkozta, hogy vissza kell bontani, ezt követően a fogyasztó végezte el a visszabontást. A bontott anyagokat nem lehetett felhasználni. 6 hetet várt a fogyasztó, visszamondta a vállalkozás az időpontokat. 4. A fogyasztó a meghallgatáson megjelent, a vállalkozásképviselője nem. Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse vissza a vállalkozás a fogyasztónak a 452.311 Ft vállalkozói díjat.
2021Fratelli Goldoni Korlátolt Felelősségű Társaság1043 Budapest, Kassai utca 8. 10. em. 60.1. A fogyasztó kérelmében előadta, hogy 120 000 forint előleget fizetett 2019 őszén egy útra a vállalkozás részére. Ezt követően a COVID helyzetre való tekintettel nem szervezték meg, 2020 szeptember-októberre tették át. 2. Majd sem e-mailben, sem telefonon nem reagáltak. Utalványt sem ajánlott fel a vállalkozás. A fogyasztó semmilyen formában nem tudja elérni a vállalkozást. A fogyasztó nem kapta vissza a 120 000 forint előleget sem. 3. A fogyasztó igénye, hogy a vállalkozás fizesse vissza a 120 000 forint előleget. 4. A vállalkozás részéről válaszirat érkezett, mely szerint érvényes utazási szerződése van a fogyasztóval, melyet automatikusan utalványra váltottak át, melyet nem vettek át. 5. A fogyasztó nyilatkozott a válasziratra, mely szerint utalvány kiállításáról jelzést nem kapott, a cég elérhetetlen. A jelenlegi helyzetben biztos, hogy nem fog tudni utazni a fogyasztó. 6. A meghallgatáson a fogyasztó megjelent és fenntartotta a kérelmét. A vállalkozás képviselője nem jelent meg a meghallgatáson. AJÁNLÁS: Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 14 napon belül fizesse vissza a 120 000 forint utazási előleget a fogyasztó részére
2021JOCI-ÉP Építőipari Kft7800 Nagytótfalu Petőfi u. 261. A fogyasztó vállalkozási szerződést kötött 2020.06.22-én a vállalkozással. Csatolta a vállalkozási szerződést.Balatonakarattyán nyaraló felújítása a tárgya. A vállalkozónak 2020. aug 14-ig kellett volna befejezni a felújítási munkát, illetve a szerződés szerint a vállalkozói díj 7.200.000 Ft volt. A kérelem szerint a munka a tetőszerkezet komplett cseréje, szigetelés, víz és villamosvezetés csere, homlokzati és belső szigetelés volt. A fogyasztó 2 millió Ft-ot utalt előlegnek, majd további 2 millió Ft-ot és ezt követően 3. részletként 1.850.000 Ft-tot. Előadta a fogyasztó, hogy elkezdték bontania nyaralót, azonban a bontáson túl további építőipari tevékenységet nem végeztek. Megkereste a fogyasztó az építőanyagkereskedést is, ahol kiderült, hogy minimális anyagot vásárolt a vállalkozás. Többször kereste a fogyasztó a vállalkozást, hogy folytassák a munkát, azonban a vállalkozás részéről különböző kifogások érkeztek csak. Majd ezt követően kérte a fogyasztó, hogy az addig kifizetett díjat utalja vissza részére a vállalkozás. 2. A bontás miatt az épület állaga csak romlik, mert a tetőszerkezet nem került visszaépítésre. A vállalkozás nem reagált a megkeresésekre, elérhetetlené vált. A fogyasztó csatolta a kérelméhez a levelezést a vállalkozás árajánlatát kisebb értékű beszerzésekről a számlát, illetve az üzenetváltásokat, továbbá fényképfelvételeket. A fogyasztó kérelme, hogy a vállalkozás fizesse vissza részére az addig kifizetett díjakat, tekintettel arra, hogy nem végezte el a vállalkozási szerződés szerinti munkát. AJÁNLÁS: Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse vissza a fogyasztó részére az 5 millió Ft összegű vállalkozási díjat.
2021Deichmann Cipőkereskedelmi Kft1134 Bp, Kassák Lajos u. 19-25A fogyasztó a 2021. 11. 02-én előterjesztett kérelmében a következőket adta elő: 2021. 04. 26-án a vállalkozás Székesfehérvár, Aszalvölgyi u.1. sz. alatti üzletében 14.990,- Ft vételáron vásárolt egy pár Puma márkájú megjelölésű, 365215-21 41 megjelölésű cipőt. A termék meghibásodott, ezért a fogyasztó 2021. 09. 15-én kifogást jelentett be és kérte a termék cseréjét. A jegyzőkönyvben a hiba a következőképpen került rögzítésre: „Mindkét lábbeli felsőrésze az orron kirepedezett, sarokrészen a jobbos lábbeli bélése kikopott, kiszakadt.”. A vállalkozás szakvéleményt szerzett be. A Cipőkontroll Plusz Kft által 2021.09.23-án készített ma-2553/2021. sz. szakértői vélemény a roncsolásmentes, érzékszervi módszerrel végzett vizsgálat alapján az alábbi következtetésekre jutott: „A kialakult meghibásodások az eredeti állapot helyreállításával nem javíthatók. A károsodás nem anyag- ill. gyártási hibára vezethető vissza.  sem gyártási, sem anyagi eredetre… A vásárló hibás teljesítésre vonatkozó szavatossági igénye nem megalapozott.” A vállalkozás a fogyasztó kifogását  a szakvélemény alapján elutasította. A fogyasztó panaszában kérte a termék cseréjét vagy vételár készpénzben történő visszafizetését. A vállalkozás a 2021. 11. 17-én beérkezett válasziratban a szakértői vélemény alapján kérte a fogyasztói kérelem elutasítását. Ajánlás: Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül utalvány formájában adjon a vételár 30%-nak megfelelő árcsökkenést a fogyasztónak. Az utalvány felhasználhatóságának érvényessége legyen 2022. június 30.
2021DVCSH-Global Faktor2400 Dunaújváros Építők u 21. A fogyasztó kérelemmel fordult a Békéltető Testülethez, amelyben előadta, hogy nem áll fenn tartozása a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- és Hőszolgáltató Kft. (továbbiakban: DVCSH Kft.) és a vele együttműködő Global Faktor Zrt.-vel szemben sem. 2021 áprilisban megtörtént a közműóra  leolvasás, majd ezt követően az elszámolás jóváírás a túlfizetés miatt május-június hónapban. A fogyasztó a július havi számlát is befizette. 2. A fogyasztó becsatolta a korábbi levelezést, amit a vállalkozóval folytatott, továbbá csatolta a számla kifogásolását igazoló iratot, illetve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól kapott levelet. 3. A DVCSH Kft. vállalkozás részéről válasz érkezett, hogy 2021. június 30-át követően is a vállalkozás DVCSH Kft.  végzi a táv, hő és vízszolgáltatást. AJÁNLÁS: Ajánlja a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- és Hőszolgáltató Kft.-nek, hogy a 2021 július havi távhőszolgáltatási díjat, a 7074 forintot 15 napon belül fizesse vissza a fogyasztónak.
2021Természetes Esély Kft8314 Vonyarcvashegy, Fő u 9.1. A fogyasztó kérelemmel fordult a Békéltető Testülethez, amelyben előadta, hogy a vállalkozástól 36 990 forintértékben utazási csomagot vásárolt. A csomag felhasználása Zalaszentgróton lett volna. A fizetés bankkártyával történt. A fogyasztó a covid korlátozások miatt nem tudta igénybe venni a szolgáltatást. Megkeresésére a vállalkozás azt nyilatkozta, hogy leégett a panzió konyhája, ezért nem tud teljesíteni.2. A fogyasztó szerint, ez nem bizonyult valósnak. A fogyasztó írásban kérte a befizetett összeg visszatérítését. Több alkalommal telefonon is kereste a vállalkozást, ahol megígérték a díj visszafizetését, illetve 16 email-váltás is volt ez ügyben. Ennek ellenére a díjat nem fizették vissza.3. A fogyasztó kérelme, hogy a vállalkozás a 36 990 forint díjat és annak kamatjaival együtt fizesse vissza. 4. A fogyasztó csatolta a számlát és az átutalási bizonylatot. A fogyasztó a meghallgatáson felmutatta a vállalkozással folytatott levelezést. A fogyaszt 2021 október 21-én szólította fel utoljára a vállalkozást. A fogyasztó a vállalkozást a rendőrségen és a NAV-nál i feljelentette. AJÁNLÁS: Az eljáró tanács a megállapítja, hogy a fogyasztó kérelme megalapozott és ajánlja a vállalkozásnak, hogy 15 napon belül fizesse vissza a 36 980 forint díjat és annak Ptk. szerinti késedelmi kamatait.
2021Gárol Kft.2800 Tatabánya, belterület 16721/10. hrsz.A fogyasztó részéről 2021. november 16. napján érkezett kérelmében azzal fordult a Békéltető Testülethez, hogy a vállalkozás Tatabánya, Babér utca 23. szám alatti telephelyén 2021. augusztus 28. napján megtekintett és 495.000.- Ft vételáron megvásárolt Nissan Primera gépjármű motor és váltóhibás, miközben az eladáskor ez még nem szerepelt az adásvételi szerződésben és nem is tájékoztatták róla. A hibát 2021. szeptember 5. napján jelezte a vállalkozásnak elektronikus levélben, kérte a vételár visszafizetését. A hirdetésben a járművet kifogástalan állapotúnak hirdették, melynek minden időszakos szervizét elvégezték. A hirdetés nem került becsatolásra, azonban az adásvételi szerződés megjegyzés rovatában többek között az is szerepel, hogy a motor felújításra szorul, füstöl, motorvisszajelző lámpa világít. A fogyasztó elfogadni nem tudja a vállalkozás részéről a megtévesztést, ezért a Békéltető Testülethez fordult, kérte a szerződéstől elállása folytán a jármű árának visszatérítését.  A Fejér Megyei Békéltető Testület ajánlja a vállalkozásnak, hogy a tőlük 2021. augusztus 28-án vásárolt, IEH190 frsz-ú Nissan Primera gépjármű váltójának a meghibásodása okán a fogyasztóval előre egyeztetett időpontban végezzen vizsgálatot és amennyiben a váltó, mint fődarab hibája rejtett hibaként a vásárlás időpontjában fennállt, úgy gondoskodjon annak javításáról, cseréjéről.
2021Sümegi János Attila E.V.Szfva, Száva u. 39Fogyasztó panasza a Békéltető Testülethez 2021. november 17-én érkezett. Ebben a fogyasztó előadta, hogy a vállalkozással írásbeli szerződés keretében megállapodott abban, hogy a medencéje körül a vállalkozás elvégzi 25 négyzetméter hidegburkolását és 80 négyzetméter térburkolását. A térburkolás időben és elfogadható minőségben elkészült, a hidegburkolással azonban már határidőre a vállalkozás nem végzett és azt nem is a megfelelő minőségben készítette el. A fogyasztó több alkalommal próbálta felvenni a kapcsolatot e-mailben és telefonon is a vállalkozással, aki ugyan megígérte, hogy a munkát befejezi, de ez a mai napig nem történt meg. Fogyasztó döntési indítványa a hibás munkálatok kijavítására és a munka tényleges befejezésére irányul. A fogyasztó által becsatolt számla alapján a hidegburkolás és a térburkolás a vállalkozásnak 626.000 Ft összegben megfizetésre került. A becsatolt vállalkozási szerződés alapján a vállalkozás 2021. augusztus 31. napjáig vállalta a munkák teljesítését. A Békéltető Testület ajánlja a Vállalkozásnak, hogy a jelen ajánlás kézhezvételétől számított 30 napon belül fejezze be a munkát és a szükséges javításokat végezze el.
2021Székely Balázs E.V.6300 Kalocsa, Gábor Lajos u. 11Fogyasztó kérelme a békéltető testülethez 2021. november 22-én érkezett. A fogyasztó a kérelmében előadta, hogy az eMAG-tól internetes vásárlás formájában rendelt egy láncfűrészt. A készüléket megkapta a vállalkozástól – aki az eMAG partnere – 2021. október 29-én. A csomag bontáskor látta a fogyasztó, hogy a jótállás kitöltetlen. A használati utasítás tanulmányozásakor meglepődve tapasztalta, hogy a gépen nincs gázrögzítő gomb, tehát valószínűleg nem ugyanazt a gépet szállították ki számára, mint amit megrendelt, amit a honlapon látott. Másnap telefonon felhívta az eMAG ügyfélszolgálatát és jelezte a megállapításait. A hanganyag a fogyasztó rendelkezésére áll. A következő napon a forgalmazó felé is jelezte a kifogásait, cserét kért. Mivel elutasító volt a vállalkozás, ezért élt elállási jogával és a készüléket a vállalkozásnak visszaküldte. 2021. november 4-én a vállalkozás telefonon jelezte számára, hogy a készülék olajos, használva volt és a gyári száma ki lett köszörülve. A fogyasztó ezen rágalmakat nem kívánta elfogadni és még aznap válaszlevelében megismételte elállási szándékát. Tudomása szerint 14 napja van arra, hogy az adásvételtől elállhasson, indoklás nélkül. Döntési indítványa, hogy a visszaszállított készülék teljes vételárát a vállalkozás fizesse meg számára. A mellékelten csatolt számla alapján a készülék vételára 23.495 Ft volt. Mellékelten csatolta a fogyasztó a vállalkozással történt levelezését is. AJÁNLÁS: Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse vissza a készülék vételárát, 23.495 Ft-ot a fogyasztónak folyószámlára

Reburg Áruházlánc Kft.7370 Sásd, Rákóczi u 1.


A fogyasztó 2021. 01. 04-én előterjesztett kérelmében előadta: 2020.11.01-én a vállalkozás webáruházától megrendelt egy Gorenje GS6560X típusú mosogatógépet. A vállalkozás arról tájékoztatta, hogy a megrendelt típus már nem beszerezhető, ezért másik cikkszámú gépet  tud szállítani. Végül felek megállapodtak, hogy a fogyasztó a GS67C60X típusú gépet rendelte meg 160.000,- Ft vételáron, plusz 6900,- Ft szállítási díjért. A vállalkozás a terméket futárszolgálat 2020.11.26-án kézbesítette a fogyasztónak, aki azt még aznap üzembe helyezte. A fogyasztó a gépen már aznap hibákat tapasztalt, ezek azonban a rendeltetésszerű használatot nem akadályozták.  A fogyasztó ezekről a hibákról a vállalkozást telefonon tájékoztatta. A fogyasztó ezt követően kb. öt mosást végzett a géppel s megállapította, hogy a termék szárítóprogramja nem működik. A fogyasztó 2020. 12.02-én elállt a szerződéstől. Mivel a vállalkozás az elszállítást nem tudta megoldani, a fogyasztó még azon a napon megrendelte a szállítást a HDT futárszolgálattól, amely a gépet 2020.12.10-én kézbesítette a vállalkozásnak. A fogyasztó a gépet kitakarította, szárazra törölte majd a kapott tartozékokkal együtt becsomagolta, melynek során az eredeti csomagolás részeit, a kartonokat, a hungarocell elemeket és rögzítő léceket felhasználta és a csomagolást fóliával körbetekerte. A csomagolásról felvételt készített. A vállalkozás hivatkozással arra, hogy a termék sérült gyári csomagolással, fóliával körbe tekerve, használtan és szennyezetten érkezett vissza, csak 146.900,- Ft-ot térített vissza a fogyasztónak azzal, hogy a terméket 140.000,- Ft értékben érték- csökkenten vette figyelembe. A fogyasztó ezt nem fogadta el, kifogással élt, melyet a vállalkozás elutasított. A fogyasztó kérte a 20.000,- Ft vételár különbözet visszafizetését.

2020.

Kartago Tours1076 Budapest, Thököly út 21.A fogyasztó 2020. július 22-én kérelemmel fordult a Békéltető Testülethez, amelyben előadta, hogy utazási szerződést kötött a Kartago Tours Zrt.-vel 2020.06.30. napján történő indulással Tunéziai nyaralásra, 60 ezer forint előleget megfizetett. A koronavírus világjárvány miatt 2020.04.16. napján elküldött levelében felmondta az utazási szerződést és kérte az előleg visszafizetését, rögzítve, hogy utalványt ne fogad el. Rögzítette a fogyasztó, hogy Tunéziába nem lehetett beutazni, csak karantén (kettő hét) mellett, így biztosan nem tudja a vállalkozás teljesíteni az utazási szerződést. A vállalkozás több levélváltás után visszautalt 40 ezer forintot, a 20 ezer forintról pedig úgy nyilatkozott, hogy bánatpénzként megilleti. A Fejér Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa ajánlja a vállalkozásnak, hogy az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse vissza a 20.000,- Ft bánatpénzt és annak 2020. május 01. napjától a megfizetés napjáig számított törvényes késedelmi kamatát.
Bravo Hungária Telekom Kft.1196 Bp Rákóczi u 129. fsz 3A fogyasztó részéről 2020. november 25-én előterjesztett kérelmében azzal fordult a Békéltető Testülethez, hogy a vállalkozástól internetes vásárlással – távollévők között – megrendelt 2020. november 12-én egy Xiaomi Redmi 9 DS 32 GB megnevezésű készüléket, valamint – ahogy az a kibocsátott számlán is szerepel – másnap egy ehhez illeszkedő védőfóliát összesen 48.890.- Ft vételáron a szállítási költséggel együtt. A védőfólia felhelyezését nem a termékek leszállításakor, hanem csak november 25-én kísérelte meg, ekkor tapasztalta, hogy annak egyik sarka repedt, valamint 1,5-2 mm-rel keskenyebb a kijelzőnél, így álláspontja szerint az nem alkalmas a védelemre, nem a telefonhoz való. Telefonon, majd később e-mailben jelezte az eltérést, azonban érdemi választ nem kapott a vállalkozástól, ezért a Békéltető Testülethez fordult. A Fejér Megyei Békéltető Testület ajánlja a vállalkozásnak, hogy a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül, amennyiben a védőfóliát a fogyasztó a részére visszaküldi, gondoskodjon annak anyagminőség és méret vizsgálatáról, hogy a sérülés anyag/gyártási hiba következménye-e, valamint pontosan illeszkedik-e a megvásárolt képernyő méretéhez.
E.ON Energiakereskedelmi Kft.1134 Budapest, Váci u. 17.Fogyasztó 2020. október 26-án fordult panaszával a Békéltető Testülethez. Ebben előadta, hogy napelem van a háza tetején, és ahogy a korábbi években is, évente kell a számlát fizetnie. Eddig a hálózatba betermelt és általa fogyasztott mennyiség gyakorlatilag megegyezett. Az utóbbi évben viszont egy számára meglepően magas számlát kapott a vállalkozástól, amit megreklamált, mivel az adott időszakban semmilyen olyan eddig igénybe nem vett berendezést, gépet nem használt, amely az áramfogyasztását megnövelte volna. A reklamációjának az oka az volt, ahogy a vállalkozás is elismerte, hogy a hálózat nem teljesítette a szabványban előírtakat. Ennek alapján a felszerelt inverter nem tudott rendesen dolgozni, mert a működéséhez nem volt megfelelő a hálózati feszültség. Ez okozta fizetési kötelezettségét. Kéri, hogy panaszát vizsgálja meg a Békéltető Testület. A Fejér Megyei Békéltető Testület ajánlja a Vállalkozásnak, hogy az ajánlás kézhezvételétől számított 30 napon belül becsülje meg a fogyasztó fogyasztási szokásai és korábbi áramfogyasztása alapján a fogyasztó 2019. augusztus és 2020. augusztus közötti időszakra kibocsájtott utolsó számlájában az inverter által mért, hálózatba betáplált és a fogyasztó által elfogyasztott mennyiségeket és azok különbségét, és ezek alapján helyesbítse a számlát.
CARWIN Kft.6000 Kecskemét, Búzavirág u 49A fogyasztó kérelemmel fordult a Békéltető Testülethez, amelyben előadta, hogy 2019.11.28-án vásárolt egy használt (6 éves) M. Pajero típusú gépkocsit a vállalkozástól. A vásárláskor fontos szempont volt a fogyasztó számára, hogy a vállalkozás hároméves garanciát vállalt a használt gépjárműre.A vásárlás során a gépkocsit a fogyasztók kipróbálták azzal, hogy a légkondicionálót nem volt alkalmunk bekapcsolni. Azonban az eladó azt nyilatkozta, hogy az hibátlan, ő már párátlanításra használta.2 db indító kulcsot kaptak a gépkocsihoz, az egyik esetében úgy nyilatkozott az eladó, hogy működőképes, csak elemet kell benne cserélni. A fogyasztó nyilatkozott, hogy a klímával kapcsolatosan beterjesztett igényétől, kérelmétől eláll, csak a kormányműre és az indítókulcsokra vonatkozó igényét tartja fenn. Kormányművel kapcsolatosan előadta, hogy a Mitsubishi szakszerviz azt nyilatkozta, hogy nem tudja ezt megtenni, hogy csak fogaslécet cserél, csak komplett kormányművet cserél. A kormánymű javításával kapcsolatosan a fogyasztó igénye, hogy a számlák szerint a 397.458 Ft javítási költséget fizesse ki a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alapján. Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül térítsen meg – jótállási kötelezettsége körében – a vállalkozástól vásárolt gépkocsi kormánymű javításának a költségét, a 397.458 Ft-ot fogyasztóknak.
ENDUP 201014 BL Consulting Group Kft2800 Tatabánya, Komáromi u. 31. Fsz. 2.A fogyasztó részéről 2020. november 4. napján érkezett kérelmében azzal fordult a Békéltető Testülethez, hogy a vállalkozástól interneten keresztül (távollévők között) a topmobil.hu oldalról vásárolt egy Xiaomi Redmi Note 8T 64 GB típusú mobiltelefont 2020. március 29-én a kiszállítással együtt 59.480.- Ft-os vételáron. Pár nappal később megkapta, a számlán a vállalkozás került feltüntetésre, ezért amikor 2020. szeptemberében a készülék működésében hibákat tapasztalt, mivel a weboldal már nem volt elérhető, ezért a vállalkozással kísérelte meg a kapcsolatfelvételt a jótállási igényének az érvényesítése céljából. A társaság átvette ugyan a fogyasztó levelét, azonban választ nem küldött, jótállási igényét érvényesíteni nem tudta, ezért a fogyasztó a Békéltető Testülethez fordult a készülék javítása, ennek hiányában pedig a vételár visszafizetése érdekében. A Fejér Megyei Békéltető Testület ajánlja a vállalkozásnak, hogy a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül tájékoztassa a fogyasztót arról, hogy az általa értékesített Xiaomi Redmi Note 8T 64 GB készülék meghibásodása okán a fogyasztó részére hol, milyen címen biztosítja a javítás/csere lehetőséget, majd a készülék jótállási keretek között történő szervizeléséről gondoskodjon.
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt
8600 Siófok, Tanácsház u. 7
A fogyasztó 2020. 02. 20-án előterjesztett kérelmében előadta, hogy a nyaralójában, mint fogyasztási helyen 2019.08.05-én a korábban és később szokásosnál nagyságrendekkel nagyobb mértékű 340 m³ -es fogyasztást olvastak le. Ennek alapján 344.075,- Ft –ot számlázott neki a vállalkozás, melyet nem tudott elfogadni. A vállalkozás az órát 2019. 09. 12-én kicserélte és felek közös megegyezéssel kérték a vízmérő bevizsgálását. A 2019. 11. 21-én a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala által elvégzett vizsgálat a készüléket megfelelőnek minősítette. A fogyasztó a vizsgálat eredményét elfogadta, de a fenti fogyasztás mértékét vitatta. Kérelmében előadta, hogy szeretne egyezségre jutni a vállalkozással. Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül szerezzen be szakértői véleményt a mérőóra szerkezeti vizsgálatával kapcsolatban, és ennek megfelelően járjon el a továbbiakban, valamint helyszíni vizsgálatot is végezzen el a csatornadíj és a vízterhelés megállapítása ügyében.

E.ON Energiakereskedelmi Kft.
1134 Budapest, Váci u. 17.A fogyasztó 2019. nyarán megkereste az EON Energiakereskedelmi Kft-t, hogy ingatlanában a gázfűtés kiváltása végett napelemeket kíván felszereltetni. A fogyasztó a kft által tanácsolt 12 napelem helyett 14 db-ot rendelt meg. A fogyasztó ezt követően 2019.04-10-én megkötötte a kivitelezési szerződést. A napelemes rendszer élesítésére 2019.08. 10-én került sor. Ekkor szerelte fel a vállalkozás azt a mérőt, melyen rögzítik a betáplált és az elfogyasztott energia mennyiségét egyaránt. A fogyasztó ezután 2020.szeptemberében megkapta a 2020.09.03-án kelt elszámoló számlát, mely szerint 89.949,- Ft fizetési kötelezettsége áll fenn. A fogyasztó a 2020. 11. 02-én a kft ellen előterjesztett panaszában az ügy kivizsgálását kérte. Panaszához csatolta a kivitelezési szerződést és üzembe helyezéssel kapcsolatos iratokat. Csatolta továbbá az E.ON Solar-tól az e-mailen bejelentett reklamációjára kapott válaszlevelet, mely szerint a felszereltetett rendszer 2019.09.01. napjától 2020. 08. 21-ig tartó időszakban kb. 5250 kWh energiát termelt. Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül saját költségére vizsgálja meg a villanyórát, és az alvállalkozója által felszerelt napelemes rendszert, és az eredménytől függően korrigálja a számlát a 2019.08.10 és 2020.08.31 közötti időszakra kiállított villanyszámlát.
HGKH Kft.1138 Budapest, Simongát u. 2. HRSZ:0118598A fogyasztó 2020. 09. 01-én előterjesztett kérelmében előadta, hogy 2018.01.29-n vásárolt mosógépe meghibásodott. A hibát bejelentette Vállalkozásnak 2020. 08.14-én. A mosógépet második e-mail érdeklődésre 2020.08.26-án szállították el, úgy, hogy a hibajelenséget meg sem nézték. Az elszállítás tényét csak külön felszólításra írták bele a garanciajegybe. Mivel a hibabejelentéstől számított 15 nap alatt sem tudták megjavítani, ezért a szerződéstől fogyasztó elállt. Ezzel egy időben közölte vele a vállalkozás, hogy bevizsgálták a mosógépet és az motorhibás. Ez fogyasztó véleménye szerint nem igaz, mert a motor működött, csak a mosógép dobját nem forgatta. A javítási díjat 60.000 Ft+ ÁFÁ-ban határozták meg azzal, hogy előre kell fizetni a 4500 FT+Áfa fuvardíjjal együtt. A mosógép vételára újonnan 59.900 Ft volt. A mosógépet újnak adták el, de a garanciajegyen használtként szerepel. A fogyasztó kérelme: vételár visszatérítése, mert a túl sok idő eltelte miatt másik mosógépet kellett vennie, illetve – állítása szerint – vásárláskor félrevezettek. A Fejér Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa ajánlja a vállalkozásnak, hogy 30 napon belül gondoskodjon a fogyasztó által vásárolt mosógép fogyasztó lakhelyére történő visszaszállításáról a saját költségére, tárolási díj felszámítása nélkül.
Leitzet Store Kft.1032 Budapest, Harang utca 12. fogadószint 1.A fogyasztó részéről 2020. szeptember 16. napján érkezett kérelemben előadta, hogy a vállalkozástól 2020. június 20-án interneten (távollévők között) vásárolt egy HUAWEI P40 Lite megnevezésű telefonkészüléket utánvéttel készpénzben megfizetve a házhozszállítással együtt 70.000.- Ft-os vételáron. A számlán volt megjelölve a vállalkozás neve és elérhetősége. Ezt követően 2020. június 24-én elállt a szerződéstől e-mailben az info@eumobil.hu elektronikus levélcímen. Június 25-én a vállalkozás jelezte, hogy elállásra van lehetőség, a készüléket az eredeti csomagolásával együtt, hiánytalanul kell visszaküldeni. Mivel a vállalkozás által ígért, a visszaszállítás során igénybe venni kívánt futárszolgálat a megadott időben nem jelentkezett a fogyasztónál, ezért azt postai úton küldte vissza, ezt a vállalkozás nem vette át. Ismételten a futárral történő szállításban állapodtak meg (július 20-án), azonban ez meghiúsult, mert a futár nem érkezett meg a készülékért (július 24-ig), így többszöri sikertelen egyeztetés után az eredeti címre újra postai úton adta fel 2020. augusztus 7. napján. Augusztus 10-én jelezte a cég, hogy amint a készüléket átvették, tájékoztatják a fogyasztót. Augusztus 27-én történt meg a készülék kézbesítése (Molnár Gabriella), ettől kezdve azonban a fogyasztó részére nem fizették vissza a vételárat és a készülék sem áll rendelkezésére, ezért a Békéltető Testülethez fordult.
Pannonvisual Kft.1134 Budapest, Váci u. 17. A fogyasztó 2020. 02. hónapban interneten más termékek mellett megrendelt kettő szelfibotot.  A fogyasztó az egyik szelfibotot terméket esztétikailag és minőségileg is hibásnak találta, ezért fogyasztó kifogást jelentett be. A vállalkozás a termék visszaküldését kérte, azzal, hogy annak költségeit a fogyasztó viseli. Jelezte, hogy a termék árát ez esetben tudja visszafizetni. A fogyasztó a Békéltető Testülethez 2020. 03. 05-én előterjesztett panaszában a termék cseréjét és postaköltsége megtérítését kérte. Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy a fogyasztó által a döntés kézhezvételét követő 15 napon belül visszaküldött terméket 15 napon belül vizsgálja meg, javítsa ki és a megjavított terméket a fogyasztónak küldje vissza. Ha a termék nem javítható, úgy a terméket cserélje ki és azt küldje meg vissza a fogyasztónak.
Tool City Kft.2335 Taksony, Völgy u 5630/2A fogyasztó 2020. 08. 31-én előterjesztett kérelmében előadta, hogy 2020. 02.18-án megrendelt vállalkozástól 1 darab SR012RT akkus sarokcsiszoló és láncfűrészt, amelyet csak 2020. március végén próbált ki. Mivel az akkumulátor töltés után nagyon gyorsan lemerült, ezért a berendezés – álláspontja szerint – jelen állapotában a rendeltetésszerű használatra nem alkalmas. Panaszát jelezte e-mailben az eladó felé, garanciális bejelentőt kitöltött a vállalkozás által megadott weboldalon, amire választ nem kapott. Semmilyen felületen nem tudta elérni az eladót. A Fejér Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa ajánlja a vállalkozásnak, hogy 15 napon belül gondoskodjon a vállalkozástól vásárolt SR012RT akkus sarokcsiszoló és láncfűrész fogyasztó lakóhelyéről történő elszállításáról és javításáról. Amennyiben a termék megjavítására, rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tételére nincs mód, vállalkozás fizesse vissza a fogyasztó számára a termék vételárát.
Kis Árnyékolástechnika Nagykereskedelmi Kft.7900 Szigetvár, Rákóczi u. 7/3A fogyasztó 2020. 06. 17-én előterjesztett kérelmében előadta, hogy a vállalkozással 2019. 02. 11-én szerződést kötött lakóingatlanában fehér műanyag redőny beszerelésére. A vállalkozási díj 380.000,- Ft volt Szerződéskötéskor a 100.000,- Ft-ot megfizetett. A vállalkozás a szerződésben az elvégzett munkára 12 hónap garanciát vállalt. A vállalkozás a szerződést 2019. 05. 08-án teljesítette. A vállalkozó teljesítésekor a fogyasztó a fennmaradó vállalkozói díjat megfizette. A fogyasztó a munka elvégzését követően észlelte, hogy hibás teljesítés történt. A felek egybehangzó állítása szerint a fogyasztó megkeresésére a vállalkozás képviselő egy alkalommal a helyszínes megjelent és javítást végzett. A redőny és a szúnyogháló továbbra sem volt hibamentes: a szúnyogháló nem záródott, a redőny féloldalasan leesett. A fogyasztó fentieket telefonon többször is jelezte a vállalkozásnak, de az nem végzett javítást. A fogyasztó 2020. 06. 08-án kelt levelével elállt a szerződéstől, kérte a termék leszerelését és a vállalkozói díj visszafizetését. A Fejér Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa ajánlja a vállalkozásnak, hogy a fogyasztó által megküldött részletes hibajegyzék kézhezvételétől számított 30 napon belül intézkedjen a hibák kijavításáról saját költségére.Szinga Sport Kft.
1038 Budapest, Tündérliget utca 2.A fogyasztó 2020. 08. 27-én előterjesztett kérelmében előadta: 2020. 02.20-án vásárolt egy márkás férfi edzőcipőt 14.990 Ft-ért, azonban a cipő 4 hónap alatt a varrásnál elszakadt. A vállalkozás által a minőségi kifogás kivizsgálására felkért Kiss Béla igazságügyi szakértő (2120 Dunakeszi, Garas utca 2., ig.sz.: 007374) az általa elvégzett vizsgálat alapján azt a megállapítást tette, hogy a vásárló reklamációja nem megalapozott. A Fejér Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa ajánlja a Vállalkozásnak, hogy a jelen ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse vissza a fogyasztónak a 2020. február 20-án vásárolt cipő teljes vételárát, 14.990 Ft-ot.


E.ON Kereskedelmi Kft.
1134 Budapest, Váci u. 17.

A fogyasztó 2019. nyarán megkereste az EON Energiakereskedelmi Kft-t, hogy ingatlanában a gázfűtés kiváltása végett napelemeket kíván felszereltetni. A fogyasztó a kft. által tanácsolt 12 napelem helyett 14 db-ot rendelt meg. A fogyasztó ezt követően 2019.04-10-én megkötötte a kivitelezési szerződést. A napelemes rendszer élesítésére 2019.08. 10-én került sor. Ekkor szerelte fel a vállalkozás azt a mérőt, melyen rögzítik a betáplált és az elfogyasztott energia mennyiségét egyaránt. A fogyasztó ezután 2020.szeptemberében megkapta a 2020.09.03-án kelt elszámoló számlát, mely szerint 89.949,- Ft fizetési kötelezettsége áll fenn. A fogyasztó a 2020. 11. 02-én a kft ellen előterjesztett panaszában az ügy kivizsgálását kérte. Panaszához csatolta a kivitelezési szerződést és üzembe helyezéssel kapcsolatos iratokat. Csatolta továbbá az E.ON Solar-tól az e-mailen bejelentett reklamációjára kapott válaszlevelet, mely szerint a felszereltetett rendszer 2019.09.01. napjától 2020. 08. 21-ig tartó időszakban kb. 5250 kWh energiát termelt. 
PORSCHE HUNGÁRIA Kft.1139 Budapest, Fáy u 27A fogyasztó 2020. 07. 03-án előterjesztett kérelmében előadta, hogy a 2014. 09. 13-án vásárolt egy Skoda Octavia 1.6 CRDi típusú személygépkocsit, amelyet 2011. 11. hónapban gyártottak és 2012. 02. 07-én helyezték forgalomba. 2020. 04. hónapban a gépjármű mosása közben észlelte, hogy a gépkocsi csomagtartó fedele rozsdásodik, a festés bal és jobb oldalon egyaránt repedezett, hasonló jelenség észlelhető a rendszámtáblánál s van, ahol már csak a rozsdás lemez látszik. A márkaszervizben arról tájékoztatták, hogy a hiba kijavítása csak a csomagtartó lemez bontása után lehetséges, ami 15-20 ezer forintba kerül. A 12 éves átrozsdásodási garanciával kapcsolatos kérdésére a szerviztől nem kapott választ, ezért a vállalkozáshoz fordult. A vállalkozás pontosan tájékoztatta a garancia tartalmára vonatkozóan, egyúttal kérte a gépkocsin elvégzett karbantartások számláit és munkalapjait. Ezeket a fogyasztó nem tudta átadni, mivel a gépkocsit a család ismerős autószerelője gondozta és említett dokumentumok nem álltak rendelkezésre. A vállalkozás az igényt a fentiek ismeretének hiányában elutasította. Kérte panasza kivizsgálását.  A Fejér Megyei Békétető testület ajánlja a vállalkozásnak, hogy a döntés kéezhezvételétől számított 30 napon belül a fogyasztó panaszát érdemben vizsgálja meg saját költségére, különös tekintettel arra, h ogy a fogyasztó által felfedezett hiba a fényezési vagy az átrozsdásodási garancia körébe esik-e és a vizsgálat eredményének megfeleően járjon el.

Tool City Kft.2335 Taksony, Völgy utca 5630/2.A fogyasztó előadta, hogy a vállalkozástól interneten (Szerszám X Webáruház) keresztül  34.990.- Ft vételáron vásárolt egy Hegesztő 200 Amper megnevezésű terméket, mely már az átvétel napján sem működött megfelelően, ezért jelezte azt a vállalkozás részére, hogy eláll a szerződéstől. A készülék visszaküldése után a vállalkozás a készüléket használtnak minősítette, melyen a munkakábelt cserélni szükséges, így a vételár visszafizetés helyett a kábel cseréjét, vagy annak ára visszatérítését ajánlotta fel. A fogyasztó jelezte a készülék hibátlan állapotát, melyről a visszaküldés előtt fényképfelvételt készített, ezért az igénye elutasítását nem fogadta el. AJÁNLÁS: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy a hegesztő 34.990.- Ft-os vételárát az elállási jog gyakorlása folytán fizesse vissza a fogyasztó részére, címére a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül postai úton.
HUSR Kft.4032 Debrecen, Mikszáth K. u. 29.Fogyasztó előadta, hogy a vállalkozás által rendezett fesztiválon (sporteseményen) való részvételért 96,9 EUR-t fizetett. A fesztivál azonban a koronavírus járvány miatt elmaradt és többszöri kérése ellenére a vállalkozás nem hajlandó visszafizetni az általa számlákkal bizonyíthatóan megfizetett összeget. AJÁNLÁS: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy a döntés kézhezvételétől számított 14 napon belül fizesse vissza fogyasztónak az eredetileg 2020. április 4-5. dátumra kitűzött, ám ezen időpontban elmaradt Veszprém Sprint Honor Race és Veszprém Super Honor Race eseményekre nevezési díjként kifizetett összesen 96,9 EUR összeget.
HGKH Kft.1164 Budapest, Simongát u. 2.A fogyasztó kérelmében előadta, hogy a vállalkozás székesfehérvár „Korrekt outlet” üzletében vásárolt egy mosogatógépet, melyet csak a 2019. novemberében történő üzembe helyezésétől kezdődően használt és 2020. januárban „E4” hibakód jelent meg, melyet elhárítani nem tudott. Telefonon több alkalommal egyeztetett az üzlettel, azonban azt javításra nem vitték el, valamint 15 000 Ft-os bevizsgálási költségről tájékoztatták. Tekintettel arra, hogy a készülék álláspontja szerint garanciális, ezért ezt nem fogadta el és a Békéltető Testülethez fordult annak érdekében, hogy a javítás megtörténjen. AJÁNLÁS: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy a fogyasztó részéről a vállalkozástól vásárolt mosogatógép hibájának feltárásáról, javításáról elsősorban a fogyasztó lakcímén gondoskodjon a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a fogyasztóval egyeztetettek szerint, annak eredménytelensége esetén pedig szállítsa el és vissza a készüléket a javítás elvégeztével külön költségtérítés nélkül.
Shoebox Kft.1033 Budapest, Szőlőkert u. 9.A fogyasztó  38.990,- Ft vételárért vásárolt egy pár Adidas márkájú félcipőt. A termék meghibásodott, ezért a fogyasztó minőségi kifogást jelentett be és kérte a termék cseréjét.  A minőségi kifogásról felvett jegyzőkönyvben a hiba leírásaként rögzítésre került: „Mindkét cipő talpa válik le.”  A vállalkozás a csereigényt elutasította, de a termék javítását vállalta. A javítás megtörtént, de a fogyasztó nem volt vele megelégedve, ezért ismét fogyasztói kifogást jelentett be. Ebben előadta, hogy a javítást nem megfelelően kivitelezték, a talp egyenetlen, mivel a javítás során az eredeti talprészt megsértették, ezért kérte a termék cseréjét. A vállalkozás a második kifogást elutasította. AJNÁNLÁS: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy jelen döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a lábbeli vételárának 85 %-nak megfelelő mértékében a fogyasztó választása szerint ugyanilyen, vagy másik termékre cserélje ki.
László Attila8092 Pátka, Petőfi Sándor u. 106.A fogyasztó kérelmében azzal fordult a Békéltető Testülethez, hogy a vállalkozási szerződést kötött  a vállalkozással a házának külső felújításával kapcsolatban, mely tetőfestést, szigetelést, lábazat kővel való kirakását és a ház körüli járda betonozását foglalta magába azzal, hogy a vállalkozói díjat 540.000.- Ft-ban, míg az anyagköltségek 743.000.- Ft-ban határozták meg. A vállalkozó átvett a fogyasztótól 800.000.- Ft-ot, azonban a szerződésben rögzített munkából a színezést, lábazat kővel való kirakását és a beton járda készítését nem végezte el, többszöri megkeresésre sem folytatta a megkezdett munkát, ezért a fogyasztó a Békéltető Testülethez fordult, és kérte 260.000.- Ft megfizetését a vállalkozástól, mert az anyagköltségre átvett összeg ennyivel haladta meg a tényleges költségeket. AJNÁLÁS: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy a fogyasztó részére fizesse vissza az épületfelújításra kötött vállalkozási szerződés kapcsán meg nem vásárolt és így le nem szállított anyagok fogyasztó részéről megfizetett ellenértékéből 260.000.- Ft-ot postai úton a fogyasztó lakcímére.
Multicolor Gránit Bt.8000 Székesfehérvár, Béla út 16.A fogyasztó kérelemmel fordult a Békéltető Testülethez, amelyben előadta, hogy szerződést kötött a vállalkozással síremlék felállítására. A síremlék felállítását követően a fogyasztó azt tapasztalta, hogy a fejrész és gyertyatartó színe jelentősen eltér a síremlék többi részétől. Kérelme ezen részek kicserélésére irányult.
A fogyasztó a meghallgatáson megjelent és szóbeli előadásában a kérelmét módosította tekintettel arra, hogy időközben másik szakemberrel megvizsgáltatta a síremléket, aki megállapította, hogy a fedlapként elhelyezett gránit minősége sem megfelelő. Erre tekintettel a fogyasztó igényét a vállalási ár visszatérítésére módosította. AJÁNLÁS: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a sírkő hibáját javítsa ki. Amennyiben a javítást nem végzi el határidőben, a fogyasztó a javítást mással elvégeztetheti és ennek valamennyi költségét a vállalkozás köteles viselni.
Kartago Tours Zrt.1076 Budapest, Thököly út 21.A fogyasztó kérelmében előadta, hogy egy hétre ment a családjával Görögországba,  melyre nézve a vállalkozással utazási szerződést kötött. Az utat a vállalkozás katalógusa és a vállalkozás által részére küldött árajánlat alapján választotta ki. A fogyasztó előadta, hogy nem az utazási irodában megbeszéltek, a katalógusban rögzítettek szerint történt részére szolgáltatás, nem azt kapta, amire számított. Az idegenvezető nem foglalkozott velük, mivel kiestek abból a zónából, amivel az idegenvezető foglalkozott. A fogyasztó panaszát követően az idegenvezető felár ellenében ajánlott egy másik szállodában szálláslehetőséget, melyet a fogyasztó nem fogadott el. A félpanzióval sem volt elégedett. Meleg reggeli nem volt, csupán dzsemek, felvágottak és sajtok minden reggel változatlanul. Vacsora lehetőségekből nem lehetett választani, egy lehetőség volt, ha nem ízlett, nem tudtak fogyasztani. A leírás szerint több menüpontos vacsorát kellett volna a szállásnak biztosítania. A szobára vonatkozóan a fogyasztó előadta, hogy nem zuhanykabinos fürdőszobát kaptak, hanem egy zuhanyfüggönyös fürdőt. A szellőző el volt takarva, a fogyasztók rájöttek, hogy a túloldalon toalett helyiségek voltak, ahonnan a takarás nélkül át lehetett látni. A vállalkozás 10 % visszatérítés ajánl fel a befizetett út alapárából a fogyasztó részére, ezenfelül pedig egyszeri 5 %-os kedvezményt amely bármely útra vonatkozhat egy éven belül.A fogyasztó nem fogadta el a vállalkozás ajánlatát. AJÁNLÁS: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül térítsen vissza a részvételi díjból 80.000,- Ft-ot a fogyasztó részére.
Füzesi Autó Kft.8000 Székesfehérvár, Sziget u. 15. Fszt. 1.A fogyasztó kérelmében előadta, hogy külföldről behozott használt gépjárművet vásárolt a vállalkozástól.  Már hazafelé menet is tapasztalt kattogó hangokat. Jelezte a vállalkozásnak panaszát, aki hajlandó lett volna visszavásárolni a gépjárművet, azonban a fogyasztó ekkor még nem akart  elállni a vételtől, mert úgy gondolta, hogy kisebb hibáról van szó, mely javítható. A fogyasztó autószerelőtől kért ajánlatot a hibák kijavítására, aki arról tájékoztatta, hogy előreláthatólag 1.500.000,- Ft-ba kerülne a szükséges javítási munkálatok elvégzése. A fogyasztó kéri a gépjármű vételárának visszatérítését és a javításokra eddig kifizetett összegek megfizetését, összesen 1.200.000,- Ft-ot, ennek fejében visszaadja a gépjárművet a vállalkozás részére. AJÁNLÁS: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse vissza a fogyasztó részére a gépjármű vételárát, 900.000,- Ft-ot, valamint kártérítésként fizessen meg 221.000,- Ft-ot, a fizetéssel egyidejűleg a fogyasztó visszaadni tartozik a gépjárművet a vállalkozás részére.
Prawax Kft.1141 Budapest, Szugló u. 82.A fogyasztó 2019. 06. hónapban interneten megrendelt egy benzines fűrészgépet a vállalkozástól. A vállalkozás a terméket futárral küldte meg a fogyasztónak, aki a terméket 2019. 06.13-án vette át. A fogyasztó a csomagolás kibontása után megállapította, hogy a terméket nem alkalmas a tervezett használatra, ezért mindjárt vissza is akarta azt vitetni a feladónak, ezt azonban a futár nem vállalta. Ezért a fogyasztó 2019. 06. 15-én postára adta a terméket és kérte a termék vételára visszafizetését. A vételárat nem kapta vissza. AJÁNLÁS: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy jelen döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül 25.337,- Ft-ot (azaz huszonötezer-háromszázharminchét forintot) utaljon vissza a fogyasztó ………………………. számú bankszámlájára.
Incze-Car Kft.7623 Pécs, Szendrey J. u. 42. 2/10.A fogyasztó 2019. 06. 11. napján a vállalkozástól 170.000,- Ft vételáron megvásárolta a …. frsz-ú  Suzuki Swift  1,3 GLX  típusú 1994-es évjáratú személygépkocsit. A szerződéskötéskor a vállalkozás a fogyasztót a termék hibáiról nem tájékoztatta. Rövid idejű használatot követően a gépkocsi kormánya félrehúzott. A fogyasztó a „KOV-KA” Autó Kft-vel 2019. 07. 26-án a gépkocsit átvizsgáltatta. A szerviz ennek során megállapította, hogy a szgk. a közúti közlekedésre alkalmatlan. A fogyasztó szociális helyzete miatt a javítást csak később tudta elvégeztetni, ennek költségei 150.000,- Ft-ot tesznek ki. AJÁNLÁS: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a fogyasztó által számlával igazolt, 150.000,- Ft-ot meg nem haladó javítási költségeket fizesse meg a fogyasztó részére.
Bau Rezidencia Kft.8000 Székesfehérvár, Kossuth út 14.A fogyasztó 2017.06.09-én vállalkozási szerződést kötött a vállalkozással, mint kivitelezővel a családi házuk felépítésére.Az építkezés utolsó szakaszában a vállalkozó anyagi nehézségekre hivatkozva – a teljes vételár kifizetése ellenére – sem fejezte be a kivitelezést. Hibát és hiányosságot is jelezték több alkalommal a fogyasztók a vállalkozás részére, azonban ezek megjavítására, illetve pótlására nem került sor.
AJÁNLÁS: 1) A vállalkozás fizessen meg a jelen határozat átvételétől számított harminc napon belül a fogyasztók részére 260.520,-Ft-ot.
2) A vállalkozás végezze el – a jogszabály alapján fennálló jótállási kötelezettsége alapján – az alábbi munkákat, javítsa ki az alábbi hibákat a jelen határozat átvételétől számított harminc napon belül a 2017.06.09-én kelt vállalkozási szerződésben megjelölt építmény esetében:
a) a konyhai nyílászárók javítását a fogyasztók által az eljárás keretében becsatolt árajánlatban rögzítettek szerint,
b) festő és mázoló javítási munkákat fogyasztók által az eljárás keretében becsatolt árajánlatban rögzítettek szerint,
c) WC ajtók visszajavítását mindkét helységben 2 db egyforma magas ajtóra,
d) monoblokkos WC-tartály szivárgását javítsa meg,
e) radiátorok csőtakaróját pótolja,
f) a lakóhelységekben  a parketta szegélyeket fejezze be a látható és nem látható helyeken,
g) a padlásfelbúvó esetében végezze el a helyes méretre igazítást.
3) A vállalkozás jelen határozat átvételétől számított harminc napon belül a folytassa le a 2017.06.09-én kelt vállalkozási szerződésben megjelölt építmény esetében az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint a műszaki átadás-átvételt és adja át a jogszabályban megjelöltek szerint az építményt a fogyasztók részére az előírt nyilatkozatokkal és dokumentumokkal együtt.
4) A vállalkozás jelen határozat átvételétől számított harminc napon belül tegyen eleget a  1997. évi LXXVIII. törvény és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet előírása szerint az építési naplóvezetési (kitöltési) és lezárási kötelezettségének.
EON Áramszolgáltató Zrt.1134 Budapest, Váci út 17.A vállalkozás a fogyasztó tulajdonát képező ……. sz. alatti ingatlanban mint fogyasztási helyen 2018. 07. 30-án mérőleolvasást végzett. Ennek alapján a vállalkozás kiállította a 110301945738. sz. számlát 386.753,- Ft összegben. Ezt a fogyasztó sokallotta és panaszt jelentett be. A vállalkozás munkatársai ellenőrizték az árammérőt. Ezután a vállalkozás értesítette a fogyasztót, hogy követelése jogszerű, majd részletfizetési megállapodást küldött részére. A fogyasztó az 1-5. és 7-9. részleteket a teljesítési határidőt megelőzően, míg a 6. részlet esetében 14 nap késedelemmel befizette. A vállalkozás a fogyasztási helyet lekapcsolta a hálózatról. AJÁNLÁS: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a fogyasztó részére 11.208,- Ft-ot fizessen meg.
Róka 69 Kft.7251 Kapospula, Jókai u. 1.A fogyasztó a vállalkozás által működtetett webáruházban a faszacuccok.hu honlapon megrendelt egy Venom polót 6.990,- Ft vételáron, melyet előre fizetéssel a vállalkozásnak átutalt. A vállalkozás a terméket az ÁSZF-ben vállalt 30 napon belül nem küldte meg. A fogyasztó e-mailben többször érdeklődött megrendelése teljesítése várható időpontjáról, majd elállt a szerződéstől és kérte az előre teljesített összeg visszautalását. Erre  a vállalkozó e-mailben tett ígérete ellenére sem került sor. A fogyasztó vételár visszatérítését kérte. AJÁNLÁS: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy jelen döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse vissza a fogyasztó részére a termék vételárát.
Lasselsberger-Knauf Kft.8200 Veszprém, Házgyári út 9.A fogyasztó a vállalkozás által gyártott  Knauf Siliconata kapart, 1,5 mm-es szemcseméretű, fehér színű vakolatot vásárolt. A vételt megelőzően konzultált a vállalkozás képviselőjével megelőzően színkártyán kiválasztott 3 színkódból színmintát kért és a kivitelező ezt gipszkarton lapon bemutatta részére. Ennek alapján választotta ki a vakolat színét és rendelte meg. Felhasználást megelőzően a kiszállított vödrökön is ellenőrizte a színkódot, struktúrát, mindent rendben talált. Az eredmény sárgásabb lett, amelyet a fogyasztó nem tud elfogadni. AJÁNLÁS: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül 341.598,- Ft-ot (azaz háromszáznegyvenegyezer-ötszázkilencvennyolc forintot) fizessen meg a fogyasztó részére.
CCC Hungary Shoes Kft.1123 Budapest, Alkotás u. 53.A fogyasztó a vállalkozás Székesfehérvár, Palotai u. 1. sz. alatti cipőboltjában 10.900,- Ft vételáron vásárolt egy pár Jenny Fairy  cipőt. A cipő az meghibásodott. A fogyasztó   fogyasztói kifogást jelentett be és kérte a termék vételára visszafizetését. A vállalkozás a kifogást megalapozatlannak találta és elutasította. AJÁNLÁS: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy jelen döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a lábbeli vételárának 90 %-nak megfelelő mértékében a fogyasztó választása szerint ugyanilyen, vagy másik termékre cserélje ki.
CCC Hungary Shoes Kft.1123 Budapest, Alkotás u. 53.A fogyasztó a vállalkozás Székesfehérvár, Palotai u. 1. sz. alatti cipőboltjában 16.500,- Ft vételáron vásárolt egy pár GO SOFT WI16-FOOTER-01  megjelölésű  cipőt. A cipő meghibásodott. A fogyasztó fogyasztói kifogást jelentett be és kérte a termék vételára visszafizetését. A vállalkozás a kifogást megalapozatlannak találta és elutasította. AJÁNLÁS: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy jelen döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a lábbeli vételárának megfelelő mértékében a fogyasztó választása szerint ugyanilyen, vagy másik termékre cserélje ki.
AAA Autó Kft.2151 Fót, Fehérkő u. 1.A fogyasztó a vállalkozástól 1.602.999,- Ft vételáron megvásárolta a ……… frsz-ú  Mercedes AA 160 CDI típusú személygépkocsit. A gépkocsival együtt 2 db kulcs került átadásra. Az egyik kulcs átadáskor nem működött, a vállalkozás javaslatára a fogyasztó részéről történt elemcsere után sem. Erről a fogyasztó fogyasztói kifogást jelentett be. Ezt a kifogást a vállalkozás elutasította. Az átvételt követően a  székesfehérvári  Pappas szakszervizben  megállapították, hogy az egyik kulcs működik nem de nem ehhez az autóhoz való.  A fogyasztó az irányjelzők hibás működése miatt is kifogást jelentett be. Erre válaszadás nem történt. A fogyasztó beadványában kérte hibás kulcs kiiktatása valamint az új kulcs elkészítése költségét kérte. AJÁNLÁS: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy jelen döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a fogyasztó által számlával igazolt 50.000,- Ft + 2.300 Ft-ot, valamint az irányjelző javításával összefüggő, indokolt és számlával igazolt költségeket fizesse meg a fogyasztó részére.
Multicolor Gránit Bt.8000 Székesfehérvár, Béla út 16.A fogyasztó  vállalkozási szerződést kötött a vállalkozással egy kripta elkészítésére.  A vállalkozás a teljesítéssel késedelembe esett, az építményt  ……… napján adta át. A fogyasztó a vállalkozási díj egészét megfizette a vállalkozás részére. A fogyasztó megállapította, hogy hibás teljesítés történt: a kripta alapját nem megfelelően készítette el, beton helyett kavicsfeltöltést alkalmazott, a fedőlap lejtése nem megfelelő,megáll rajta a víz, a hátsó oldal megrepedt, a kripta fedőlapján több helyen repedés észlelhető.
A fogyasztó ezért kérte a vállalkozást, hogy előzetesen egyeztetett időpontban a helyszínen tekintsék meg az ingatlant, ettől azonban a vállalkozás elzárkózott és visszautasította a hibák kijavítására irányuló fogyasztói igényt is. AJÁNLÁS: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a vállalkozási szerződés hibás teljesítését szüntesse meg, az összes felmerült hibát javítsa ki.

2019.

Rákos Loretta8891 Bánokszentgyörgy, Hegyalja u. 33.A fogyasztó a következő hirdetés alapján „Tölgy kályhakész parkettaszél-tűzifa ingyenes 3,4×1,95×0,95 platóval 76.500,-Ft/plató 06/30/742-1064, EUTR -AA 1928303” a vállalkozástól tűzifát rendelt meg. A termék átvételét követően észlelte, hogy sem minőség (gyújtós méretet kapott) sem mennyiség (kb. 3,6 m³ került leszállításra) tekintetében nem a megrendelés szerinti teljesítés történt. Ezután fogyasztó kifogást jelentett be és kérte, hogy szállítsák vissza a terméket vagy egészítsék ki tűzifa méretű fával. A vállalkozás a kifogást elutasította. Ajánlás: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy jelen döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a fogyasztó részére fizessen vissza 30.000,- Ft-ot, mivel mennyiségi és minőségi hibás teljesítés történt.
Lévai Barnabás3743 Ormosbánya, Jókai u. 1.A fogyasztó 2017. évben a vállalkozástól megrendelte a ……………. sz. alatti ház felújítását. A fogyasztó az elvégzett munkákat a helyszínen 2017. 10. 18-án kívánta átvenni. A vállalkozás a helyszínen nem jelent meg, a kulcsokat nem adta át. A fogyasztó a megrendelés teljesítésével kapcsolatban a következőket állapította meg:
– 26² m burkolásához szükséges greslapot vásárolt, ebből 18 m² került lerakásra, a többi anyag eltűnt.
– a vállalkozásnak előzetesen 25.000,- Ft-ot egyes anyagokra, ezzel szemben a vállalkozás 18.920,-Ft-al számolt el.
– a vállalkozás a részére anyagra illetőleg munkadíjra megfizetett összegekről nem számolt el, a vállalkozói díjról számlát nem adott
– az elvégzett munka minőségileg hibás, egyes munkákat újra el kell végeztetni.
A fogyasztó a vállalkozás részére fogyasztói kifogást terjesztett elő, mely nem járt eredménnyel. Ajánlás: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen meg a fogyasztó részére 226.865,- Ft-ot.
Extreme Digital Zrt.1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.A fogyasztó azzal fordult a Békéltető Testülethez, hogy rendelt a vállalkozástól egy LG 55UJ6517 UHD 3.5 SMART Active HDR Bluetooth LED televíziót 199 990 Ft vételárért, melyet május 24-én szállítottak ki a részére a vállalkozás által megbízott futárszolgálat útján. A doboz oldala sérült volt, ezt azonban átvételkor tanúk jelenléte ellenére sem tapasztalta a fogyasztó, csak később az átvétel napjának délutánján a kicsomagoláskor. Ezen túl a képernyő is megsérült, melyen a csomagolás sérülésétől a sarok felé tartó repedést tapasztalt a fogyasztó. Még a szállítás napján jelezte a problémát a szállító felé, erre választ csak kapott, melyben kérték a fuvarlevelet. A dokumentum nem tartalmazta a választható két opció egyikét sem, vagyis nem került megjelölésre sem az, hogy a csomag sérült, sem az, hogy az sértetlen. A szállító a panaszt elutasította, majd a fogyasztó elállt a szerződéstől, amelyet a vállalkozás visszautasított azért, mert a vásárlástól számított 14 nap már eltelt. Ajánlás: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy a határozat kézhetvételétől számított 30 napon belül vizsgálja ki a szállítást végző fuvarozó bevonásával, hogy milyen dokumentumok igazolják a sérülésmentes kiszállítást tekintettel arra, hogy a csomagolás sérülésének időpontja meghatározó jelentőségű a kárveszély viselése szempontjából. A vizsgálat térjen ki arra is, hogy mi lehet az oka a fuvarlevelek különbözőségének, illetve  mi igazolja a kitöltés dátumát. Amennyiben a csomagolás és ezzel együtt a készülék sérülésmentes átadását alátámasztani nem tudják, úgy indokolt a készülék javítása/cseréje.
Magyar Üdülési Jog Szövetség Kft.1043 Budapest, Lórántffy Zs. u. 15/B.A fogyasztó és férje határozott időre szóló megbízási szerződést kötöttek a vállalkozással  üdülőhasználati joguk értékesítésére.  Felek a megbízási díjat 240.000,- Ft-ban határozták meg, mely összeg 50 %-át a fogyasztónak a szerződés megkötésekor kellett megfizetni, másik felét pedig az üdülési jog értékesítésekor a vételárból történő levonással. A szerződés IV. fejezetében felek megállapodtak, hogy amennyiben a vállalkozás nem teljesíti szerződéses kötelezettségeit,  a megbízási díjat köteles visszafizetni. A fogyasztó a megbízási díj 50 %-át számla alapján megfizette.
A vállalkozás a kötelezettségét nem teljesítette, ezért a fogyasztó felmondta a szerződést és kérte a megfizetett megbízási díjrészlet visszafizetését.  A vállalkozás a megbízási díjat nem fizette vissza és a fogyasztó telefonon sem tudta elérni.
Ajánlás: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse vissza a fogyasztó részére a kérelemben megjelölt összeget.
Vöröskő Kft.8200 Veszprém, Pápai út 36.A fogyasztó 184.999,- Ft vételáron vásárolt egy hűtőszekrényt. A terméket a vállalkozás megbízottja egy napos késedelemmel a fogyasztóhoz kiszállította, aki azt átvette. A fogyasztó ezt követően észlelte, hogy nem azt a terméket kapta, amelyet kiválasztott.
A fogyasztó a készüléket nem helyezte üzembe, hanem azonnal kifogást terjesztett elő: ebben előadta, hogy sem méretben, sem energiaosztályban nem azt a terméket kapta, továbbá késtek a kiszállítással is, melyről nem értesítették. Panaszát telefonon is előterjesztette és kérte a kártalanítását. A vállalkozás a kifogást elutasította. A levélben a fogyasztót arról tájékoztatta, hogy a bolt munkatársaival történt előzetes egyeztetés után általa kiválasztott termék került megvásárlásra és a számlázásra, s a fogyasztó által hivatkozott másik termék az üzletben a vásárlás pillanatában nem volt elérhető. Mivel a kiszállítás megvalósult, annak költségét sem tudja visszatéríteni. Ajánlás: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse vissza a termék vételárát a fogyasztónak, egyidejűleg szállítsa vissza a terméket a fogyasztótól.
E.ON Energiakereskedelmi Kft.1134 Budapest, Váci út 17.A fogyasztó kérelemmel fordult a Békéltető Testülethez, amelyben előadta, hogy 2018. 02. 23. és 2018. 05.29.  közötti időszakban 1334 Kwh fogyasztást állapított meg és számlázott a Szolgáltató. Mérőcsere történt 05.29.-én  az ingatlanon és a leszerelt mérőóra záró állása alapján került a fogyasztás megállapításra. …………. iktatószámú iratában maga a Szolgáltató is jelezte, hogy az érintett időszakban a fogyasztás a korábbi időszakhoz képet lényeges emelkedést mutatott. A fogyasztó előadta, hogy vitatja a számlát, amit a régi mérő alapján állítottak ki. Az épületben a vonatkozó időszakban nem tartózkodott senki, erről a szomszédok nyilatkozatát becsatolja. Az óra olyan helyen van, hogy a vállalkozás bármikor hozzáférhet. Csak az új mérőórára ajánlotta fel a vállalkozás a bevizsgálást, a régi leszerelt órára nem. Értesítőt csak a mérőóra cseréjéről kapott, a mérésekről nem. Megbízásából jelen volt a mérőóra cseréjekor ……. vállalkozó. Előadta, hogy minden új a házban, nincs zárlatos vezeték, felkértek egy szerelőt  akinek a mérése alapján megállapítható, hogy a hálózatban lévő hiba nem okozhatta a magas fogyasztást, ezért a régi mérőóra fogyasztás mérését, illetve az erről kiállított számlát továbbra is vitatja. A mérőhelyi adatlapon nem szerepel a záró állás, azt külön okiratban sem közölték, csak a számlán tüntették fel. A vitatott számla kézhezvételét követően azonnal jelezte a panaszát a szolgáltatónak. Ajánlás: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül járjon el a Vet. végrehajtására kiadott 273/2007. számú Kormányrendelet 2. melléklet 14.7. pontja alapján és bocsássa a fogyasztó rendelkezésére a 2018. május 29-én leszerelt fogyasztásmérő berendezés mérőóra állását és állapotát rögzítő fototechnikai vagy elektronikus felvételeket, ennek hiányában a fogyasztásmérő berendezés változatlan állapotban történő megtekintését tegye lehetővé. A vállalkozás ebben a vizsgálati időszakban függessze fel jelenlegi kikapcsolási eljárását a fogyasztóval szemben.
SHOEBOX Kft.1033 Budapest, Szőlőkert u. 9.A fogyasztó azzal fordult a Békéltető Testülethez, hogy a vállalkozástól vásárolt 19 990 Ft vételárért egy pár DOUBLE-PLAY, 42 megnevezésű lábbelit, melyeken rövid használat után a belső bélés elszakadt, kilyukadt, ezért a fogyasztó minőségi kifogásáról jegyzőkönyvet vettek fel. A javítást találta indokoltnak a vállalkozás, melyről gondoskodott is, azonban az a fogyasztó számára esztétikailag nem volt elfogadható, így két alkalommal ismételten előterjesztett panaszában kérte a vételár visszafizetését, melyet elutasítottak. A fogyasztó a javítás minőségét nem tudta elfogadni, elállási igényét elutasították, ezért a Békéltető Testülethez fordult. Ajánlás: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a javítás nem megfelelő minősége miatt a lábbelinek a fogyasztó által a vásárlás helye szerinti üzletben történő leadással egyidejűleg a lábbelit cserélje vagy a vételár erejéig vásárlási, visszafizetési lehetőséget biztosítson.
Garage Car Transporter Kft.1068 Budapest, Király u. 80.A fogyasztó a vállalkozástól 199.000,- Ft vételáron megvásárolt egy személygépkocsit.
A fogyasztó a gépkocsival már a vállalkozás telephelyéről nehezen tudott elindulni, mivel az akkumulátor nem volt működőképes. A gépkocsit a szerződéskötés előtt nem próbálta ki. A fogyasztó a szerződéskötést követő napon észlelte, hogy a gépkocsi szélvédője mögött elhelyezett eladási hirdetés szerinti extra felszerelések közül a 4 db hangszóró, a rádiósmagnó, a szervokormány, az ülésmagasság állítás, a velúr kárpit és a vezetőoldali légzsák eladáskori állapotában nem voltak beszerelve a gépkocsiba.
A fogyasztó először személyesen majd írásban jelentett be kifogást, ezt a vállalkozás elutasította. A fogyasztó beadvánnyal fordult a Békéltető Testülethez, amelyben a gépkocsi visszavétele mellett a vételár visszafizetését és a tulajdonosváltozással kapcsolatban felmerült valamennyi költsége megtérítését, másodlagosan pedig olyan felszereltségű autóra történő cserét kért, amely megfelel az eladó tájékoztatóban meghirdetett felszereltségi szintnek.
Ajánlás: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül saját költségén szakértő közreműködésével állapítsa meg, hogy a fogyasztó által kért felszereltségek milyen ellenértéket képeznek, majd azt fizesse meg a fogyasztó részére. Amennyiben ennek nem tesz eleget, úgy a fogyasztó által közölt összeget fizesse meg 15 napon belül a fogyasztó részére.
Extreme Digital Zrt.1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.A fogyasztó a vállalkozás által működtetett web áruházban megrendelt egy  játékkonzolt 77.900,- Ft vételáron. A játékkonzolt a vállalkozás 2017.11.25-én a fogyasztó címére utánvéttel kiszállította. A fogyasztó a terméket gyermekének vásárolta karácsonyi ajándéknak, ezért a játékkonzolt csak 2017. 12. 24-én helyezték üzembe. A termék nem működött megfelelően, ezért a fogyasztó kifogást jelentett be és kérte a termék vételára visszafizetését. A vállalkozás a fogyasztót a márkaszervizbe irányította, ahol arról tájékoztatták, hogy a terméket csak az USÁ-ban tudják megjavítani, ahova a gyártó előzetes értesítése után futárral szállítják ki. Végül a fogyasztó a terméket a vállalkozás budaörsi áruházába adták le és kérték a vételár visszafizetését. A vállalkozás a termék megjavíttatását vállalta és felajánlott 5 %-os kedvezménykupont nem akciós termékeire 2018.06.15-ig történő felhasználási lehetőséggel. A fogyasztó ezt nem fogadta el. Ajánlás: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy jelen döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a terméket adja át a fogyasztónak, illetve biztosítson a fogyasztó részére egy 20%-os kedvezménykártyát, melyet a fogyasztó 2018. december 31-ig felhasználhat.
Zubor és Társa Bt.1196 Budapest, Madarassy L. u. 9.A fogyasztó a vállalkozástól 127.000,- Ft vételáron a Toyota gyártmányú gépkocsijához vásárolta a motorblokkot.  A motorblokk a gépjárműbe történő beszerelését a fogyasztó megrendelése alapján a Rostás és Szabó Gépjárműjavító BT végezte. A fogyasztó előadása szerint már hazaúton problémák voltak a járművel, a szerelő arról tájékoztatta, hogy hengerfejes lehet. A fogyasztó kifogást jelentett be a vállalkozásnál, kérte a termék megvizsgálását vagy cseréjét. A vállalkozás a kifogást elutasította, továbbá a fogyasztó csereautó iránti igényét elutasította.  A fogyasztó ezt követően szakértői véleményt szerzett be, melyben begállapításra került, hogy a  „ a hengerfej  3 csavarja megszakadt,  miatta a motor hengerfejessé vált. Forralja a vízet, a hűtővíz olajjal szennyezett. A főtengely és a hajtókar csapágyában visszafordíthatatlan károsodás történt. A motor nem, vagy csak irreális áron javítható (kb. 1,2 millió forint). Véleményem szerint a motor már eredetileg is  hibásan került beépítésre, ezek a hibák azonban csak a használata során derültek ki.”
A szakvélemény eredményét közölte a vállalkozással. A felek között megállapodásra nem került sor. A fogyasztó 2018. 09. 19-én beadvánnyal fordult a Békéltető Testülethez, amelyben kártérítés megállapítását kérte: 174.000,- Ft-ot szerelési díj , 127.000,- Ft-ot a motorblokk vételára és 180.000,- Ft-ot a szakvélemény készítése fejében.
Ajánlás: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül független szakértővel a felek jelenlétében megtartott szakértői szemlét követően készíttessen szakvéleményt a meghibásodás okáról és a szakvélemény megállapításait követve járjon el.
Kapásné Kiss Sarolta2400 Dunaújváros, Szórád M. út 40.Felek közt  szerződés jött létre, melynek alapján a fogyasztó a  vállalkozástól megrendelte 4 db pólóing rövidebbre szabását. A vállalkozás a megrendelést elfogadta, a fogyasztóról méretet kívánt venni, a fogyasztó ehhez azonban nem járult hozzá. A vállalkozás ennek ellenére a megrendelést teljesítette. A fogyasztó az elkészült munkát a vállalkozó lakása lépcsőházában átvette. A fogyasztó a ruhadarabokat később felpróbálta és az elvégzett munkát nem találta megfelelőnek, mivel a mintának átadott pólóingnél jóval rövidebbek lettek. A fogyasztó telefonon kifogást jelentett be, majd levelében kártérítésként 49.540,- Ft megfizetését kérte, amit a vállalkozás elutasított. Ajánlás: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy a fogyasztóval előzetes időpont egyeztetést követően vegye fel a fogyasztó méreteit és végezze el a ruhaigazítást.
Dunanett Nonprofit Kft.2400 Dunaújváros, Budai N. A. u. 2.A fogyasztó részéről  érkezett kérelemben azzal fordult a Békéltető Testülethez, hogy 2019. június 3-án észlelte, hogy a …….. szám alatti ingatlanán képződött kommunális hulladékot 2019. június 1. napján nem szállította el a vállalkozás. Fogyasztó jelezte, hogy a szállítási díjakat rendezte, így a matrica hiánya nem lehet akadálya a szolgáltatás teljesítésének, azonban a következő szállítási napon, június 8-án sem történt teljesítés a vállalkozás részéről, ezért a Békéltető Testülethez fordult. AJÁNLÁS: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy vizsgálja felül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra való jogosultság igénybevételének feltételei ellenőrzését az általa alkalmazott munkaszervezési folyamatokra tekintettel, hogy a jövőben ne fordulhasson elő olyan helyzet, amely esetében a közszolgáltatási tevékenységet a vállalkozás nem látja el annak ellenére, hogy a jogosultságot a fogyasztó igazolja. Az elvégzett vizsgálatok eredményéről tájékoztassa a fogyasztót a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.
E.ON Energiakereskedelmi Kft.1134 Budapest, Váci út 17.A fogyasztó 2019. június 20-án kérelemmel fordult a Békéltető Testülethez, amelyben előadta, hogy a………. sz. alatti ingatlan 2012. évben került a birtokába. Az ingatlant üresen vette át sem háztartási, sem egyéb gép nem volt benne. 2019. év elején adásvételi szerződést kötött az ingatlanra, 2019 márciusában az új tulajdonosnak átadta az ingatlant. A tulajdonosváltozást közösen bejelentették az E.ON-nál, és lakossági fogyasztóként, rendszerhasználóként az új tulajdonos átvezetésre került. A vállalkozás később kézbesített fogyasztó részére egy 2019.04.12-én felvett jegyzőkönyvet, mely szerint az ingatlanon illegális áramvételezés történt, ezért fizessen 1.620.000,-Ft összegű kötbért a fogyasztó. Fogyasztó előadta, hogy a helyszíni ellenőrzésre értesítést nem kapott, és nem érti miért az ő nevére jött az értesítés, mikor már nem ő volt a fogyasztó, ellőtte három héttel átadta az ingatlant az új tulajdonosnak. AJÁNLÁS: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy jelen döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a fogyasztó terhére megállapított kötbérfizetési kötelezettséget törölje és vizsgálja felül döntését aszerint, hogy van-e jogalapja a követelésének és mely személlyel szemben.
GRX-Electro Kft.1117 Budapest, Budafoki út 56.A fogyasztó a vállalkozástól e-mailben történő megrendeléssel 102.990,- Ft vételáron utánvétellel vásárolt egy Bauknecht WMT EcoStar 6Z BW márkájú és típusjelű mosógépet. A fogyasztó a terméket még átvétel napján üzembe helyezte és az első két mosás után megállapította, hogy a gép a bal első sarkánál vizet ereszt és extrém hangosan centrifugál. Erről még aznap e-mail levélben értesítette a vállalkozást és bejelentette csere illetőleg javításigényét.  Ezt követően felek egyeztettek és ennek során kiderült, hogy a fogyasztó az üzemeltetés megkezdése előtt az ún. dobrögzítő csavarokat nem távolította el. A fogyasztó hivatkozott a jótállási jegy második ”FONTOS”  alcíme harmadik mondatára, miszerint a burkolat eltávolítása a garanciális jogok elvesztésével jár, továbbá az üzemeltetési segédlet hiányára s a termék cseréjét vagy a vételár visszafizetését kérte. AJÁNLÁS: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül saját költéségén gondoskodjon a készülék elszállításáról és vizsgálja felül a fogyasztó panaszát. Amennyiben a készülék javítható, a vállalkozás a javításról saját költségén gondoskodjon. Amennyiben a készülék nem javítható, úgy a terméket cserélje ki azonos típusú termékre vagy a vételárral azonos értékben a fogyasztó választása szerint egy másik termékre.
DPD Hungária Kft.1134 Budapest, Váci út 33. 2. em.A fogyasztó internetes megrendelés útján vásárolt 120.000,- Ft vételáron egy LUX típusú porszívót. A készülék meghibásodott, amit bejelentett az eladónak, és elküldte részére. A terméket a vállalkozás 2019. 03. 28-án küldte vissza. Kibontás után észlelte, hogy műanyag törmelékek találhatók a csomagban és az oldalburkolat nem illeszkedik a készülékhez. A fogyasztó az észrevételeit 2019. 03. 29-én e-mailen jelezte a vállalkozásnak. A vállalkozás a panaszt azzal utasította el, hogy a fogyasztó a reklamációt nem jelentette be 3 napon belül. A termék átvételéről dokumentum nem készült. A csomagoláson a termék törékeny volta fel volt tüntetve. A fogyasztó a Békéltető Testülethez előterjesztett panaszában kérte az eredeti állapot visszaállítását. AJÁNLÁS: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen meg a fogyasztó részére 30.000,- Ft-ot.
Bredák Bau 2018 Kft.8081 Zámoly, Petőfi S. u. 8.A fogyasztó kérelemmel fordult a Békéltető Testülethez, amelyben előadta, hogy 2a székesfehérvári Sz Autóudvarban vásárolt egy Hyundai Getz típusú gépjárművet. Az autó klímaberendezése a foglaló kifizetésekor működésképtelen volt, mely tény a foglaló lapon feltüntetésre is került azzal, hogy a javítást az eladó a saját költségén elvégzi. Az írásbeli megállapodás alapján a javíttatásra 2018. szeptember hónapban kellett volna sort keríteni, de ez nem valósult meg. AJÁNLÁS: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a klímaberendezéssel kapcsolatos vállalt javítási munkálatokat végezze el.
Modern Doors Kft.4546 Anarcs, Ady E. u. 112.A fogyasztó megrendelt a vállalkozástól 1 db Hi Sec fehér biztonsági ajtót. A beépítéskor az ajtó kerete körül a teljesen lágy purhab látszott kívül belül, ami a beépítés illesztési részeit takarta. A vállalkozás beépítést végző munkatársai szerint a kitüremkedett habot 24 óra elteltével le kell vágni s befejeződik a beépítés. Ezt a fogyasztó elfogadta és a termék és a beépítés ellenértékét bruttó 99.000,- Ft összegben készpénzben kiegyenlítette. Mivel a szerelők megkeresésre sem jöttek vissza, 01. 12-én szerdán a fogyasztó kezdte el a kitüremkedett hab levágását. A fogyasztó a tapasztaltak hatására levélben kifogást jelentett be. A vállalkozás a kifogást nem intézte el. AJÁNLÁS: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül az ajtó beépítését fejezze be és a szükséges utómunkálatokat végezze el.
Anubis Travel Kft.1024 Budapest, Kis Rókus u. 1. Fszt. 1.A fogyasztó kérelemmel fordult a Békéltető Testülethez, amelyben előadta, hogy problémák merültek fel a törökországi utazása kapcsán. Fogyasztó sérelmezte, hogy a szállásukat mintegy négyórás késéssel tudták csak elfoglalni, valamint az utolsó napon hajnali 2 óra 45 perckor ment érte a reptéri transzfer, így a lefoglalt 7 éjszaka 8 nap időtartamú utazásból a 7. éjszaka  elmaradt. Fogyasztó sérelmezte továbbá a szobafoglalás kapcsán felmerült adminisztrációs hibát is, ugyanis a szálloda rendszerében nem volt feltüntetve a nevére szóló szobafoglalás. AJÁNLÁS: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül 30.000,- Ft-ot térítsen vissza a fogyasztónak.
CCC Hungary Shoes Kft.1123 Budapest, Alkotás u. 53.A fogyasztó a vállalkozás cipőboltjában 7.832,- Ft vételáron vásárolt egy pár 2220899450061 JENNY FAIRY WS 102214-02  azonosítójelű és megnevezésű túracipőt. A cipő meghibásodott. A fogyasztó kifogást jelentett be és kérte a vételár visszafizetését.  A fogyasztói kifogásról készült jegyzőkönyvben a következők kerültek rögzítésre: „Mindkét cipő sarokrészén válik el a ragasztás, illetve a talpközepén a balosnak.” A vállalkozás a termék javítását vállalta. A fogyasztó a megjavított terméket átvette. A fogyasztó beadványában előadta, hogy a terméket  javítást követően sérülten kapta vissza, s a javítás minőségét is kifogásolta. Kérte az ügy kivizsgálását. AJÁNLÁS: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a lábbeli vételárának 50 %-nak megfelelő mértékében a fogyasztó választása szerint ugyanilyen, vagy másik termékre cserélje ki. Erről az értékről biztosítson utalványt a fogyasztó részére, melyet a fogyasztó 2019. december 31-ig felhasználhat.
Stone Concept Kft.2040 Budaörs, Gyár u. 2.A fogyasztó kérelmében azzal fordult a Békéltető Testülethez, hogy 2017. szeptemberében kötött szerződést a vállalkozással kvarc kompozit konyhapult gyártására, valamint annak beépítésére 719.251.- Ft vételárért. A használat során azt tapasztalta, hogy a mosogató alja indokolatlanul hamar elszíneződik, foltos lesz a pult többi elemével ellentétben. Ezt 2018. februárjában jelezte a vállalkozás részére, majd március 22-én egy kollégájuk hosszasan súrolta a mosogatót, azonban az eredeti állapotot már nem sikerült helyreállítani. A fogyasztó azt tapasztalta, hogy mivel a mosogató alját megcsiszolták, az elvesztette a kellő mértékű ellenállóságát a használat során fellépő hatásokkal szemben. Ezen felül 2018. novemberében a pult sarkából is letört egy darab, amit jelzett a cég részére azonban megnyugtató megoldás nem született, a mosogató felülete túl (indokolatlanul) érzékeny. AJÁNLÁS: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül, a fogyasztóval egyeztetett időpontban gondoskodjon a mosogató javításáról és ezzel a külső hatásoknak a pult többi részével azonos mértékű ellenállás kialakításáról vagy amennyiben ez nem lehetséges, úgy a mosogató cseréjéről.
MDO Kft.1132 Budapest, Váci út 30.A fogyasztó részéről kérelemben azzal fordult a Békéltető Testülethez, hogy rendelt a vállalkozás internetes oldalán keresztül egy ruhát ill. egy blúzt, melyet méretprobléma miatt visszavitt a vállalkozás üzletébe (ORSAY), ahol azt a tájékoztatást kapta a termék leadása után, hogy a vételárat részére két héten belül visszatérítik. Ennek ellenére ez a kérelem előtrejesztéséig nem történt meg, miközben a teljesítésről többször megerősítették. AJÁNLÁS: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy a fogyasztó részére a határozat közlésétől számított 15 napon belül fizessen meg 15.731.- Ft-ot az ………… számú számlájára.
Tóth Autópálya és Útépítő Kft.1063 Budapest, Szinyei Merse u. 10. as.2.A fogyasztó a tulajdonát képező ingatlanon végzendő munkákra írásbeli szerződést kötött a vállalkozással. A szerződésben az elvégzendő munkák részletesen nem lettek megjelölve. A fogyasztó a kocsibejáró meghibásodása miatt előbb telefonon, majd  ajánlott levélben fogyasztói kifogást jelentett be és kérte a munka kijavítását. A fogyasztó kérelemmel fordult a Békéltető Testülethez, amelyben előadta, hogy eredménytelenül  kéri a kocsibejáró kijavítását. A vállalkozástól kérte a kifizetett 850.000,- Ft vállalkozói díj visszafizetését és az egész udvarra terjedően a hibák kijavítását. AJÁNLÁS: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy jelen döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül kérjenek fel közösen szakértőt és vizsgálják meg a teljesítés állapotát és írják le a keletkezett hibákat, továbbá a feltárt hibák kijavítására kérjenek javaslatot. A szakértői vizsgálat költségét a vállalkozás viseli.
SZLT Trade Kft.2890 Tata, Naplókert utca 261/11.A fogyasztó azzal fordult a Békéltető Testülethez, hogy a vállalkozástól interneten keresztül megrendelt egy LED utcai világítás, térvilágítás (40W – hideg fehér) megnevezésű napelemes, fényérzékelő és mozgásérzékelőt melyhez magyar nyelvű, üzembehelyezésről szóló tájékoztatót nem mellékeltek, ezért a vállalkozás részére jelezte a hiányosságot. A levelére az ígéret ellenére nem válaszoltak érdemben, leírást nem küldtek és a terméket nem tudta üzembe helyezni, ezért a Békéltető Testülethez fordult. AJÁNLÁS: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen meg 14.990.- Ft-ot postai úton a fogyasztó részére, egyidejűleg a fogyasztó a terméket (LED világítás) a vállalkozás részére visszaküldi.
Feketéné Kakuk Erika4400 Nyíregyháza, Kórház u. 3.A fogyasztó vállalkozás által működtetett webáruháztól megrendelt egy  Nivo franciaágyat. A fogyasztó az átvételt követően a fuvarozó távozását követően észlelte, hogy a termék lábai hiányoznak. A fogyasztó a hiányosságot másnap telefonon jelezte a vállalkozásnak, amely egy hét elteltével postán küldte a lábakat. Felszereléskor derült ki, hogy a megküldött lábak nem a termékhez tartoznak. A fogyasztó kifogást jelentett be, melyben előadta: a felállításkor a lábak darabokra hullottak. Továbbá az internetes termékfotón az ágy falábakkal felszerelve látható. Kifogását a vállalkozás azzal utasította el, hogy a hiba a szakszerűlen összeszerelés miatt következett be és a hirdetési felületen. Bejelentésére azt a választ kapta, hogy nem szakszerűen szerelte össze és a vállalkozás 1000,- Ft/db + postaköltség fejében kész új lábakat küldeni. AJÁNLÁS: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy jelen döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a megrendelt termékhez tartozó eredeti lábakat küldje meg a fogyasztónak, valamint használati utasítást is csatoljon a termékhez.

2018.

Vállalkozás neveVállalkozás címeAz ügy rövid leírása és az ajánlás
Extreme Digital Zrt.1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.A fogyasztó 2017. 11. 24- én a vállalkozás által működtetett web áruházban megvásárolt egy Gaggia Brera automata kávéfőzőt. A kávéfőzőt használatba vette. Ki akarta próbálni a csészemelegítő funkciót, azonban ez nem sikerült neki. Ezért 2018.05. 23. napján a gép szervizelését végző Cady-Trade ’95 Kft-hez  fordult, amely a készüléket bevizsgálta és megállapította, hogy a készüléknek nincs olyan fűtőszála, amely a a csészemelegítő funkciót működtetné, továbbá a fogyasztó hibás használati útmutatóval rendelkezett, ezáltal a fogyasztó a vízkőtlenítő funkciót nem tudta használni. AJÁNLÁS: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy a fogyasztó által visszavitt termék tekintetében az átvételtől számított 30 napon belül a fogyasztói kifogást érdemben bírálja el azzal, hogy megvizsgálja a készüléket. Amennyiben nincs meg vagy nem működik a kifogásolt funkció a terméken, a termékjellemzésben szereplő paramétereknek megfelelő készülékre cserélje a készüléket a fogyasztónak.
Porsche Hungária Kft.1139 Budapest, Fáy u. 27.A fogyasztó vásárolt egy Volkswagen Golf Sportsvan típusú személygépkocsit. A Porsche Hungária Kft. vállalkozás 2017. 07. 18-án megkereste a fogyasztót a rögzítőfék szoftver frissítése végett. A Dunaújváros M8 Autócentrum Kft szervize 2017.08. 11-én frissítette a szoftvert, egyidejűleg tájékoztatta a fogyasztót, hogy a rádiót és a navigációs rendszert is át kell programozni, melyet ugyancsak elvégeztek. A korábbi és az új szoftver közötti különbségre vonatkozóan a fogyasztónak nem tudtak érdemi tájékoztatást adni. A fogyasztó ezt követően tapasztalta, hogy a TMC nem jelzi ki előre a forgalmi adatokat, mint azt korábban tette. Emiatt 2017 októberében két alkalommal is megkereste a frissítést végző szervizt, illetőleg egy alkalommal a gk. eladója szervizét, de problémájára érdemi választ nem kapott. AJÁNLÁS: Az eljáró tanács ajánlja a Porsche Hungária Kft. vállalkozásnak, hogy a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül állítsa vissza a gépkocsi rádió- és navigációs rendszerei szoftvereinek vonatkozásában azok tényleges használati állapotnak megfelelő (a TMC rendszer működőképessége), eredeti, frissítés előtti állapotát.
Extreme Digital Zrt.1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.A fogyasztó  2017 augusztusában vásárolt 600.000,- Ft-ért egy Samsung típusú TV-készüléket, melyet a vállalkozás megbízásából szállított ki egy futárcég. A készüléket a futár az utcán adta át a fogyasztónak, aki azt barátai segítségével vitte be az épületbe és azonnal ki is bontották. Ekkor derült ki, hogy a készülék képernyőjének jobb felső része be van törve, a szélétől sugár irányban. A problémát a fogyasztó telefonon 5 percen belül jelezte a futárszolgálatnak és a vállalkozásnak is. A futárszolgálat azt ígérte, hogy visszamennek a készülékért, ám ez elmaradt, a TV-ért senki nem jelentkezett. Másnap a fogyasztó külön levélben ismételte meg a panaszt a futárszolgálatnak, aki azonban azzal hárította el a fogyasztót, hogy egyrészt nem állnak vele szerződéses kapcsolatban (forduljon a vállalkozáshoz), másrészt a náluk lévő fuvarlevélen az szerepel, hogy a készülék csomagolása az átvételkor sértetlen volt, így nem látják megalapozottnak a panaszt. Ezt követően a fogyasztó a vállalkozáshoz fordult, tekintettel arra, hogy a nála levő fuvarlevélen semmilyen bejegyzés nem szerepel a csomagolást illetően, sem az, hogy sértetlen, sem az, hogy sérült. AJÁNLÁS: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a készüléket ugyanilyen típusú vagy annak hiánya esetén ezzel egyenértékű készülékre cserélje ki.
Transport Kft.2400 Dunaújváros, Raktár út 3.A fogyasztó a vállalkozástól 2017. 11. 06-án a Fejér Megyei Hírlapban megjelent hirdetés alapján 12 m³ tölgy tűzifát rendelt meg a vállalkozástól. A terméket 2017. 11. 08-án leszállították le részére. Még a termék lerakása előtt észlelte, hogy a megrendelthez képest kevesebb mennyiséget és eltérő minőséget szállítottak le. Ezt követően a fogyasztó 8 m³ becsült mennyiség ellenértékeként 120.000,- Ft vételárat a vállalkozás megbízottjának készpénzben kifizetett. A fa összerakása után derült ki, hogy csak 6 m³ a tényleges mennyiség. A fogyasztó telefonon azonnal kifogást jelentett be, melyet a vállalkozás elutasított. AJÁNLÁS: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse vissza 30.000,- Ft-ot postai úton a fogyasztó részére vagy szállítsa le a fogyasztónak a már kifizetett, de ténylegesen le nem szállított  2 m3 fát.
Műszaki Outlet 2015 Kft1047 Budapest, Károlyi István u. 10A fogyasztó 2016. 10. 28-án rendelt vásárolt  egy LG49UF850V gyári számú televíziót 199.990,- Ft vételáron. A televízió 2017. 08. 15-én meghibásodott. A fogyasztó a hibát először a web felületen jelentette be, eredménytelenül. Ezután 2017. 08. 17-én e-mailben jelezte a hibát ugyancsak sikertelenül. A fogyasztó kifogását a fogyasztóvédelmi hatóság tanácsára  levélben is bejelentette. A posta a cég részére küldött levelet  „nem kereste”  jelzéssel kézbesítette a feladónak. AJÁNLÁS: Az eljáró tanács ajánlja a Műszaki Outlet 2015 Kft vállalkozásnak, hogy a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a terméket vizsgálja meg és javítsa meg.
Wizz Air Hungary Kft.1103 Budapest, Kőér u. 2/A. B. ép. II-V.A fogyasztó kérelmében azzal fordult a Békéltető Testülethez, hogy utazási irodában foglalt utazást 2017. szeptemberére, melyhez a vállalkozástól rendeltek meg repülőgépjegyet.

 

Az indulás a vállalkozásnak felróhatóan azonban szeptember 16. 17:30 helyett másnap 1:00 órakor, 7:30 perces késéssel indult el, így az éjszakát a repülőtéren kellett tölteniük részben a gépen, majd ismételten a váróban. Az estére kifizetett szállást nem tudták igénybe venni, a fáradtság miatt a másnapi programokat is ki kellett hagyniuk, miközben a késedelem okozta kellemetlenség miatt semmilyen szolgáltatást nem ajánlott fel a vállalkozás.

Fogyasztó, mivel a vállalkozás a kártérítési igényre nem válaszolt érdemben, ezért a Békéltető Testülethez fordult kérve a 261/2004/EK rendelet szerinti kártalanítást. AJÁNLÁS: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül utaljon a fogyasztó … bankszámlájára 440 eurót.

ER-PARK Kft.1071 Budapest, Peterdy u. 6.A fogyasztó gépkocsijával Budapesten a Kürt u. 1. sz.  alatt várakozott. A fogyasztó az Erzsébet krt. sarkán lévő parkoló automatánál vásárolt jegyet. A vállalkozás pótdíjat írt elő, mert a fogyasztó nem az ő működési területén vásárolta meg a parkolójegyet. A fogyasztó a pótdíj előírását sérelmesnek tartotta, ezért kifogással élt. A pótdíjat befizette, de kérte annak visszatérítését. Hivatkozott a befizetéssel érintett parkoló automatán látható tájékoztató feliratra, mely szerint annak érvényességi területe a „Károly körút- Király utca- Erzsébet körút- Rákóczi út által határolt területek, beleértve a határoló utakat és tereket.” A parkolójegyet pedig az Erzsébet krt. sarkán lévő automatánál mobil szolgáltatással vásárolta. A vállalkozás a kifogást elutasította. AJÁNLÁS: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse vissza a parkolási bírság összegét a fogyasztó részére.
Shoebox Kft.1033 Budapest, Szőlőkert u. 9.A fogyasztó  kérelmében azzal fordult a Békéltető Testülethez, hogy a vállalkozás székesfehérvári üzletében vásárolt  egy pár Timberland lábbelit 43 990 Ft vételárért. November 16-án visszavitte azzal, hogy mindkét cipőnek levált az eleje. A panaszról jegyzőkönyvet vettek fel és elküldték bevizsgálásra. A lábbelit ragasztással megjavították annak ellenére, hogy a fogyasztó a vételár visszafizetését kérte. Miután átvette a lábbelit a közel egy hónapot igénybe vevő javítást követően, rövid használat után ismételten visszavitte azt, és a nem esztétikus javítás miatt a szerződéstől való elállást kívánta gyakorolni. Ezt követően a vállalkozás még egy alkalommal a lábbelit javításáról gondoskodott. AJÁNLÁS: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy a jobb oldali, már többször javított lábbeli-nek az azonos meghibásodása (a talp és felsőrész kezdődő szétválása) miatt az ismételt javí-tás helyett fogyasztói igényként elsősorban a termék cseréjét/fogyasztói elállást teljesítse. Amennyiben a fogyasztónak a sorozatos meghibásodások és a javítás alkalmatlansága miatt okozott teher ellenére a vállalkozás a döntését kellően megindokolva mégis az újbóli javítást választja, úgy ezen felül, a lábbeliken található ragasztó maradványok miatt kialakult esztétikai hiba miatt árleszállításként a cipő vételára 10%-nak megfelelő összeget fizessen meg a fogyasztónak.
Szinga Sport Kft.2161 Csomád, Kossuth Lajos út 125.A fogyasztó a vállalkozás Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 1. sz. alatti cipőboltjában 12.500,- Ft vételáron vásárolt egy pár 2257951744_0059_43 SS17 Almayer II azonosító jelű  és márkájú lábbelit. A cipő meghibásodott. A fogyasztó 2017. 10. 17 -én fogyasztói kifogást jelentett be és a termék cseréjét. A fogyasztói kifogásról készült jegyzőkönyvben rögzítésre került: „A jobb cipő belsejében a sarkánál, kiszakadt az anyag, és az oldalán kezd elválni a cipőtől az anyag.” A vállalkozás szakvéleményt szerzett be, melyben a szakértő indoklással kifejtette, hogy a fogyasztó igénye nem megalapozott. AJÁNLÁS: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy jelen döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a lábbeli vételárának 80 %-nak megfelelő mértékében a fogyasztó választása szerint ugyanilyen, vagy másik termékre cserélje ki.
MUVI Bt.4450 Tiszalök, Kossuth u. 33-35.A fogyasztó vásárolt a vállalkozástól a „megfizethetőbútor” internetes portálon egy „Andi” konyhabútort. A terméket átvette,felszereltette és rendeltetésszerűen használta. 2017. május közepén észlelte, hogy a bútor valamennyi ajtaján olyan nyomok jelentek meg, mintha tűzőgéppel lennének összetűzve. A fogyasztó kifogást jelentett be. Erre a vállalkozás nem kis késedelemmel azt válaszolta, hogy a fogyasztó 14 napos elállási joga lejárt és a jelenséget a gyártási technológia okozta. A fogyasztó ajtók cseréjére vonatkozó igényét elutasították. AJÁNLÁS: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy jelen döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a bútor fogyasztó által megjelölt hibákkal rendelkező részeit cserélje ki saját költségére olyan darabokra, amelyeken a kérdéses hibajelenség nem látható.
Hovány Dél-Alföld Kft.6000 Kecskemét, Szent László krt. 20.A fogyasztó a vállalkozástól 2.975.000,- Ft vételáron vásárolt egy Nissan Micra 1.2 Visia 5MTAC/CD 5D típusú személygépkocsit. 2017. tavaszán a szalon szervizében arról tájékoztatták, hogy a kenődik a gépkocsi alvázvédője. Azóta a jelenség felerősödött, az alvázvédelmet alkotó bevonat anyagának csöpögése a fogyasztó udvarában és garázsa padlózatán is észlelhető és összekente a kutyájának szőrét is, melyet az állatról nem tudott maradéktalanul eltávolítani. A fogyasztó a gépkocsi hibáját a kecskeméti szakszervizben próbálta megjavíttatni, azonban a jelenség megállapításán túl egyéb nem történt. Telefonon is megpróbált segítséget kérni, az sem sikerült.  A fogyasztó beadvánnyal fordult a Békéltető Testülethez, amelyben kérte a hiba kijavítását, a javítás idejére csereautó biztosítását és a felmerült költségek (munkából kiesés, útiköltségek) megtérítését. Kérte továbbá a vétel időpontjához képest az öt év garancia fenntartását. AJÁNLÁS: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy jelen döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül vizsgálja meg a problémát és a felmerült hibát garanciális alapon javítsa meg.
SOS Watch Kft.8500 Pápa, Világos u. 1.A fogyasztó kérelmében azzal fordult a Békéltető Testülethez, hogy a vállalkozástól  125 000 Ft vételárért vásárolt segélykérésre alkalmas kommunikációs eszközként egy órát egy éves segélyszolgálati funkcióval. Jelezte 2017. áprilisában, hogy kéri a szolgáltatás felfüggesztését szeptemberig, hogy erre tekintettel a szerződéses időszakot a vállalkozás hosszabbítsa meg. A vállalkozást ezt követően nem tudta elérni, így a szolgáltatást részben nem tudta igénybe venni, ezért kérte a vételár megfizetését. A fogyasztó a szolgáltatás hiányát nem fogadta el és az igényérvényesítés eredménytelensége miatt a Békéltető Testülethez fordult. AJÁNLÁS: Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül viszgálja felül álláspontját és tájékoztassa a fogyasztót arról, hogy a határozott idejű szerződésből milyen időszakra nem teljesítette a szolgáltatást és a kieső időtartammal hosszabbítsa meg az egy éves időtartamot, vagy fizesse vissza a kieső időtartamra eső szolgáltatási díjat (havi 5000 Ft) a fogyasztó részére postai úton.

2017.

Mertik Kft.8000 Székesfehérvár, Zsolt utca 71. 3. em. 2. ajtóA fogyasztó 2017. július 24. napján kelt kérelmében azzal fordult a Békéltető Testülethez, hogy 2016. júliusában kereste fel a vállalkozást a lakcímén található épület terasz burkolatának felújítása miatt, mert az alatta található tárolóhelység beázott, a teraszon pedig a víz megállt. A vállakozás részéről Szaniszló Ferenc 2016. augusztusában a munkát elvállalta, majd a felek szóbeli megállapodása szerint a felújítást elvégezte és 175 000 Ft munkadíjat és ezen felül anyagköltséget fizetett meg részére a fogyasztó, azonban a terasz minősége romlott, a víz még nagyob felületen állt meg rajta és a tároló beázott továbbra is. 2017. májusában írásban jelezte a vállalkozásnak, hogy az elvégzett munkát kifogásolja, ezért felajánlott a hibák miatt több rendezési módot. A fogyasztó kérte a teljes felmerült költségének a visszafizetését, vagy a vállalkozás saját költségen való teljeskörű javítást. A vállalkozás a kifogás rendezésére nem válaszolt. Ajánlás: a vállalkozás a fogyasztóval írásban vegye fel a kapcsolatot annak érdekében, hogy a pontos hibákat (lejtés hiánya, beázás) együtt, helyszíni jegyzőkönyvben rögzítsék a kijavításukra vállalt határidő és javítási mód megjelölésével.
Axel Bútorház8000 Székesfehérvár, Hadiárva u. 2.A fogyasztónak előadta, hogy a vállalkozástól 129.900,- Forintért vásárolt szekrénysor nem felelt meg a szükséges minőségi elvárásoknak. Fogyasztó előadta mind a kérelmében, mind a meghallgatás során, hogy a katalógusból megrendelt szekrénysor felülete több helyen karcos, sérült és kopott volt. A szekrénysor fogantyúinak felülete ugyancsak sérült és kopott, mintha egy másik használt bútorról szerelték volna le. Fogyasztó előadta továbbá, hogy a vállalkozás képviseletében eljáró alkalmazottak nem megfelelően szerelték össze a rendelt szekrénysort, több helyen „melléfúrások” találhatók a bútoron. A szekrénysor és annak összeszerelése mindösszesen 153.400,- Forintba került. Fogyasztó termék kicserélését kérte. Összeszerelésre – az eredeti bútornál tapasztalt silány munkavégzés miatt – nem tart igényt.
Villa Fiore8318 Lesencetomaj, Hrsz.: 0306.A fogyasztó 2017. március 9-én kérelmet nyújtott be a testülethez. Ebben előadta, hogy 2017. 02. 10-én szállást foglalt 2017. március 5-6. napokra a Villa Fiore Resort & Spa Lesencetomaj 0306 hrsz-ú, Gubacsi Malomban lévő szálláshelyén. A szállás díját 19.900,- Ft-ot előre megfizette a www.bonuszbrigád.hu weboldalon. A szállásmegrendelést 2017. 02. 10-én visszaigazolták. A fogyasztó előadása szerint szálláshelyül az „Azzuro” fantázianevű szobát kapták meg, amelynek falát részben fekete penész borította és a helyiségben dohos szag is volt. Szobacserét kértek, amelyet a vállalkozás csak másnapra tudott biztosítani. A szoba higiéniai körülményei miatt – fürdőszoba takarítatlansága – úgy döntöttek, hogy a következő éjszakára már nem maradtak. Másnap a reggelit már nem vették igénybe és kérték a szálláshely teljes díja visszatérítését.  Ezt a vállalkozás elutasította. A fogyasztó kérelméhez felvételeket csatolt. A fogyasztó beadványában a szálláshely díja visszatérítését kérte.
Dóka Attila2400 Dunaújváros, Zecher János tér 4.A fogyasztó tulajdonát képező gázkazán meghibásodott, ezért szerződést kötött a vállalkozással a készülék megjavítására. A vállalkozás kicserélt egy váltókapcsolót, amelyért a fogyasztó készpénzben munkadíjjal együtt 70.000,- Ft-ot fizetett. A készülék azonban továbbra sem működött, ezért fogyasztói kifogást jelentett be, mire a vállalkozás villanyszerelőt vont be a teljesítésbe. A vállalkozás alvállalkozója a vezérlőpanelen forrasztást végzett, melynek fejében a fogyasztó 25.000,- Ft vállalkozói díjat fizetett meg. A készülék egy napig működött, majd ugyanazt a hibát mutatta. A fogyasztó ismét megkereste a vállalkozót, aki újabb alkatrészt kívánt beszerezni 30.000,- Ft-ért, amelybe a fogyasztó nem egyezett bele. A fogyasztó telefonon kérte a vállalkozást, a teljesítésbe vonjon be hozzáértő szakembert és javítsa meg a készüléket. Ez eredménytelen volt, ezért a megkeresést levélben is megismételte, ami szintén nem járt eredménnyel. Ajánlás: a vállalkozó a fogyasztó részére a javításért kifizetett 70.000,- Ft-ot fizesse vissza, egyidejűleg a beépített váltó kapcsolót vegye át és szállítsa el.
HM-Start Kft.2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 50. Fsz. 1.)A fogyasztó 2017. 02. 24-én megrendelte a vállalkozástól panelépületben lévő tömbháza redőnyei elkészítését. A szerződés megkötésekor egy „megállapodás” elnevezésű okiratot írtak alá, melyben rögzítésre kerültek a méretek, a munka megnevezése: redőny, a vállalkozási díj: 129.999,- Ft, abból a szerződéskötéskor fizetendő foglaló: 55.000,- Ft, a vállalkozói díj szállításkor fizetendő második része: 74.999,- Ft, valamint a szállítási határidő: március. A fogyasztó a vállalkozási díjból 55.000,- Ft a szerződéskötéskor megfizetett. A fogyasztó a foglalót a vállalkozás képviselőjének készpénzben megfizette. Előadása szerint ezt követően pár órán belül felismerte, hogy a szerződéskötéskor tévedésben volt és telefonon elállt a szerződéstől. A vállalkozás tárgyára vonatkozóan más ajánlatot is beszerzett, melynek alapján úgy értékelte, hogy a vállalkozási díj túlzott mértékű. Ezután elállását meghatalmazottja útján 2017. 03. 14-én  e-mail levélben is bejelentette, melyet a vállalkozás 2017. 03. 15-i minősíthetetlen hangvételű, ugyancsak e-mail levélben visszautasított. Ajánlás: a megállapodás megnevezésű szerződés foglaló pontja szerint befizetett 55.000,- Ft-ból fizessen vissza postai úton 42.000,- Ft-ot. Az eljáró tanács a foglaló jogcímén megfizetett összeget a vállalási ár 10 %-ára mérsékli.
Deccoablak Kft.1148 Budapest, Angol u. 43.A fogyasztó szerződést kötött a vállalkozással két ingatlanának nyílászáró beépítési munkálataira. A vállalkozás részben elvégezte a munkálatokat, azonban az eredmény minőségileg és esztétikailag is erősen kifogásolható volt. A fogyasztó álláspontja szerint a hibák nem javíthatók, ezért a vállalkozói díj már megfizetett részének visszatérítését kérte a vállalkozástól. Továbbá kérte, hogy a vállalkozás a saját költségén bontsa ki és szállítsa el a már beépített nyílászárókat. Ajánlás: a vállalkozás fizesse vissza a fogyasztó részére a már befizetett vállalkozói díjat, valamint saját költségén gondoskodjon a beépített nyílászárók és szerelvények kibontásáról és elszállításáról.
Auróra Gránit Kft.8000 Székesfehérvár, Béla u. 16.A fogyasztó  2003. évben vállalkozási szerződést kötött Mikó István kőfaragó kisiparossal síremlék  elkészítésére. Nevezett a síremléket 2003. 08. 14-én felállította. A síremlék fedlapja szétmállott. A fogyasztó a feltehetően Mikó István érdekkörében tartozó vállalkozással 2015. 05. 11-én szerződést kötött. A szerződésben a vállalkozás fenti hibák kijavítását vállalta. A fentiek figyelembe vételével felek 360.000,- Ft  a vállalkozási díjban állapodtak meg, amelyből fogyasztót – korábbi szavatossági igényét figyelembe véve- 240.000,- Ft terhelte. A fogyasztó szerződéskötéskor 80.000,- vállalkozási díjelőleget megfizetett.  A teljesítési határidő 2015. június hónap volt. A vállalkozás a munkát többszöri felszólítás és általa megjelölt határidő sem végezte el. Ajánlás: a vállalkozás fizesse vissza a fogyasztó részére a 80.000,- (nyolcvanezer) Ft előleget, valamint a 120.000,- (százhúszezer) Ft elismert követelést postai úton.
Prime Ablak Kft.1111 Budapest, Budafoki u. 10. C. 1. em. 1.a.A fogyasztó szerződést kötött a vállalkozással lakásának teljes ablakcseréjére. A teljesítést követően tapasztalt, hogy a megrendelt szúnyoghálót nem hozták, az egyik ablak és az erkélyajtó nem nyílik megfelelően, valamint a felragasztott szigetelőcsík levált a falról, a redőny pedig akadt. Több alkalommal jelezte a vállalkozásnak a hibákat, azonban a pótlás, javítás elmaradt. Ajánlás: a vállalkozás javítsa ki a hibákat és gondoskodjon a hiányzó szúnyogháló felszereléséről.
Vital Risk Plus Kft.1083 Budapest, Práter u. 59.Termékbemutató, a fogyasztó kérte a szerződéstől való elállást – ajánlás: a szerződéstől való elállás elfogadása
Mister Teacher Oktatási Kft.1134 Budapest, Béke tér 7. Fsz. 2.A fogyasztó a vállalkozás által meghirdetett coach tanfolyamra jelentkezett, a képzés helyszíneként Székesfehérvár volt megadva. A Székesfehérváron tartandó képzésre egyedüli jelentkező a fogyasztó volt, ezért a vállalkozás nem indította el a képzést helyben. A vállalkozás felajánlotta a fogyasztó részére, hogy a Budapesten kezdődő tanfolyamot elvégezheti, ez azonban a fogyasztó részére nem volt elfogadható. A fogyasztó a befizetett díj visszatérítését kérte a vállalkozástól, azonban ez nem történt meg.                    Ajánlás: a vállalkozás fizesse vissza banki utalás útján a tanfolyam díját.
Frektan Kft.4030 Debrecen, Epreskert u. 1.A fogyasztó páraelszívó készüléket rendelt a vállalkozástól, azonban rossz típusú készüléket kapott, ezt a tényt azonban a rendelkezésére álló 14 napos elállási időn túl vette észre, jelezte a problémát a vállalkozásnak, amely árengedményt ajánlott fel, melyet a fogyasztó nem fogadott el, a vételár visszafizetését vagy nagyobb árleszállítást kért a vállalkozástól. Ajánlás: a vállalkozás a termék vételára 50 %-át fizesse meg a fogyasztó részére.
MSZ-Doktor Trend Kft.1083 Budapest, Práter u. 59.Ingyenes egészségmegőrzési vizsgálat, 24 alkalmas kezelés igénybevétele: a fogyasztó 12 alkalom kezelés utána nem tudta elérni a vállalkozást, kérte a kifizetett szolgáltatás megtérítését. Ajánlás: a szolgáltatásért fizetett összeg visszafizetése.
HM-Start Kft.2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 50. Fsz. 1.)Szúnyogháló felszerelése vállalkozási szerződés, megállapodás keretében; határidőig nem teljesítette vállalkozás a szerződésben foglaltakat, megszegte a szerződést. Ajánlás: Vállalkozás fizesse vissza a vállalkozói díjat és a foglalót.
Pappas Autó Magyarország Kft.1133 Budapest, Kárpát u. 21.)A fogyasztó 2016. 11. 30- án a vállalkozástól vásárolt egy KIA Sportage 1.7 D típusú személygépkocsit hétmillió-négyszázhatvanezer forint vételáron. A fogyasztó 60 – 70 km megtétele után, 2016. 12. 13- kifogást jelentett be, hogy a gépjármű használata közben a motor és a futómű irányából kopogó hangot hall. Mivel a hangok eredetét a vállalkozás szerelői a fogyasztóval közös próbautakon sem tudták megállapítani, 2016. 12. 16-án a vállalkozás műhelyében gépkocsit megvizsgálták és megállapították, hogy a váltó hibás, cserére szorul. Ugyanezen a napon a fogyasztó e-mail levélben a gépkocsira vonatkozóan csereigényt jelentett be. A vállalkozás a csereigényt a 2016.12. 21-én kelt levelében, hivatkozással a hiba jellegére nem fogadta el, azonban vállalta a hiba jótállás keretében történő javítását. A vállalkozás a fogyasztónak a gépkocsija üzemképtelensége idejére kölcsöngépkocsit biztosított. A fogyasztó 2016. 12. 29-i megrendelése alapján a hibás alkatrész cseréjére 2017. 01. 12-én a fogyasztó jelenlétében került sor. A vállalkozás a váltócserével kapcsolatos kellemetlenségek kompenzációjaként a fogyasztónak díjmentesen vonóhorog felszerelésére tett ajánlatot, amelyet a fogyasztó elfogadott. A javítást követően a fogyasztó 2017. 01. 15-én ismételten gépjármű csereigényt jelentett be, mivel álláspontja szerint a gépjármű futóműve beállításával van probléma.
Zöld Ház Építő és Korszerűsítő Kft.1068 Budapest, Király u. 80.)A fogyasztó a vállalkozással vállalkozási szerződéseket kötött meglévő nyílászárói hőkorszerűsítésére és bejárati ajtó cseréjére. Felmérés a helyszínen történt, ahol a két szerződéshez kapcsolódóan készpénzfizetési számlákat állítottak ki a teljes vételár részét képező felmérési díjról, összesen 70 000 Ft értékben, melyet a fogyasztó megfizetett. Öt nappal később a fogyasztó családi okokra hivatkozással a szerződést e-mailben és postai küldeményben is felmondta és kérte a ténylegesen felmerült költségeken felül fennmaradó összeg visszatérítését a vállalkozástól. Ajánlás: A vállalkozás a fogyasztó jogszerű elállása miatt a felmérési és szaktanácsadási díjként megfizetett 70.000,- Ft-ot postai úton fizesse meg a fogyasztó részére.

2016.

HM-Start Kft.2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 50. Fszt. 1.Vállalkozási szerződéssel összefüggésben a fogyasztó kérte a szerződéstől való elállást, valamint a túlzott mértékű foglaló csökkentését – ajánlás: a szerződéstől való elállás elfogadása és a foglaló leszállítása, megrendelési gyakorlat felülvizsgálata
Mikó István8000 Székesfehérvár, Béla u. 16.A vállalkozó által készített síremlék fedlapján rövid idő elteltével repedések jelentkeztek – ajánlás: a vállalkozó a vállalkozási szerződésben foglaltak szerint tegye meg a szükséges munkálatokat
GRX-Electro Kft.1117 Budapest, Fehérvári út 38.A fogyasztó BRANDT BWT630F felültöltős mosógépet vásárolt.  A terméket a vállalkozás szállította ki a fogyasztónak. A fogyasztó a termék kicsomagolásakor észlelte, hogy nem áll rendelkezésre magyar nyelvű használati útmutató. A fogyasztó több alkalommal kérte a vállalkozást, biztosítson részére használati utasítást. Megkeresései eredménytelenül végződtek. A fogyasztó a gépet nem tudta üzembe helyezni – ajánlás: a vállalkozás küldje meg a fogyasztó részére a készülékhez tartozó használati utasítást, valamint a termék üzembe helyezése miatti nehézségek ellentételezéseként a készülék árának 15%-a mértékében vásárlási utalvány formájában kártalanítsa a fogyasztót
Vöröskő Kft.8200 Veszprém, Pápai út 36.A fogyasztó  a vállalkozás Székesfehérvár, Palotai u. 1. szám alatt található üzletében egy Alcor Zest Q933R típusú tabletet, mely később többször lefagyott a bekapcsolási folyamat során, használhatatlanná vált. A vállalkozás által bevont szakszerviz szervizlapján megjegyzésként szerepel, hogy a készülék hajlott, ezért a fizikai sérülés miatt a hiba feltárását nem végezték el, mert a garanciális igényt elutasították.  Ajánlás: a készülék ismételt viszgálatával győzödjön meg arról, hogy a készülék szemmel alig látható hajlása összefüggésben van-e a hibaleírásban előadottakkal, és amennyiben kétséget kizáróan nem állapítható meg ok-okozati összefüggés, úgy gondoskodjon a termék javításáról.
GSM-Home Hungary Kft.1064 Budapest, Podmaniczky u. 51-53.A fogyasztó vásárolt a vállalkozástól egy Samsung Nexus tabletet. A készülék akkumulátorát cserélték 2014 szeptemberében azzal, hogy vélhetően ez okozza a gyors lemerülést és hosszú töltési időt, mely megnehezítette a rendeltetésszerű használatot. A cserét követően a hiba továbbra is fennállt, majd 2015 márciusában ismételten megtörtént az akkumulátor cseréje. A készülék továbbra sem működött megfelelően, ezért a fogyasztó telefonon keresztül jelezte a hibát és végül az új akkumulátor jótállási idején belül 2015 szeptemberében ismételten elvitte a készüléket a vállalkozáshoz, mely indokolás nélkül jelezte 2015 novemberében, hogy javítani nem tudja. A fogyasztó a készüléket javító szolgálathoz adta le, amelyről szakvélemény készült azzal a megállapítással, hogy feltételezhetően a készülék alaplapja sérült, ez okozza a hosszú ideje fennálló hibát. A vállalkozás a fogyasztónak jelezte, hogy a jótállás időtartamán túl a garanciális javítást elutasítja. Ajnánlás: a vállalkozás vizsgálja felül álláspontját és jelen döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül gondoskodjon a készüléket javításáról vagy cseréjéről.
Standard Products and Solutions Kft.1114 Budapest, Bartók B. u. 35. 1/1.Termékbemutató, a fogyasztó kérte a szerződéstől való elállást – ajánlás: a szerződéstől való elállás elfogadása
Standard Products and Solutions Kft.1114 Budapest, Bartók B. u. 35. 1/1.Termékbemutató, a fogyasztó kérte a szerződéstől való elállást – ajánlás: a szerződéstől való elállás elfogadása
Extreme Digital Zrt.1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. ép.A fogyasztó vásárolt egy hűtőt, melyről a kiszállítást követő kicsomagolás során kiderült, hogy az sérült, hiányos. A vállalkozás a fogyasztó részéről a hibával kacsolatban haladéktalanul jelzett kérelmét elfogadva jelezte e-mailben, hogy a cserének nincs akadálya, ugyanakkor annak menete szerint előbb a hibás készüléket kell visszaküldeni, majd azt követően, ha az beérkezett a vállalkozás raktárába, akkor küldik meg az új készüléket. A fogyasztó ezt nem fogadta el arra való tekintettel, hogy a hűtőben tárolt áruk a több napos csere esetén megromolhatnak, melyből kára keletkezhet. Ajánlás: a vállalkozás vizsgálja felül álláspontját és a fogyasztóval előre egyeztetett időpontban a hűtőszekrény cseréjét a lehető legrövidebb időtartam alatt bonyolítsa le.
Vöröskő Kft.8200 Veszprém, Pápai út 36.A fogyasztó hűtőszekrényt vásárolt, a terméke interneten megjelent hirdetés alapján rendelte meg, csak a házhoz szállítást követően tekintette meg és kapta meg a használati utasítást. A  fagyasztó rész nem fagyaszt, a termékek folyamatosan puhák, nem fagyosak benne. A fagyasztóban tárolt termékek megromlanak. Ajánlás: a vállalkozás a hűtőszekrény vételárának 90 %-nak megfelelő mértékében a fogyasztó választása szerint cserélje ki olyan termékre, amely rendelkezik működőképes mélyhűtő rendszerrel. Amennyiben vételár-különbözet jelentkezik, azt a fogyasztó megtéríti.
Mikó István8000 Székesfehérvár, Béla u. 16.A fogyasztó  vállalkozási szerződést kötött a vállalkozással 1 db 2-es gránit kő síremlék elkészítésére. A fogyasztó a vállalkozói díjat  a vállalkozó teljesítését követően megfizette. A fogyasztó előadása szerint a sírkőnek 20 cm-es alapja készült, a sírkő megdőlt és süllyed, az alapot borító gránitlap elrepedt,  a járólapok az alap alá csúsztak. A fogyasztó kifogást jelentett be, többször kérte a síremlék megjavítását, eredménytelenül. A vállalkozás a fogyasztó ügyvédje felszólítására sem reagált. Ajánlás: a vállalkozó az általa elvégzett munkát javítsa ki. Amennyiben szükséges bizonyos alkotórészek cseréje, azokat is cserélje.
EU Társasházkezelő és Fejlesztő Kft.1141 Budapest, Szugló u. 82.A fogyasztó előadta, hogy a Vállalkozás képviselője személyesen kereste fel őt lakóhelyén, ahol nyílászárócserére tett szerződéses ajánlatot. A vállalkozói díj összege 119.800,- Ft volt, melyből a Fogyasztó a szerződés aláírásakor 40.000,- Ft előleget átadott felmérési díjként. A Fogyasztó 2016. április 4-én meggondolta magát, a szerződést felbontotta és kérte a díjelőleg visszafizetését. A vállalkozás még aznap válaszolt elektronikus levélben, amelyben a szerződés megszűnését tudomásul vette, a díjelőleg visszafizetésétől elzárkózott. Hivatkozott arra, hogy a kérdéses összeg felmérési díj volt, ezt a felmérést ő a helyszínen elvégezte, az egy teljesített szolgáltatás volt, ezért a díj ezen részére igényt tart. Ajánlás: a vállalkozás a fogyasztó részére a kifizetett 40.000,- Ft felmérésre felvett díjelőleget fizesse vissza.
MSZ-Doktor Trend Kft.1083 Budapest, Práter u. 59.Termékbemutató, a fogyasztó kérte a szerződéstől való elállást – ajánlás: a szerződéstől való elállás elfogadása
MSZ-Doktor Trend Kft.1083 Budapest, Práter u. 59.Termékbemutató, a fogyasztó kérte a szerződéstől való elállást – ajánlás: a szerződéstől való elállás elfogadása
MSZ-Doktor Trend Kft.1083 Budapest, Práter u. 59.Termékbemutató, a fogyasztó kérte a szerződéstől való elállást – ajánlás: a szerződéstől való elállás elfogadása

2015.

A vállalkozás neveSzékhelyA panasz rövid leírása
Szinga Sport Kft.1142 Budapest, Szőnyi u. 2.58041_0015_4.5Y Nike Capri 3 MILD LTR (GS) azonosító jelű  cipő meghibásodása – ajánlás: vételár 75 %-nak mértékében csere
Szinga Sport Kft.1142 Budapest, Szőnyi u. 2.407984_0094_10 Nike Capri II azonosító jelű  cipő meghibásodása – ajánlás: a vételár 75 %-nak mértékében csere
Extreme Digital zrt.1033 Budapest, Szentendrei u. 89-95.Wayteq Talk 5H készülék meghibásodása – ajánlás: a készülk kijavítása térítésmentesen
Ruber Hungary Kft.9023 Győr, Körkemence u. 8.Termékbemutató, a fogyasztó kérte a szerződéstől való elállást – ajánlás: a szerződéstől való elállás elfogadása
Timeshare Market INC Kft.1054 Budapest, Szabadság tér 7.Üdülsi jog értékesítése – ajánlás: a befizetett összeg visszatérítése
Pelso-Hús Kft.8600 Siófok, Vámház u. 2.Vásárlsnál téves számlázás – ajánlás: az értékkülönbözet visszatérítése
Telenor Magyarország Zrt.2045 Törökbálint, Pannon u. 1.Mobil telefon meghibásodása – ajánlás: a készülék térítésmentes kijavítása
Vöröskő Kft.8200 Veszprém, Pápai u. 36.Acer laptop meghibásodsa – ajánlás: használati útmutató átadása, a készülék kijavítsa
Best Planet Kft.9028 Győr, Fehérvári u. 75.Termékbemutató – ajánlás: a szerződéstől való elállás elfogadása, az előleg visszafizetése, banki hitelszerződés megszüntetése, termékek visszaszállítása