Online fogyasztóvédelmi fórum a rezsicsökkentéshez kapcsolódó jogszabályváltozásokról


A Fejérmegyei Békéltető Testület 2022. november 15.-én online fogyasztóvédelmi fórumot szervezett, melynek fő témája az energiaszolgáltatáshoz, rezsicsökkentéshez kapcsolódó jogszabályváltozások, a villamos energia és földgáz szolgáltatási díjak mértéke, elszámolásának módja volt.

Az alábbiakban a Fogyasztóvédelem leggyakrabban ismételt kérésekre adott válaszai olvashatók:

  1. Albérletbe kiadott lakásokra vonatkozó rezsicsökkentés

a) villamos energia

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény szerint:

3. § E törvény alkalmazásában

7. Egyetemes szolgáltatás: a villamosenergia-kereskedelem körébe tartozó sajátos villamosenergia-értékesítési mód, amely Magyarország területén bárhol, meghatározott minőségben a jogosult felhasználó számára méltányos, összehasonlítható, átlátható ár ellenében igénybe vehető;

42. Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol villamos energiát a villamos energia vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt villamos energiával nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet; ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt villamos energiával nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet;

 b) földgáz

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény szerint:

3. § E törvény alkalmazásában:

8. Egyetemes szolgáltatás: a jogosult felhasználók földgázellátására vonatkozó, e törvényben és külön jogszabályban meghatározott szolgáltatások értékesítése.

9. Egyetemes szolgáltatási szerződés: az egyetemes szolgáltatást igénybevevő felhasználó és az egyetemes szolgáltató között létrejött földgáz-kereskedelmi szerződés.

47. Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

Tehát mind a villamos energia, mind a földgáz szolgáltatás terén azt kell alapul venni, hogy milyen szerződése van az ingatlant bérbe adni kívánó tulajdonosnak. Amennyiben lakossági fogyasztói szerződése van, akkor álláspontunk szerint a bérbeadástól függetlenül jogosult a jogszabályban meghatározott átlagfogyasztás mértékéig rezsicsökkentett áron villamos energia illetve földgáz felhasználására.

Abban az esetben, ha a bérbeadónak nem lakossági szerződése van, akkor a lakossági fogyasztónak minősülő bérlőnek kell külön lakossági szerződést kötnie a szolgáltatókkal, hogy jogosult legyen az átlagfogyasztás mértékéig rezsicsökkentett áron villamos energia illetve földgáz felhasználására.

  • Kétgenerációs együttélésre alkalmas családi ház esetén kedvezmény igénybevétele

Az első kérdésben már részletesen tárgyaltak alkalmazandóak ezen kérdésre is kiegészítésekkel. Villamos energia szolgáltatás területén nincs lehetőség többgenerációs kedvezmény igénybevételére.

Földgáz szolgáltatás esetén több generációs kedvezmény igénybevételének feltételei a kérdésben leírtak alapján fennállnak, mivel egy földgáz fogyasztás mérő méri a fogyasztást, az ingatlan nem minősül társasháznak, és a lakóegységek száma nem haladja meg a 4-et.

Jelen esetben is a földgáz szolgáltatás terén azt kell alapul venni, hogy milyen szerződése van az ingatlan bérbe adni kívánó tulajdonosnak. Amennyiben lakossági fogyasztói szerződése van, akkor álláspontunk szerint a bérbeadástól függetlenül jogosult a jogszabályban meghatározott átlagfogyasztás mértékéig rezsicsökkentett áron villamos energia, illetve földgáz felhasználására a két különválasztott lakóegységre.

A két lakóingatlannal egybeépített, illetve a teljesen külön álló, bérbe adott épületre vonatkozóan, mivel azok üzlethelyiséggé vannak minősítve, azaz nem minősülnek lakóegységnek álláspontunk szerint nem vételezhető rezsicsökkentett áron földgáz. Ezen valóban jövedelemszerző tevékenységre használt ingatlanok esetében célszerű külön mérőhelyet kialakítani, és a bérlővel a külön mérőn mért fogyasztás alapján elszámolni.

Abban az esetben tehát, ha a lakóegységet bérbeadónak nem lakossági szerződése van, akkor a lakossági fogyasztónak minősülő bérlőnek kell külön lakossági szerződést kötnie a szolgáltatóval, hogy jogosult legyen az átlagfogyasztás mértékéig rezsicsökkentett áron földgáz felhasználására. Az üzlethelyiséggé minősített, jövedelemszerző tevékenység végzésére használt helyiségek esetében a fent leírtak az irányadóak.