Kézbesítési vélelem beálltának közzététele


A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 29/A. §, (1)-(2) bekezdései értelmében „a békéltető testület eljárása során az iratokat a feleknek postai szolgáltató útján, a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó rendelkezések szerint kell kézbesíteni. A postai szolgáltató útján megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha az irat a békéltető testülethez „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza, az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.”

Az Fgytv. 33.§ (6) bekezdése szerint „A kötelezést tartalmazó határozat vagy az ajánlás kézbesítése esetén a békéltető testület elnöke a 29/A. §. (2) bekezdés szerinti kézbesítési vélelem beálltáról a vélelem beálltát követő nyolc napon belül – a kötelezést tartalmazó határozat vagy az ajánlás egyidejű csatolásával – értesíti a felet, és gondoskodik a kézbesítési vélelem beállta tényének, valamint a vállalkozás nevének, székhelyének a békéltető testületek honlapján – az ügyszám megjelölésével – történő közzétételről.”

Vállalkozás neve Vállalkozás székhelye A kézbesítés sikertelenségének oka Az ajánlás száma, lényege A 2. kézbesítés megkísérlésének napja A tértivevény visszaküldésének napja A kézbesítési vélelem beálltának napja
E.R.T. Service & Logistic Kft. 1149 Budapest, Róna u. 120-122. Címzett „nem kereste” BT/39/2020. Az eljáró tanács ajánlja a vállalkozásnak, hogy a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül javítsa meg a jótállási kötelezettsége körében a fogyasztó Doogee X70 dual  típusú telefonkészülékét. 2020. május 14. 2020. május 22. 2020. május 21.
Mező Tamás 4220 Hajdúböszörmény, Erkel F. u. 1. Címzett „nem kereste” A Fejér Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa ajánlja, hogy a vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül szállítsa le a terméket. Ha a termék nincs legyártva vagy bármilyen okból nem leszállítható, fizesse vissza a fogyasztó részére az előleget. Egyúttal küldje meg a fogyasztó részére a termékről készült számát, ebben tételekre lebontva az egyes elemeket. 2020. augusztus 29. 2020. szeptember 07. 2020. szeptember 04.