A testületről


A békéltető testület célja, hogy a fogyasztó és a szolgáltató között kialakult vitás kérdéseket egyezség megkötésével, bíróságon kívül rendezze. A fogyasztók számára a békéltető testületi eljárás egyszerűséget, gyorsaságot és költségkímélő eljárást garantál. Különösen a kis értékű árucikkek esetében gyakori, hogy a fogyasztók a bírósági út helyett békéltető testülethez fordulnak.

A békéltető testületek független testületek, amelyek a fővárosi, illetve a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működnek. A Fejér megyében élők (és a Fejér megyei tartózkodási hellyel rendelkezők) a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Fejér Megyei Békéltető Testülethez fordulhatnak panaszaikkal.

Magyarországon a békéltető testületek létrehozását és működésének jogi hátterét a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény hozta létre 1999. január 1-jétől. Országos és a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Fejér Megyei Békéltető Testület eljárási szabályzata egységes szerkezetben, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. év CLV törvény békéltető testületről rendelkező fejezetével.

Az eljárás célja

A békéltető testület célja, hogy a fogyasztó és a szolgáltató között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül, gyorsan, egyszerűen, eredményesen rendezze. A békéltető testület egyet jelent a fogyasztói jogvitákban a lehető legrövidebb időn belüli, hatékony fogyasztói jogvédelemmel. A legfontosabb szempont a vitás felek közötti egyezség létrehozása. Az egyezséggel a kereskedők, szolgáltatók rövid időn belül teljesítik az egyezségben vállalt kötelezettségeiket.

A testületek hatásköre

A békéltető testületekhez azok az ügyek tartoznak, amelyekben a fogyasztó (panaszos) és a kereskedő/szolgáltató vitája a termék vagy szolgáltatás minőségével, biztonságával, egy szerződés megkötésével, teljesítésével kapcsolatos. Hatáskörükbe tehát az áruk és szolgáltatások minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos.

Például:

  • A fogyasztó hibásnak ítéli meg a vásárolt terméket/szolgáltatást, de az áru/szolgáltatás értékesítője nem ismeri el a hibát
  • A fogyasztó által vásárolt termék/szolgáltatás okozta kár, amelyet az áru/szolgáltatás értékesítője nem ismer el
  • A fogyasztó által vásárolt szolgáltatást a szolgáltató nem, vagy csak részben teljesíti

A testület előtti fogyasztói jogviták keretébe tartoznak azon jogsérelmek, amelyek a kereskedő, szolgáltató által nyújtott áru, szolgáltatás minőségével, biztonságával kapcsolatban merülnek fel, illetve a termékfelelősségi szabályokkal kapcsolatos jogviták, valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével összefüggésben kialakult vitás helyzetek.

Kivétel:

A békéltető testületek nem járhatnak el olyan jogvitákban, amelyek esetében valamely jogszabály egy másik szervezetet vagy hatóságot ruház fel eljárási jogosultsággal. Ide tartoznak a vásárlók minőségi kifogásáról szóló 4/1978. (II.1.) BkM rendelet, a javító-karbantartó szolgáltatások minőségvédelméről szóló 16/1976. (IV.4.) Mt rendelet, valamint a tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 117/1991. (IX.10.) kormányrendelet által szabályozott esetek.

A testületek illetékessége

A fogyasztó (panaszos) lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület az illetékes. A békéltető testületek illetékessége a gazdasági kamarák illetékességi területeihez igazodik. A fogyasztó azon kamara mellett működő békéltető testülethez fordulhat panaszával, amelynek illetékességi területén lakik. Nem a bepanaszolt gazdálkodó szervezet székhelye állapítja meg az illetékességet. Kisegítő szabályként a szerződés teljesítésének helye szerinti testület előtt is megindítható az eljárás.

A Fejér megyei lakosok (vagy Fejér megyei tartózkodási hellyel rendelkezők) panaszbejelentéseiket a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Fejér Megyei Békéltető Testületnél tehetik meg (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6., Gazdaság Háza.).

A Fejér Megyei Békéltető Testület szerepel az Európai Bizottság bíróságon kívüli vitarendezési eljárást lefolytató testületekről vezetett jegyzékében, melyet az alábbi hivatkozásra kattintva érhet el:

Békéltető testületek jegyzéke

Mikor forduljon a békéltető testülethez?

Ha a fogyasztó és a kereskedő/szolgáltató között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül, egyszerűen, gyorsan és eredményesen kívánja rendezni.

Ne bosszankodjon, ha hibás a vásárolt áru, vagy nem elégedett az igénybe vett szolgáltatás minőségével, és jogosnak vélt kifogását a termék vagy szolgáltatás értékesítője elutasította! Forduljon a békéltető testülethez! Vitarendezés egyszerűen, díjmentesen.

A Fejér Megyei Békéltető Testület tevékenységére vonatkozó beszámolókat az alábbi hivatkozásokra kattintva olvashatja:

2014. évi beszámoló

2015. évi beszámoló

2016. évi beszámoló

2017. évi beszámoló

2018. évi beszámoló

2019. évi beszámoló

2020. évi beszámoló

2021. évi beszámoló