Hova fordulhatok vásárlóként panaszommal?


Forrás: Fogyasztóvédelmi portál

A Kormány fogyasztóvédelmi céljainak fókuszában a magyar emberek, a magyar családok jogainak védelme áll. A fogyasztóvédelem legmegmarkánsabb feladata a tájékoztatás, hiszen a fogyasztóvédelem esszenciális magja a tájékoztatáshoz való jog, amely csak a cselekvő fogyasztóvédelemmel tud megvalósulni. Célunk, hogy eljussunk az emberekhez, és segítsünk a fogyasztói tudatosság elősegítésében.

Különösen fontos terület a fogyasztóvédelmi panaszok kérdésköre. Ha egy fogyasztónak problémája akadt a vásárlás során, először mindig a kereskedőhöz, vagy a vállalkozáshoz kell fordulnia. Amennyiben nem sikerül megoldani a problémát a felek között, a panasztételt követően a fogyasztóvédelmi intézményrendszer szervei válnak az ügy aktív szereplőivé. Hatáskörüknek megfelelően, a fogyasztóvédelmi hatóság, a békéltető testületek, valamint az Európai Fogyasztói Központ járnak el az ügyben.