Hónap szerinti archívum: április 2023


Ha fogyasztóként kifogása van a vásárolt áruval/szolgáltatással, azonban reklamációját a kereskedő nem ismeri el. Ha a fogyasztó és a kereskedő/szolgáltató között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül, egyszerűen, gyorsan és eredményesen kívánja rendezni. Ne bosszankodjon, ha hibás a vásárolt áru, vagy nem elégedett az igénybe vett szolgáltatás minőségével és jogosnak vélt […]

Mikor forduljon hozzánk?


Békéltető testületi eljárást kizárólag fogyasztónak minősülő személy kezdeményezhet. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § a) pontja pontos meghatározást ad erre nézve: fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi […]

Békéltető testületi eljárás meneteA jótállás – hétköznapi és közismert nevén „garancia” – azt jelenti, hogy a jótállást nyújtó fél (eladó) a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő […]

Jótállás – „garancia”


Hibás teljesítés A termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél  hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Fontos szabály, hogy fogyasztó […]

AlapfogalmakForrás: Fogyasztóvédelmi portál A Kormány fogyasztóvédelmi céljainak fókuszában a magyar emberek, a magyar családok jogainak védelme áll. A fogyasztóvédelem legmegmarkánsabb feladata a tájékoztatás, hiszen a fogyasztóvédelem esszenciális magja a tájékoztatáshoz való jog, amely csak a cselekvő fogyasztóvédelemmel tud megvalósulni. Célunk, hogy eljussunk az emberekhez, és segítsünk a fogyasztói tudatosság elősegítésében. […]

Hova fordulhatok vásárlóként panaszommal?


Forrás: pénzcentrum.hu Számos ponton átalakítja a békéltető testületek működését az Igazságügyi Minisztérium törvényjavaslata. Az online meghallgatások erőteljesebb jelentléte, állandó ügyfélszolgálatok felállítása is számos más változtatás is a része a tervezetnek. A békéltető testületek, gyors, ingyenes eljárás keretében igyekeznek majd egyezséget létrehozni a fogyasztó és a vállalkozás között „A fogyasztóvédelmi törvény […]

Elfogadásra került a fogyasztóvédelmi törvény javaslat