A Kormány határozata a fogyasztóvédelmi politikáról


Megjelent a Magyar Közlönyben a Kormány 1353/2022. (VII.21.) Korm. határozata a fogyasztóvédelmi politikáról.

 1. A Kormány meggyőződése, hogy – figyelemmel a digitalizáció, a technikai fejlődés és a piaci változások által
  támasztott kihívásokra – a fogyasztók jogainak érvényesítése kizárólag hatékony állami segítségnyújtással
  és intézményrendszerrel, valamint a fogyasztóvédelmi intézményrendszer és a piaci szereplők közötti
  együttműködéssel valósítható meg. A Kormány ezért elkötelezett a magyar emberek és a magyar családok jogainak
  védelme, a fogyasztóvédelmi jogsértésekkel szembeni fellépés, valamint az önkéntes jogkövetés előmozdítása
  mellett. E célkitűzések érvényesülése érdekében a Kormány egyetért azzal, hogy fogyasztóvédelmi politikája
  a jövőben az alábbi célok és területek mentén érvényesüljön.
 2. A Kormány
  a) szükségesnek tartja, hogy a fogyasztóvédelem területén hatékony szabályozási és intézményrendszer álljon
  rendelkezésre a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben;
  b) lépéseket tesz annak érdekében, hogy a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti
  keresetindítási joggal rendelkezők köre bővüljön a fogyasztókat érintő, tömegesen előforduló jogsértésekkel
  szembeni hatékony fellépés érdekében;
  c) az Alaptörvény XVI. cikkével összhangban biztosítja a gyermekek számára a megfelelő testi, szellemi
  és erkölcsi fejlődéshez való jogot, amelynek érdekében kialakítja a szükséges jogi környezetet és
  intézményrendszert a fogyasztóvédelem területén is;
  d) a közösségi média térnyerésére tekintettel és a digitális világ folyamatosan megújuló eszköztárára reagálva
  megvédi a magyar embereket az online térben is, amelyhez a szükséges jogi környezetet biztosítja;
  e) javasolja az állami szervek bevonásával a Fogyasztóvédelmi Kerekasztal létrehozását annak érdekében, hogy
  javaslatokkal, előterjesztésekkel segítse a Fogyasztóvédelmi Tanács munkáját;
  f ) elkötelezett a fogyasztói jogok hatékony érvényesülése és a fogyasztóvédelmi intézményrendszerbe vetett
  közbizalom erősítése mellett, amelynek érdekében szükségesnek tartja a fogyasztóvédelmi anyagi jogi és
  eljárásjogi szabályok felülvizsgálatát;
  g) kiemelt célja a fogyasztóvédelmi intézményrendszer hozzáférhetőségének növelése és a fogyasztói jogok
  érvényesítésének egyszerűsítése digitális megoldások és szolgáltatások fejlesztésével;
  h) lépéseket tesz a fogyasztóvédelmi intézményrendszer egyes szereplőinek fogyasztók általi magasabb szintű
  ismerete, így különösen a fogyasztóvédelmi hatóságok, az Európai Fogyasztói Központ, a békéltető testületek
  és a fogyasztóvédelmi civil szervezetek megismerése érdekében;
  i) elkötelezett a fenntarthatóság és a zöld átállás szempontjainak képviselete mellett a fogyasztóvédelem
  területén;
  j) kiemelt célja a fogyasztók életének, testi épségének védelme érdekében a veszélyes termékek belföldi
  forgalomba való bejutásának megelőzése, valamint azoknak a belföldi fogyasztói forgalomból való kiszűrése;
  k) lépéseket tesz a fogyasztói tudatosság növelése érdekében – különös tekintettel a tisztességtelen
  kereskedelmi gyakorlatoknak leginkább kiszolgáltatott gyermekekre, idősebb korosztályra,
  az egészségügyileg hátrányos helyzetűekre és a családok védelmére –, mindezt különösen a fogyasztói jogok
  témakörében tájékoztató kiadványok útján, fogyasztóvédelmi tárgyú kormányzati honlap fejlesztésével,
  fogyasztóvédelmi tárgyú konferenciák, konzultációk szervezésével, továbbá a fogyasztóvédelmi civil
  szervezetek bevonásával éri el, valamint, ehhez kapcsolódóan szakmailag támogatja a Gazdasági
  Versenyhivatalt a versenykultúra fejlesztésben és a fogyasztói tudatosság növelésében és a Magyar Nemzeti
  Bankot a pénzügyi tudatosság növelése érdekében tett erőfeszítéseiben;
  l) ösztönzi a fogyasztóbarát vállalkozásokat, amely segíti a fogyasztói jogok érvényesülését az önkéntes
  jogkövetés által.
 3. A Kormány felhívja az igazságügyi minisztert, hogy az 1. pontban meghatározott szempontok figyelembevételével
  a 2. pont alapján gondoskodjon a Kormány fogyasztóvédelmi politikájának megvalósításáról.
  Felelős: igazságügyi miniszter
  Határidő: folyamatos
 4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök