Nap szerinti archívum: 2022-06-07


Az Európai Unió Bírósága a közelmúltban egy német késforgalmazó kapcsán azt vizsgálta, hogy hogy egy termék gyártója által vállalt jótállás feltételeiről a termék internetes forgalmazója köteles-e tájékoztatást adni, és ha igen, akkor milyen tartalommal.  Az Európai Unió Bíróságának a kérdést egy német bíróság terjesztette elő két versenytás között felmerült jogvita […]

Gyártói jótállás