Megkönnyítik a fogyasztóvédelmi panasszal érkezők dolgát


Egységes nyomtatványokkal találkozhatnak a járási hivataloknál azok, akik fogyasztóvédelmi panaszukkal érkeznek a hatósághoz. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Infokommunikációért és Fogyasztóvédelemért Felelős Államtitkársága azzal a kéréssel fordult a kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületekhez, hogy – ha egyébként megfelel a fogyasztóvédelemről szóló törvényben előírtaknak, –, ne utasítsák el az ezen a nyomtatványon hozzájuk érkező kérelmeket.

A háttérintézményi átalakulással 2017. január 1-jétől a fogyasztóvédelem is közelebb került az emberekhez, 197 járási hivatalban megjelennek fogyasztóvédelmi hatáskörök, így mindenki a lakóhelyéhez legközelebbi hivatalban intézheti fogyasztóvédelemmel összefüggő ügyét. Annak érdekében, hogy a fogyasztóvédelmi intézményrendszer erősebb és hatékonyabb legyen, a fogyasztók gyors és érdemi segítséget kapjanak vitás ügyeik rendezése során, szükség van a fogyasztóvédelmi hatóság és a békéltető testületek szoros együttműködésére. A közös munka elősegítése érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Infokommunikációért és Fogyasztóvédelemért Felelős Államtitkársága a békéltető testületi eljárás megindításához szükséges kérelem nyomtatványát eljuttatta a hatósági feladatokat ellátó járási hivatalokhoz.

Ezzel egy időben Keszthelyi Nikoletta helyettes államtitkár azzal a kéréssel fordult a kamarákhoz és békéltető testületekhez, hogy ha a fogyasztó a járási hivatalokhoz megküldött nyomtatványon nyújt be hozzájuk kérelmet, s az megfelel a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben előírtaknak, azt ne utasítsák el, illetve ne kérjenek hiánypótoltatást arra való hivatkozással, hogy azt nem az adott békéltető testület által használt nyomtatványon adták be. – A célunk, hogy a nyomtatvány elősegítse az egységes joggyakorlat kialakulását és a békéltető testületi eljárás megindításának meggyorsítását. Mindez hozzájárul a fogyasztói panaszokat egységesen kezelő, a járási hivatalok és a békéltető testületek együttműködésén alapuló hatékony fogyasztóvédelmi intézményrendszer megerősödéséhez – tette hozzá.