Módosult a fogyasztóvédelmi törvény


Szeptember 11-én a fogyasztóvédelmi törvény számos, a békéltető testületre vonatkozó szabály tekintetében módosult.

1_hír_fotó_fogyved_torveny

2015. szeptember 11. napjától hatályos legfontosabb változás
Vállalkozások együttműködési kötelezettsége. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve köteles egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani a meghallgatáson. Egyéb esetekben az együttműködési kötelezettség a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. A vállalkozásokra nézve fontos változások lépnek hatályba szeptember 11.-től a fogyasztói jogvita esetére vonatkozó tájékoztatási kötelezettségek kapcsán is. A vonatkozó hatályos jogszabály teljes terjedelemben az alábbi linken érhető el: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700155.TV